Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Research on Occurrence of Mites in Cheese Consumed in Develi District of Kayseri Province

Yıl 2020, Cilt: 13 Sayı: 2, 210 - 213, 30.06.2020
https://doi.org/10.30607/kvj.710180

Öz

The aim of present study was to determine the prevalence of mites in the cheese of Develi district of Kayseri region and to examine the state of the infestation in the province. The present study detects the presence of mites in 122 cheese samples (39 Turkish kashar cheese samples and 83 tulum cheese samples) collected between September 2011 and February 2012. When the samples were taken from the cheese, it was preferred that the cheese was colored, rotten and moldy. The collected samples were scraped into different petri dishes for each sample and lactophenol was added to these petri dishes and they were closed and left to become transparent for 24 hours. The petri dishes were examined under a stereo-microscope and the presence of mites was investigated. These results show that no mites were found in 122 cheese samples analyzed. This is the first study to identify of mites in the cheese of Develi district of Kayseri region. Also, investigating the presence of mites would be helpful in the maintaining health of humans and environment against mite infestations.

Kaynakça

 • Aygun O, Yaman M, Durmaz H. A survey on occurrence of Tyrophagus putrescentiae (Acari: Acaridae) in Surk, a traditional turkish dairy product. J Food Eng. 2007; 78:878-881.
 • Aygün O, Yaman M, Durmaz H. Erzurum’da tüketime sunulan geleneksel civil peynirinde akar varlığının araştırılması. Fırat Üniv Sağ Bil Derg. 2007; 21(1):41-43.
 • Cevizci S, Gökçe S, Bostan K, Kaypmaz A. Depo gıdalarını ve peynirleri enfeste eden akarlara halk sağlığı açısından bakış. Türkiye Parazitol Derg. 2010; 34(3):191-199.
 • Çobanoğlu S, Toros S. Kaşar peynirlerinde zararlı akarlar. Gıda, 1988; 13(6): 409-415.
 • Çobanoğlu S. Edirne ilinde depolanmış ürünlerde saptanan zararlı ve yararlı acarina türleri ve konukçuları. Türk Entomoloji Derg. 1996; 20(3):199-210.
 • Göçmen B. Genel Parazitoloji Ders Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 2000.
 • Karadere A, Karatepe B. Research on occurrence of mites in cheese consumed in mamak district of Ankara province. Kocatepe Vet J. 2019; 12(3):300-304.
 • Karatepe M, Bağcı C, Karatepe B, Şenel T, Karadere A. Niğde’de tüketime sunulan peynirlerde akar varlığının araştırılması. Gıda. 2017; 42 (4): 431-436.
 • Kaya M. Develi ovası (Kayseri) ve çevresinin rotifera faunası üzerine taksonomik bir çalışma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2008.
 • Melnyk JP, Smith A, Scott-Dupree C, Maarcone MF, Hill A. Identification of cheese mite species inoculated on mimolette and milbenkase cheese througg cryogenic scanning electron microscopy, American Dairy Science Association. J Dairy Sci. 2009; 93:3461-3468.
 • Mimioğlu MM. Genel ve Özel Tıbbi Arthropodoloji (Tıbbi Entomoloji) AÜ Vet Fak Yay. 111, Ders Kitabı, 51. Desen Matbaası, 818, 1959.
 • Oytun HŞ. Tıbbi Entomoloji, AÜ Tıp Fak Yay. 218, 552, Ankara, 1969.
 • Peace DM. Reproductive success of the mite Acarus siro L. on stored cheddar cheese of different ages. J Stored Prod Res. 1983; 19: 97-104.
 • Sanchez-Ramos I, Alvarez-Alfageme F, Castanera P. Development and survival of the cheese mites, Acarus farris and Tyrophagus neiswanderi (Acari : Acaridae), at constant temperatures and 90% relative humidity, J Stored Prod Res. 2007; 43: 64-72.
 • Sánchez-Ramos I, Castañera P. Chemical and physical methods for the control of the mite Acarus farris on cabrales cheese. J Stored Prod Res. 2009; 45:61-66.
 • Süme M. Develi Kazası (1839-1910), Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008.
 • Thind BB, Clarke PG. The occurrrence of mites in cereal-based foods destined for human consumption and possible consequences of infestation. Exp Appl Acarol. 2001; 25:203-215.
 • Tiğin Y, Özer İ. Kaşar peynirinde bulduğumuz akarlar. Ankara Üniv Vet Fak Derg. 1971; 18: 418-431.
 • Umur Ş. Kars ili peynirlerinde Acarus siro’nun yaygınlığı. Türkiye Parazitol Derg. 1995; 19(4) : 576-582.
 • Yaman M, Sevinç F, Altınöz F, Uslu U. Küflü peynirlerde ve tulum peynirlerınde Acarus siro varlığının araştırılması. Türkiye Parazitol Derg. 2000; 24(3): 313-316.

