Karar İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

"Big data" Within the context of personal data and competition law

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 64 - 76, 30.06.2019

Öz

Due to the impact of the market in the consequence of a small number of actors, the use of big data in their favor in order to have the dominant power in the market, it is seen that big data investigation will not be satisfied with personal data law but within the framework of competition law applications of EU, French and German competition authorities.

Social media, communication, sales and sales agency web sites are the biggest buyers of big data because of their nature of being data-driven products. In view of the fact that these companies are required to acquire, store and use the personal data of their users in order to maintain their existence in the market, otherwise they may not exist in the market, big data is not only required in the context of personal data law, but also directly in the field of competition law. 

In this context, the relation of big data with competition law, will be evaluated in the context of personal data law and by examining EU, French and German competition law practices and the situation in Turkish law, by considering the data-driven product examples such as Facebook, Amazon, Uber.


Kaynakça

 • ABGM, T. A. (2017). Facebook AB tarafından Para Cezası ile Cezalandırıldı. http://www.abgm.adalet.gov.tr/duyuru/2017/mayis/18.05.2017_1.html adresinden alındı
 • Akkurt, S. S. (2016). 17.06.2015 tarih, e. 2014/4-56, k. 2015/1679 sayılıyargıtay hukuk genel kurulu kararı ve mukayeseli hukuk çerçevesinde “Unutulma Hakkı”. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 65(4), 2605-2635.
 • Autoritédelaconcurrence, ve Bundeskartellamt. (2016). (Report on) Competition Law and Data.
 • Ayata, Z. (2014). Hukukun İktisadi Analizi Çerçevesinde Rekabet Hukuku. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(1), 35-54.
 • Baraniuk, C. (2018, October 24). Tim Cook blasts 'weaponisation' of personal data and praises GDPR. BBC News: https://www.bbc.com/news/technology-45963935 adresinden alındı
 • Biase, L. D. (2018). Personal Data Shouldn't Be The New Oil. OECD FORUM: https://www.oecd-forum.org/users/42272-luca-de-biase/posts/31810-personal-data-shouldn-t-be-the-new-oil adresinden alındı
 • Bygrave, L. A. (1998). Data Protection Pursuant to the Right to Privacy in Human Right Treaties. International Journal of Law and Infırmation Technology, 6, 247-284.
 • Department of Justice, U. (2015). Former E-Commerce Executive Charged With Price Fixing In the Antitrust Division’s First Online Marketplace Prosecution. USA Department of Justice: http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2015/313011.docx adresinden alındı
 • European Commission. (2014). Case No COMP/M.7217 - FACEBOOK/ WHATSAPP. European Commission: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7217_20141003_20310_3962132_EN.pdf adresinden alındı
 • Evans, D. (2007). The Known Knowns and the Known Unknows. Consumer Policy Review, 17(2), 48-51.
 • Helland, P. (2011). If You Have Too Much Data, Then "Good Enough" Is Good Enough. Communications of the ACM, 54(6), 40-47.
 • İnan, N. (2007). Rekabet Hukuku El Kitabı. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Yayınları.
 • Kart, İ. (2017). Le droit européen de la concurrence à l’épreuve du, Big Data: Quelles adaptations de l’analyse concurrentielle? Master 2 de Droit économique de l’Union européenne, Sous la direction de Monsieur Christophe Lemaire, Paris, École de Droit de la Sorbonne, Pantheon Sorbonne Université Paris 1.
 • Ketizmen, M. (2008). Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları. Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Kısa, S. U. (2004). Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Rekabet Karşıtı Eylem ve İşlemlerin Kötüye Kullanılması. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Ensitüsü Yayınları.
 • Koçer, K. (2017). Müşteri İlişkileri Yönetiminin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Alan Araştırması. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 713-735.
 • KPMG. (2017). İnternet Tüketicileri Hakkında Gerçekler. KPMG.
 • Louis, F., Braun, D. M., Duvernoy, C., Kamann, P. D.-G., & Vallery, A. -T. (2018). European Union: 8-in-8 Recent Trends in European Law and Policy Alert Series: Competition and Big DataRecent Developments in Europe. Mondaq Business Briefing.
 • Mayer-Schönberger, V. (2011). Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age. New Jersey: Princeton: University Press.
 • OECD. (2017). Inequality, Digitalisation and Competition. https://www.oecd-forum.org/users/50593-oecd/posts/20993-inequality-digitalisation-competition adresinden alındı
 • OECD, O. D. (2016). Big Data: Bringing Competition Policy To The Digital Era -- Background Note By The Secretariat, Daf/Comp (14),.
 • Öncü, G. A. (2011). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Özel Yaşamın Korunması. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Rekabet Kurumu. (2019, 01 07). Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. Hakkında Soruşturma Açıldı (7.1.2019).
 • Ünal, Ç. (2010). Rekabet Hukukunda Tek Taraflı Sömürücü Davranışlar. Rekabet Dergisi, 11(4), 111-164.
 • Vestager, M. (2016). Competition in a Big Data World. European Commission: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/competition-big-data-world_en adresinden alındı
 • Vestager, M. (2018, 09 19). EU Starts Preliminary Probe into Amazon's Treatment of Merchants. (W. S. Journal, Röportaj Yapan)
 • Wacks, R. (1989). Personal Information: Privacy and the Law. Oxford: Clarendon Press.
 • Walker, S. J. (2014). Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think. International Journal of Advertising, 33(1), 181-183.
 • Warren, S., & Brandeis, L. (1890). The Right to Privacy. Harvard Law Review, 4(5), 193-220.

