Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 310 - 316 2019-09-30

Afyonkarahisar Damızlık Süt Sığırı İşletmelerinde Buzağı Bakımı ve Yaşama Gücünün Değerlendirilmesi
Evaluation of Calf Management and Livability in Dairy Farms in Afyonkarahisar

Kemal YILDIRIM [1] , Serdar KOÇAK [2]


Bu çalışma, Afyonkarahisar İlinde bulunan damızlık süt sığırı işletmelerindeki buzağı bakımı ve yönetimi ile buzağılarda yaşama gücü ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde bulunan 25 adet damızlık süt sığırı işletmesinde yürütülmüş olup yaşama gücü için 7 adet işletmenin 2016 ve 2017 yıllarında doğan 400 baş Simental ve 117 baş Holştayn buzağısı kullanılmıştır. Simental buzağılarda yaşama gücü ortalamaları 30., 60., 75. ve 90. günde sırasıyla; 0,920±0,021, 0,896±0,023, 0,874±0,025 ve 0,857±0,025 olarak tespit edilmiştir. Simental buzağılarda yaşama gücüne 30., 60., 75. ve 90. günde işletme ve doğum mevsiminin, 60., 75. ve 90. günde ana yaşının ve 75. günde ise cinsiyetin etkisinin önemli (p<0,05; p<0,01) olduğu belirlenmiştir. Holştayn buzağılarda yaşama gücü ortalamaları 30., 60., 75. ve 90. günde sırasıyla; 0,918±0,027, 0,918±0,027, 0,918±0,027 ve 0,893±0,029 olarak hesaplanmıştır. Holştayn buzağılarda 30., 60., 75. ve 90. günde yaşama gücüne  cinsiyetin, 30., 60. ve 75. günde ise doğum mevsiminin etkisinin önemli (p<0,05; p<0,01) olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Simental ve Holştayn buzağılarda yaşama gücünün optimal verimlilik ve ideal değerler bakımından düşük olduğu, kolostrum kalitesi ve yönetimine önem verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.   

This study was carried out in order to examine the factors affecting the survival of calves with rearing, feeding and management of calves in dairy cattle farms in Afyonkarahisar province. The research was conducted in 25 dairy farms in center Afyonkarahisar and districts, and used 400 head Simmental calves and 117 head Holstein calves which are birth in 7 farms which have regular records for their livability of calves in 2016 and 2017. The survival rates were 0,920±0,021, 0,896±0,023, 0,874±0,025 and 0,857±0,025 at 30, 60, 75 and 90 days of life in the Simmental calves, respectively. The effects of dairy farm and birth season at 30, 60, 75 and 90 days of survival rates, effect of age of dam at 60, 75 and 90 days of survival rates and effect of gender at 75 days of survival rates in the Simmental calves were significant (p<0,05; p<0,01). The survival rates were 0,918±0,027, 0,918±0,027, 0,918±0,027 and 0,893±0,029 at 30, 60, 75 and 90 days of life in the Holstein calves, respectively. The effects of gender at 30, 60, 75 and 90 days for survival rates, effect of birth season at 30, 60 and 75 days of survival rates in Holstein calves were significant (p<0,05; p<0,01). As a result, it was concluded that the survival rates in the Simental and Holstein calves is low in terms of optimal productivity and ideal values, and the quality and management of colostrum should be taken into consideration.

