Kişisel Verileri Koruma Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2667-6524 | e-ISSN 2667-8918 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Kişisel Verileri Koruma Kurumu |


Kişisel Verileri Koruma Kurumu Dergisi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan Bilimsel/Akademik nitelikli hakemli bir dergidir. Dergide kişisel verilerin korunması, mahremiyet, veri koruma hukuku ve kişisel verilerin güvenliği ile ilgili araştırma ve derleme makaleleri yayımlanacaktır. Gönderilen çalışmalar, kişisel verilerin korunması ve mahremiyete yönelik farkındalık sağlanması için yenilikçi, sürdürülebilir ve pratik olma niteliği taşımalıdır. Dergiye gönderilen materyallerin tamamı veya herhangi bir bölümü; başka bir dergi, konferans vb. gibi yerlerde daha önce yayımlanmamış veya kabul edilmemiş veya incelenmek üzere sunulmamış orjinal araştırmaları içermelidir.

Dergimiz, kişisel verilerin korunması konusunda çalışmalar yürüten akademisyenlere, meslek uzmanlarına ve diğer ilgililere çalışmalarını sunmak için disiplinler arası bir bilimsel yayın ortamı sunmaktadır.

Dergimizde özgün makalenizin yayımlanmasını istiyorsanız, çalışmalarınızı Dergipark sistemine üye olarak dergimize gönderebilirsiniz. E-posta ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir.

Makale kabulü sürekli olup, makaleler değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra sıradaki ilk sayıda yayımlanacaktır. Dergipark sistemi üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayım sürecini takip edebilmektedir.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Dergisi Uluslararası, Açık erişimli, Hakemli ve Ücretsiz bir dergidir.

Kişisel Verileri Koruma Dergisi

ISSN 2667-6524 | e-ISSN 2667-8918 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Kişisel Verileri Koruma Kurumu |
Kapak Resmi


Kişisel Verileri Koruma Kurumu Dergisi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan Bilimsel/Akademik nitelikli hakemli bir dergidir. Dergide kişisel verilerin korunması, mahremiyet, veri koruma hukuku ve kişisel verilerin güvenliği ile ilgili araştırma ve derleme makaleleri yayımlanacaktır. Gönderilen çalışmalar, kişisel verilerin korunması ve mahremiyete yönelik farkındalık sağlanması için yenilikçi, sürdürülebilir ve pratik olma niteliği taşımalıdır. Dergiye gönderilen materyallerin tamamı veya herhangi bir bölümü; başka bir dergi, konferans vb. gibi yerlerde daha önce yayımlanmamış veya kabul edilmemiş veya incelenmek üzere sunulmamış orjinal araştırmaları içermelidir.

Dergimiz, kişisel verilerin korunması konusunda çalışmalar yürüten akademisyenlere, meslek uzmanlarına ve diğer ilgililere çalışmalarını sunmak için disiplinler arası bir bilimsel yayın ortamı sunmaktadır.

Dergimizde özgün makalenizin yayımlanmasını istiyorsanız, çalışmalarınızı Dergipark sistemine üye olarak dergimize gönderebilirsiniz. E-posta ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir.

Makale kabulü sürekli olup, makaleler değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra sıradaki ilk sayıda yayımlanacaktır. Dergipark sistemi üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayım sürecini takip edebilmektedir.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Dergisi Uluslararası, Açık erişimli, Hakemli ve Ücretsiz bir dergidir.

Makale Gönderimi

Kişisel Verileri Koruma Dergisi'ne katkı herkese açıktır. Tüm yazılar elektronik ortamda internet üzerinden sunulmalıdır.

Makalenizi hazırlarken Lütfen Makale Şablonunu kullanın.

Makale Gönder' e tıkladığınızda Makale dosyalarının oluşturulması ve Yüklenmesi için adım adım yönlendirileceksiniz.