Kişisel veri ve rekabet hukuku kapsamında “Big data”

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 64 - 76, 30.06.2019

Öz

Az sayıda oyuncunun big datayı kendileri lehine kullanımının hâkim güç yaratarak verinin dev boyuttaki gücünün suistimali suretiyle piyasada ortaya çıkan etki nedeniyle big datanın AB, Fransız ve Alman rekabet kurumlarının rekabet hukuku uygulamaları çerçevesinde artık sadece kişisel veri hukuku ile sınırlı bir inceleme ile yetinilmediği görülmektedir.
Sosyal medya, haberleşme satış ve satışa aracılık sitelerinin veri odaklı ürünler olmaları hasebiyle big datanın en büyük edinicileridir. Bu şirketlerin, piyasadaki konumları gereği, varlıklarını sürdürebilmek için kullanıcıların kişisel verilerini edinmek, saklamak ve kullanmak zorunda oldukları, yoksa piyasada var olamayacakları göz önüne alındığında, big datanın sadece kişisel veri hukuku bağlamında değil,  bunun yanında ve ilaveten doğrudan rekabet hukuku alanında da ele alınması zorunluluğu doğmaktadır.
Bu kapsamda, big datanın rekabet hukukuyla ilişkisi, Facebook, Amazon, Uber gibi veri odaklı ürün kullanan örnekler kişisel veri hukuku bağlamında ele alınarak AB, Fransız ve Alman rekabet hukuku uygulamalarının incelenmesi ile Türk hukukundaki durumun ortaya konulması suretiyle değerlendirilecektir.

Kaynakça

 • ABGM, T. A. (2017). Facebook AB tarafından Para Cezası ile Cezalandırıldı. http://www.abgm.adalet.gov.tr/duyuru/2017/mayis/18.05.2017_1.html adresinden alındı
 • Akkurt, S. S. (2016). 17.06.2015 tarih, e. 2014/4-56, k. 2015/1679 sayılıyargıtay hukuk genel kurulu kararı ve mukayeseli hukuk çerçevesinde “Unutulma Hakkı”. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 65(4), 2605-2635.
 • Autoritédelaconcurrence, ve Bundeskartellamt. (2016). (Report on) Competition Law and Data.
 • Ayata, Z. (2014). Hukukun İktisadi Analizi Çerçevesinde Rekabet Hukuku. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(1), 35-54.
 • Baraniuk, C. (2018, October 24). Tim Cook blasts 'weaponisation' of personal data and praises GDPR. BBC News: https://www.bbc.com/news/technology-45963935 adresinden alındı
 • Biase, L. D. (2018). Personal Data Shouldn't Be The New Oil. OECD FORUM: https://www.oecd-forum.org/users/42272-luca-de-biase/posts/31810-personal-data-shouldn-t-be-the-new-oil adresinden alındı
 • Bygrave, L. A. (1998). Data Protection Pursuant to the Right to Privacy in Human Right Treaties. International Journal of Law and Infırmation Technology, 6, 247-284.
 • Department of Justice, U. (2015). Former E-Commerce Executive Charged With Price Fixing In the Antitrust Division’s First Online Marketplace Prosecution. USA Department of Justice: http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2015/313011.docx adresinden alındı
 • European Commission. (2014). Case No COMP/M.7217 - FACEBOOK/ WHATSAPP. European Commission: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7217_20141003_20310_3962132_EN.pdf adresinden alındı
 • Evans, D. (2007). The Known Knowns and the Known Unknows. Consumer Policy Review, 17(2), 48-51.
 • Helland, P. (2011). If You Have Too Much Data, Then "Good Enough" Is Good Enough. Communications of the ACM, 54(6), 40-47.
 • İnan, N. (2007). Rekabet Hukuku El Kitabı. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Yayınları.
 • Kart, İ. (2017). Le droit européen de la concurrence à l’épreuve du, Big Data: Quelles adaptations de l’analyse concurrentielle? Master 2 de Droit économique de l’Union européenne, Sous la direction de Monsieur Christophe Lemaire, Paris, École de Droit de la Sorbonne, Pantheon Sorbonne Université Paris 1.
 • Ketizmen, M. (2008). Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları. Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Kısa, S. U. (2004). Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Rekabet Karşıtı Eylem ve İşlemlerin Kötüye Kullanılması. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Ensitüsü Yayınları.
 • Koçer, K. (2017). Müşteri İlişkileri Yönetiminin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Alan Araştırması. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 713-735.
 • KPMG. (2017). İnternet Tüketicileri Hakkında Gerçekler. KPMG.
 • Louis, F., Braun, D. M., Duvernoy, C., Kamann, P. D.-G., & Vallery, A. -T. (2018). European Union: 8-in-8 Recent Trends in European Law and Policy Alert Series: Competition and Big DataRecent Developments in Europe. Mondaq Business Briefing.
 • Mayer-Schönberger, V. (2011). Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age. New Jersey: Princeton: University Press.
 • OECD. (2017). Inequality, Digitalisation and Competition. https://www.oecd-forum.org/users/50593-oecd/posts/20993-inequality-digitalisation-competition adresinden alındı
 • OECD, O. D. (2016). Big Data: Bringing Competition Policy To The Digital Era -- Background Note By The Secretariat, Daf/Comp (14),.
 • Öncü, G. A. (2011). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Özel Yaşamın Korunması. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Rekabet Kurumu. (2019, 01 07). Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. Hakkında Soruşturma Açıldı (7.1.2019).
 • Ünal, Ç. (2010). Rekabet Hukukunda Tek Taraflı Sömürücü Davranışlar. Rekabet Dergisi, 11(4), 111-164.
 • Vestager, M. (2016). Competition in a Big Data World. European Commission: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/competition-big-data-world_en adresinden alındı
 • Vestager, M. (2018, 09 19). EU Starts Preliminary Probe into Amazon's Treatment of Merchants. (W. S. Journal, Röportaj Yapan)
 • Wacks, R. (1989). Personal Information: Privacy and the Law. Oxford: Clarendon Press.
 • Walker, S. J. (2014). Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think. International Journal of Advertising, 33(1), 181-183.
 • Warren, S., & Brandeis, L. (1890). The Right to Privacy. Harvard Law Review, 4(5), 193-220.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muammer KETİZMEN>
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
0000-0001-6357-2960
Türkiye