 • Akbulut Ö. Simental sığırların Türkiye’de verim performansı üzerine bir değerlendirme. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1998; 29 (1): 43-49.
 • Akçapınar H, Özbeyaz C. Hayvan yetiştiriciliği temel bilgileri. Kariyer matbaacılık, Ankara, 1999.
 • Anonim. Önsöz, Buzağı Kayıpları Sempozyumu. 21-22 Aralık 2017, Kırıkkale.
 • Anonim. Buzağı Bakım ve Beslenmesi. Erişim: [https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Belgeler/Hayvanc%C4%B1l%C4%B1k/B%C3%BCy%C3%BCkba%C5%9F%20Hayvanc%C4%B1l%C4%B1k/2016%20Y%C4%B1l%C4%B1/Buza%C4%9F%C4%B1%20Bak%C4%B1m%20ve%20Beslenmesi.pdf] Erişim Tarihi:21.02.2019. APHIS. Mortality of Calves and Cattle on U.S. Beef Cow-calf Operations,May2010. Erişim:[https://www.aphis.usda.gov/animal_health/nahms/beefcowcalf/downloads/beef0708/Beef0708_is_Mortality.pdf] Erişim Tarihi: 05.01.2019.
 • Ayaşan T, Hızlı H, Asarkaya A, Coşkun MA. Siyah Alaca buzağılarda büyüme performansı ve yaşama gücü. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2016; 3 (3): 223–228.
 • Azizzadeh M, Shooroki HF, Kamalabadi, AS, Stevenson MA. Factors affecting calf mortality in Iranian Holstein dairy herds. Preventive Veterinary Medicine, 2012; 104 (3–4): 335-340.
 • Başpınar H, Oğan M, Batmaz ES, Balcı F, Karakaş E, Baklacı C. Esmer ve Holştayn buzağıların büyüme ve yaşama gücüne etki eden bazı çevresel faktörler. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 1998; 38 (2): 19-31.
 • Bayrıl T, Yılmaz O. Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesinde yetiştirilen siyah alaca buzağılarda büyüme performansı ve yaşama gücü. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2010, 21 (3): 169 – 173.
 • De Amicis I, Veronesi, MC, Robbe D, Gloria A, Carluccio A. prevalence, causes,resolution and consequences of bovine dystocia in Italy. Theriogenology, 2017, 107: 104-108.
 • Deliömeroğlu Y, Alpan O, Bakır A. İthal Simental sığırların Kazova tarım işletmesi şartlarında büyüme ve yaşama gücü. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 1995, 35 (3-4): 1-15.
 • Gates MC. Evaluating there productive performance of British beef and dairy herds using national cattle movement records. Vet. Rec., 2013, 173 (20): 499.
 • Gulliksen S M, Lie KI, Loken T, Osteras O. Calf mortality in Norwegian dairy herds. Journal of Dairy Science, 2009, 92 (6): 2782-2795.
 • Haile-Mariam M. Factors ınfluencing preweaning calf survival rate and cow productivity ındex in Ethiopian Boran Cattle. 6th International Committee for World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Armidale, NSW Australia, 1998, pp.203-206.
 • Karakaş E. Bursa-Yenişehir ilçesinde yetiştirilen Holştayn buzağıların doğum ağırlığı, sütten kesim yaşı, süt tüketimleri ve yaşama güçleri. Uludağ Univ J Fac Vet Med, 2002, 21: 77-81.
 • Kaygısız A, Harmandar A. Kahramanmaraş ilindeki iki özel işletmede kültür ırkı sığırların adaptasyon düzeylerinin sigorta hasar tazminatı alma kriteri bakımından karşılaştırılması. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 2018, 21 (2): 215-219.
 • Koçak S, Tekerli M, Özbeyaz C, Yüceer B. Environmental and genetic effects on birth weight and survival rate in Holstein Calves. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 2007, 31 (4): 241-246.
 • Koçak S, Tekerli M, Özbeyaz C, Demirhan İ. Lalahan Merkez Hayvancılık Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen Holştayn, Esmer ve Simental sığırlarda bazı verim özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2008, 48 (2): 51-57.
 • Moore DA, Heaton K, Poisson S, Sischo WM. Dairy calf housing and environment. The Science Behind Housing and on-Farm Assessments. National Integrated Food Safety Initiative 2007-01877.
 • Özyürek S, Koçyiğit R, Tüzemen N. Buzağı yetiştiriciliğinde buzağı barınaklarının önemi. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 2013, 24: 46-52.
