Yazım Kuralları

TURKISH JOURNAL of PRIVACY and DATA PROTECTION

YAZIM KURALLARI

 

Yazarlarımız, makalelerini hazırlarken makale şablonunu kullanmalı ve takip etmelidir.

Yayın sürecini hızlandırmaya yönelik olarak, Turkish Journal of Privacy and Data Protection (Turkish PDP) değerlendirme sistemi kullanmaktadır. Henüz bir kullanıcı hesabı oluşturmadıysanız, sayfanın sol tarafındaki sistemde kendiniz için bir hesap (kayıt) oluşturun: www.dergipark.gov.tr/kvkd

Makalenizin inceleme süreci boyunca ilerlemesini izlemek için, düzenli aralıklarla sistemimize giriş yapın ve makalenizin durumunu kontrol edin.

Turkish PDP kör hakemlik politikası uygulamaktadır. Bu nedenle, yazar bilgileri makalenin hiçbir bölümünde görünmemelidir.

Makalenizi aşağıda verilen talimatlara göre uygun formatta hazırlayın. Lütfen ayrıca, makalenizin aşağıda verilen stil talimatlarına uygun olduğundan emin olun.

Her makale, 10 punto ile yazılmış 100 - 150 kelimelik bilgilendirici, kapsamlı bir öz içermelidir. Öz, makalenin amacı, yöntemi, bulguları, sonuçları ve sonuçları ile ilgili kritik bilgileri açıklamalıdır. Özden sonra üç-beş anahtar kelime de verilmelidir.

 

GENEL KURALLAR

Makale, Word (6.0 veya sonraki sürümler), A4 (21x29,7 cm.) Kağıt ebadı, Times New Roman (Font) ve 11 punto (Başlık ve öz hariç), ile yazılmalıdır. her iki tarafta kenar boşlukları 2,5 cm olmalıdır.

Tablolar ve Kaynaklar Times New Roman (10 punto) kullanılarak hazırlanmalıdır.

Başlıklardan önce tek boşluk olmalıdır.

Yazarlar yazılarında sayfa numarası kullanmamalıdır.

Ekler kaynaklardan sonra makalenin sonuna yerleştirilmelidir.

 

BAŞLIKLAR ve Alt Başlıklar

Tüm bölüm başlıklarında büyük harfler kullanılmalıdır.

Alt başlıklar numaralandırılmamalı ve ilk harfler büyük harfle yazılmalıdır.

Şekiller and Tablolar

Tablolar ve Şekiller ilgili metinle aynı sayfada verilmelidir

Tüm rakamlarda Arabik rakamlarkullanılmalıdır. Şekil isimleri, Şekilin altına yazılmalı ve “şekil” ismi italikleştirilmelidir. Bir örnek aşağıda sunulmuştur:

Şekil 1. -àUygun model

Italic-à  Düz

 

Tüm tablolar Arabik rakamlarla ve sıralı olmalıdır. Tablo adları, tablonun üstüne yerleştirilmelidir. İlk satırda “Tablo” kelimesi bulunmalıdır. İkinci satırda, başlığın kısa bir açıklaması bulunmalı ve italikleştirilmelidir.

 

Tablo X -------------------àİlk Satır (Düz)

Tablo adı-------à İkinci satır  (İtalik)

Item no

Item Description

Percentage

SD

D

U

A

SA

1

Item 1

15.9

35.9

15.4

24.4

8.5

2

Item 2

40.2

46.0

7.6

4.6

1.6

3

Item 3

31.7

43.0

14.3

8.3

2.8

Not: SD= strongly disagree; D=disagree; U=undecided; A=agree; SA=strongly agree

 

ALINTILAR

Lütfen metin içi ve metin sonu alıntılar için APA 6. standardını (Amerikan Psikologlar Birliği, 2010) kullanın.

APA yayın kılavuzu ayrıntılı bilgi için;

http://www.apastyle.org/manual/index.aspx veya: https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/

sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Metin İçi Alıntılar:

Diğer araştırmacıların çalışmalarından söz etmek için, aşağıdaki stilleri kullanın:

Jones'a göre (1998), APA tarzı ilk kez öğrenenler için zor bir alıntı biçimidir.

veya

APA tarzı ilk kez öğrenenler için zor bir alıntı biçimidir (Jones, 1998).

 

Eğer alıntı yapacak birden fazla yazarınız varsa, aşağıdaki formatı kullanın:

Yazar ve Yazarların Araştırmaları (2016) desteklemektedir.

Araştırma bulguları gösteriyor ki… (Yazar ve Yazar, 2016)

 

Alıntılarınızda 3 ila 5 yazar varsa, yayındaki beş soyadın tümünü birinci defada kullanın;

(Yazar, Yazar, Yazar, Yazar ve Yazar, 1993)

Daha sonraki alıntılarda, sadece ilk yazarın soyadını ve ardından "ark." şeklinde veya parantez içinde.

(Yazar ve arkadaşları, 1993)

 

Altı veya daha fazla yazar için ilk yazarın adını ve ardından “ark". şeklinde kullanın.

Yazar ve ark. (2001) savundu…

 

KAYNAKLAR


Dergi makaleleri:

Yazar, A. A., Yazar, B. B. ve Yazar, C. C. (Yıl). Makalenin başlığı. Derginin adı, cilt numarası (sayı numarası), sayfalar. DOI: http://dx.doi.org/xx.xxx/yyyyy

Kitap:

Yazar, A. A. (Yayın Yılı). Kitabın adı: Altbaşlık için de büyük harf. Yer: Yayınevi.

Kitap Bölümü:

Yazar, A. A., ve Yazar, B. B. (Yayın Yılı). Bölümün Başlığı. A. A. Editör ve B. B. Editör (Ed.), Kitabın adı (bölüm sayfaları). Yer: Yayınevi.

Tezler:

Soyadı, F.N. (Yıl). Tezin adı (Yayımlanmamış doktora tezi). Kurumun Adı, Yeri..

Veri tabanında taranan tezler:

Soyadı, F.N. (Yıl). Tez başlığı. Veritabanı adından alındı. (AAT 3295214)

Elektronik kaynaklar:

Yazar, A. A., ve Yazar, B. B. (Yayın Tarihi). Makalenin başlığı. Çevrimiçi Süreli Yayın Adı, cilt numarası (varsa sayı). Http://www.someaddress.com/full/url/ adresinden xx.xx.xx adresinden alınmıştır.

Yayınlanmış Bildiriler:

Katkıda Bulunan A. (Yıl). Katkının adı. Konferansın Adı, (s. Xxx-xxx). Yer: Yayınevi

Yayınlanmamış Bildiriler:

Katılımcı, A. (Yıl, Ay). Katkının adı. Katkı, Konferans Adı, Yer.

Poster:

Katılımcı, A. (Yıl, Ay). Posterin başlığı. Poster, Konferansın Adı, Yeri.