Aslıhan KART> (Sorumlu Yazar)
Kart Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu
0000-0002-9263-630X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 31 Mayıs 2019
Kabul Tarihi 13 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @karar İncelemesi { kvkd573181, journal = {Kişisel Verileri Koruma Dergisi}, issn = {2667-6524}, eissn = {2667-8918}, address = {Nasuh Akar Mah. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {Kişisel Verileri Koruma Kurumu}, year = {2019}, volume = {1}, number = {1}, pages = {64 - 76}, title = {Kişisel veri ve rekabet hukuku kapsamında “Big data”}, key = {cite}, author = {Ketizmen, Muammer and Kart, Aslıhan} }
APA Ketizmen, M. & Kart, A. (2019). Kişisel veri ve rekabet hukuku kapsamında “Big data” . Kişisel Verileri Koruma Dergisi , 1 (1) , 64-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvkd/issue/45759/573181
MLA Ketizmen, M. , Kart, A. "Kişisel veri ve rekabet hukuku kapsamında “Big data”" . Kişisel Verileri Koruma Dergisi 1 (2019 ): 64-76 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvkd/issue/45759/573181>
Chicago Ketizmen, M. , Kart, A. "Kişisel veri ve rekabet hukuku kapsamında “Big data”". Kişisel Verileri Koruma Dergisi 1 (2019 ): 64-76
RIS TY - JOUR T1 - Kişisel veri ve rekabet hukuku kapsamında “Big data” AU - MuammerKetizmen, AslıhanKart Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kişisel Verileri Koruma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 76 VL - 1 IS - 1 SN - 2667-6524-2667-8918 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kişisel Verileri Koruma Dergisi Kişisel veri ve rekabet hukuku kapsamında “Big data” %A Muammer Ketizmen , Aslıhan Kart %T Kişisel veri ve rekabet hukuku kapsamında “Big data” %D 2019 %J Kişisel Verileri Koruma Dergisi %P 2667-6524-2667-8918 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Ketizmen, Muammer , Kart, Aslıhan . "Kişisel veri ve rekabet hukuku kapsamında “Big data”". Kişisel Verileri Koruma Dergisi 1 / 1 (Haziran 2019): 64-76 .
AMA Ketizmen M. , Kart A. Kişisel veri ve rekabet hukuku kapsamında “Big data”. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2019; 1(1): 64-76.
Vancouver Ketizmen M. , Kart A. Kişisel veri ve rekabet hukuku kapsamında “Big data”. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2019; 1(1): 64-76.
IEEE M. Ketizmen ve A. Kart , "Kişisel veri ve rekabet hukuku kapsamında “Big data”", Kişisel Verileri Koruma Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 64-76, Haz. 2019