 • Raboisson D, Delor F, Cahuzac E, Gendre C, Sans P, Allaire G. Perinatal, neonatal, and rearing period mortality of dairy calves and replacement heifers in France. Journal of Dairy Science, 2013, 96 (5): 2913-2924.
 • Riley DG, Chase CC, Olson TA, Coleman SW, Hammond AC. Genetic and nongenetic influences on vigor at birth and preweaning mortality of purebred and high percentage Brahman Calves. J. Anim. Sci., 2004, 82: 1581-1588.
 • SPSS Inc. PASW Statistical Program. Version 18.0.0., 2009, Chicago, IL, USA: SPSS Inc.
 • Tümer S. Buzağıların bakım ve beslenmesi. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Çiftçi Broşürü, 1998, No: 87.
 • Ünal N, Ertuğrul O, Alpan O. Growth and survival of Simmental calves reared outdoors in individual hutches. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences,2001,25:789-795.
 • Yüceer B, Özbeyaz C. Kolostrum almış buzağılarda bağışıklığın, büyüme, hastalık insidansı ve yaşama gücü üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2010; 57: 185-190.
Birincil Dil tr
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7743-3897
Yazar: Kemal YILDIRIM
Kurum: TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7832-887X
Yazar: Serdar KOÇAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Teşekkür Araştırmanın işletmelerinde yürütülmesine izin veren yetiştiricilere çok teşekkür ederiz.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kvj593040, journal = {Kocatepe Veterinary Journal}, issn = {1308-1594}, eissn = {2147-6853}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {310 - 316}, doi = {10.30607/kvj.593040}, title = {Afyonkarahisar Damızlık Süt Sığırı İşletmelerinde Buzağı Bakımı ve Yaşama Gücünün Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, Kemal and KOÇAK, Serdar} }
APA YILDIRIM, K , KOÇAK, S . (2019). Afyonkarahisar Damızlık Süt Sığırı İşletmelerinde Buzağı Bakımı ve Yaşama Gücünün Değerlendirilmesi. Kocatepe Veterinary Journal , 12 (3) , 310-316 . DOI: 10.30607/kvj.593040
MLA YILDIRIM, K , KOÇAK, S . "Afyonkarahisar Damızlık Süt Sığırı İşletmelerinde Buzağı Bakımı ve Yaşama Gücünün Değerlendirilmesi". Kocatepe Veterinary Journal 12 (2019 ): 310-316 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvj/issue/45621/593040>
Chicago YILDIRIM, K , KOÇAK, S . "Afyonkarahisar Damızlık Süt Sığırı İşletmelerinde Buzağı Bakımı ve Yaşama Gücünün Değerlendirilmesi". Kocatepe Veterinary Journal 12 (2019 ): 310-316
RIS TY - JOUR T1 - Afyonkarahisar Damızlık Süt Sığırı İşletmelerinde Buzağı Bakımı ve Yaşama Gücünün Değerlendirilmesi AU - Kemal YILDIRIM , Serdar KOÇAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30607/kvj.593040 DO - 10.30607/kvj.593040 T2 - Kocatepe Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 310 EP - 316 VL - 12 IS - 3 SN - 1308-1594-2147-6853 M3 - doi: 10.30607/kvj.593040 UR - https://doi.org/10.30607/kvj.593040 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Veteriner Dergisi Afyonkarahisar Damızlık Süt Sığırı İşletmelerinde Buzağı Bakımı ve Yaşama Gücünün Değerlendirilmesi %A Kemal YILDIRIM , Serdar KOÇAK %T Afyonkarahisar Damızlık Süt Sığırı İşletmelerinde Buzağı Bakımı ve Yaşama Gücünün Değerlendirilmesi %D 2019 %J Kocatepe Veterinary Journal %P 1308-1594-2147-6853 %V 12 %N 3 %R doi: 10.30607/kvj.593040 %U 10.30607/kvj.593040
ISNAD YILDIRIM, Kemal , KOÇAK, Serdar . "Afyonkarahisar Damızlık Süt Sığırı İşletmelerinde Buzağı Bakımı ve Yaşama Gücünün Değerlendirilmesi". Kocatepe Veterinary Journal 12 / 3 (Eylül 2019): 310-316 . https://doi.org/10.30607/kvj.593040
AMA YILDIRIM K , KOÇAK S . Afyonkarahisar Damızlık Süt Sığırı İşletmelerinde Buzağı Bakımı ve Yaşama Gücünün Değerlendirilmesi. Kocatepe Veterinary Journal. 2019; 12(3): 310-316.
Vancouver YILDIRIM K , KOÇAK S . Afyonkarahisar Damızlık Süt Sığırı İşletmelerinde Buzağı Bakımı ve Yaşama Gücünün Değerlendirilmesi. Kocatepe Veterinary Journal. 2019; 12(3): 316-310.