Kayseri’nin Develi İlçesinde Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması

Yıl 2020, Cilt: 13 Sayı: 2, 210 - 213, 30.06.2020
https://doi.org/10.30607/kvj.710180

Öz

Bu çalışma, Kayseri ilinin Develi ilçesinde tüketime sunulan peynirlerde akar varlığının ortaya çıkarılması ve bölgenin akar enfestasyonu durumunun saptanması amacı ile yapılmıştır. Araştırma için 2011 Eylül-2012 Şubat tarihleri arasında Develi ilçesinde toplam 122 tane peynir (39 tane kaşar ve 83 tane tulum peyniri) toplanmış ve akar varlığı açısından incelenmiştir. Peynir numuneleri peynirlerin renkli, kokuşmuş ve küflü kısımlarından alınmıştır. Elde edilen peynir örnekleri etiketlenerek farklı petri kutularında ezilmiştir. Daha sonra bunların üzerine laktofenol çözeltisi eklenerek üstü kapatılmış ve 24 saat süre ile şeffaflaştırılmıştır. Elde edilen preparatlar stereomikroskop ile incelenmiş ve akarların varlığı araştırılmıştır. Çalışma sonucunda 122 adet peynir numunesinde akar varlığına rastlanılmamıştır. Sonuç olarak Kayseri’nin Develi ilçesinde peynir akarları ilk defa araştırılmış olup muayene edilen peynirlerde akar tespit edilmemiştir. Peynirlerde akar varlığının araştırılması, akar enfestasyonlarından insan sağlığı ve çevrenin korunmasında faydalı olacaktır.

