Dergi Kurulları

Liberte Yayıncılık A.Ş. Adına Sahibi;

Hatice Özlem Yılmaz 
TurkeyEditör

Prof. Dr. Alim Yılmaz
editor@liberaldusunce.com.tr

Konular: Felsefe, Etik, Siyaset Bilimi, Siyaset Felsefesi
Kurum: İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Yardımcı Editörler

 Dr. Arda Akçiçek
ardaakcicek@yahoo.com 

Dr. Serdar Korucu 
Sakarya Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
serdarkorucu@sakarya.edu.tr 

Abdulkadir Pekel 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF Arş. Görevlisi
abdulkadir.pekel@gmail.com

Yazı İşleri Müdürü

Büşra Sönmez
Arş. Gör., Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi 
busra.sonmez@gmail.com