Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1016-877X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1959 | Yayıncı Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü |


ÖNEMLİ: Makale/derleme başvuruları, makale/dilekçe 1 nüsha olacak şekilde ıslak imzalı dilekçe ve yayın hakkı devri sözleşmesi, varsa etik kurul karar yazısı eklenerek posta yolu ile Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi, Lalahan Mah. S.Sırrı İçöz Cad. Mamak/ANKARA (Ankara-Samsun Karayolu 30. Km) adresine, ayrıca info@livestockstudies.org adresine de eposta olarak gönderilmelidir.

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Link/12/Tagem-Journals


Livestock Studies Yayın Hayatına Başladı
Enstitümüz bünyesinde 1959 yılından beri yılda 2 sayı olarak yayınlanan “Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi” hayvancılık alanında Ulakbim tarafından takip edilen Ulusal Hakemli Dergi statüsündedir. Alanında güçlü bir arşive ve bilgi birikimine sahip dergimizi Uluslararası Standartlara taşımak adına bundan sonar “Livestock Studies” adıyla İngilizce olarak yayın hayatını devam ettirecektir. Bu amaçla bütün araştırmacılarımızın değerli makaleleri ile dergimize katkılarınızı bekler, saygılar sunarız.

http://livestockstudies.org/

e-mail: info@livestockstudies.org

Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi

ISSN 1016-877X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1959 | Yayıncı Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü |
Kapak Resmi


ÖNEMLİ: Makale/derleme başvuruları, makale/dilekçe 1 nüsha olacak şekilde ıslak imzalı dilekçe ve yayın hakkı devri sözleşmesi, varsa etik kurul karar yazısı eklenerek posta yolu ile Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi, Lalahan Mah. S.Sırrı İçöz Cad. Mamak/ANKARA (Ankara-Samsun Karayolu 30. Km) adresine, ayrıca info@livestockstudies.org adresine de eposta olarak gönderilmelidir.

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Link/12/Tagem-Journals


Livestock Studies Yayın Hayatına Başladı
Enstitümüz bünyesinde 1959 yılından beri yılda 2 sayı olarak yayınlanan “Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi” hayvancılık alanında Ulakbim tarafından takip edilen Ulusal Hakemli Dergi statüsündedir. Alanında güçlü bir arşive ve bilgi birikimine sahip dergimizi Uluslararası Standartlara taşımak adına bundan sonar “Livestock Studies” adıyla İngilizce olarak yayın hayatını devam ettirecektir. Bu amaçla bütün araştırmacılarımızın değerli makaleleri ile dergimize katkılarınızı bekler, saygılar sunarız.

http://livestockstudies.org/

e-mail: info@livestockstudies.org

Dizinler