Kaynakça

 • Aygun O, Yaman M, Durmaz H. A survey on occurrence of Tyrophagus putrescentiae (Acari: Acaridae) in Surk, a traditional turkish dairy product. J Food Eng. 2007; 78:878-881.
 • Aygün O, Yaman M, Durmaz H. Erzurum’da tüketime sunulan geleneksel civil peynirinde akar varlığının araştırılması. Fırat Üniv Sağ Bil Derg. 2007; 21(1):41-43.
 • Cevizci S, Gökçe S, Bostan K, Kaypmaz A. Depo gıdalarını ve peynirleri enfeste eden akarlara halk sağlığı açısından bakış. Türkiye Parazitol Derg. 2010; 34(3):191-199.
 • Çobanoğlu S, Toros S. Kaşar peynirlerinde zararlı akarlar. Gıda, 1988; 13(6): 409-415.
 • Çobanoğlu S. Edirne ilinde depolanmış ürünlerde saptanan zararlı ve yararlı acarina türleri ve konukçuları. Türk Entomoloji Derg. 1996; 20(3):199-210.
 • Göçmen B. Genel Parazitoloji Ders Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 2000.
 • Karadere A, Karatepe B. Research on occurrence of mites in cheese consumed in mamak district of Ankara province. Kocatepe Vet J. 2019; 12(3):300-304.
 • Karatepe M, Bağcı C, Karatepe B, Şenel T, Karadere A. Niğde’de tüketime sunulan peynirlerde akar varlığının araştırılması. Gıda. 2017; 42 (4): 431-436.
 • Kaya M. Develi ovası (Kayseri) ve çevresinin rotifera faunası üzerine taksonomik bir çalışma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2008.
 • Melnyk JP, Smith A, Scott-Dupree C, Maarcone MF, Hill A. Identification of cheese mite species inoculated on mimolette and milbenkase cheese througg cryogenic scanning electron microscopy, American Dairy Science Association. J Dairy Sci. 2009; 93:3461-3468.
 • Mimioğlu MM. Genel ve Özel Tıbbi Arthropodoloji (Tıbbi Entomoloji) AÜ Vet Fak Yay. 111, Ders Kitabı, 51. Desen Matbaası, 818, 1959.
 • Oytun HŞ. Tıbbi Entomoloji, AÜ Tıp Fak Yay. 218, 552, Ankara, 1969.
 • Peace DM. Reproductive success of the mite Acarus siro L. on stored cheddar cheese of different ages. J Stored Prod Res. 1983; 19: 97-104.
 • Sanchez-Ramos I, Alvarez-Alfageme F, Castanera P. Development and survival of the cheese mites, Acarus farris and Tyrophagus neiswanderi (Acari : Acaridae), at constant temperatures and 90% relative humidity, J Stored Prod Res. 2007; 43: 64-72.
 • Sánchez-Ramos I, Castañera P. Chemical and physical methods for the control of the mite Acarus farris on cabrales cheese. J Stored Prod Res. 2009; 45:61-66.
 • Süme M. Develi Kazası (1839-1910), Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008.
 • Thind BB, Clarke PG. The occurrrence of mites in cereal-based foods destined for human consumption and possible consequences of infestation. Exp Appl Acarol. 2001; 25:203-215.
 • Tiğin Y, Özer İ. Kaşar peynirinde bulduğumuz akarlar. Ankara Üniv Vet Fak Derg. 1971; 18: 418-431.
 • Umur Ş. Kars ili peynirlerinde Acarus siro’nun yaygınlığı. Türkiye Parazitol Derg. 1995; 19(4) : 576-582.
 • Yaman M, Sevinç F, Altınöz F, Uslu U. Küflü peynirlerde ve tulum peynirlerınde Acarus siro varlığının araştırılması. Türkiye Parazitol Derg. 2000; 24(3): 313-316.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Bilimleri
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Tugba Solmaz 0000-0003-4662-9202

Mustafa Karatepe 0000-0002-2944-6837

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Kabul Tarihi 25 Mayıs 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 13 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Solmaz, T., & Karatepe, M. (2020). Kayseri’nin Develi İlçesinde Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması. Kocatepe Veterinary Journal, 13(2), 210-213. https://doi.org/10.30607/kvj.710180
AMA Solmaz T, Karatepe M. Kayseri’nin Develi İlçesinde Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması. kvj. Haziran 2020;13(2):210-213. doi:10.30607/kvj.710180
Chicago Solmaz, Tugba, ve Mustafa Karatepe. “Kayseri’nin Develi İlçesinde Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması”. Kocatepe Veterinary Journal 13, sy. 2 (Haziran 2020): 210-13. https://doi.org/10.30607/kvj.710180.
EndNote Solmaz T, Karatepe M (01 Haziran 2020) Kayseri’nin Develi İlçesinde Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması. Kocatepe Veterinary Journal 13 2 210–213.
IEEE T. Solmaz ve M. Karatepe, “Kayseri’nin Develi İlçesinde Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması”, kvj, c. 13, sy. 2, ss. 210–213, 2020, doi: 10.30607/kvj.710180.
ISNAD Solmaz, Tugba - Karatepe, Mustafa. “Kayseri’nin Develi İlçesinde Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması”. Kocatepe Veterinary Journal 13/2 (Haziran 2020), 210-213. https://doi.org/10.30607/kvj.710180.
JAMA Solmaz T, Karatepe M. Kayseri’nin Develi İlçesinde Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması. kvj. 2020;13:210–213.
MLA Solmaz, Tugba ve Mustafa Karatepe. “Kayseri’nin Develi İlçesinde Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması”. Kocatepe Veterinary Journal, c. 13, sy. 2, 2020, ss. 210-3, doi:10.30607/kvj.710180.
Vancouver Solmaz T, Karatepe M. Kayseri’nin Develi İlçesinde Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması. kvj. 2020;13(2):210-3.

13520    13521       13522   1352314104

14105         14106        14107       14108