Yayın Kurulu

Adnan Küçük – Yrd. Doç. Dr. | Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kırıkkale

Ahmet Kemal Bayram – Prof. Dr. | Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul

Ahmet Nuri Yurdusev – Prof. Dr. | Orta Doğu Teknik Üniversitesi,Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara

Alim Yılmaz – Doç. Dr. | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul

Atilla Yayla – Prof. Dr. | İstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstanbul

Bahadır Akın – Prof. Dr. | Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Konya

Bekir Berat Özipek – Prof. Dr. | İstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstanbul

Cemal Fedayi – Prof. Dr. | Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kırıkkale

Cennet Uslu – Doç. Dr. | Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kırıkkale

Fuat Erdal – Prof. Dr. | İbn Haldun Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstanbul

Fuat Oğuz – Prof. Dr. | Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara

Haluk Alkan -Prof. Dr.|  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İstanbul

Hamza Al -Prof. Dr. | Sakarya Üniversitesi, siyasal bilgiler Fakültesi, Sakarya

Hasan Yücel Başdemir – Prof. Dr.| Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Kürşat Aydoğan -Prof. Dr. | Bilkent Üniversitesi,İşletme Fakültesi, Ankara

Levent Korkut – Yard. Doç. Dr. | Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, istanbul

Mehmet Turhan – Ptrof. Dr. | Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ankara

Metin Toprak, Prof. Dr. | İstanbul Üniversitesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Murat Yılmaz – Dr. | Siyaset Bilimi Uzmanı, Ankara

Ömer Çaha – Prof. Dr. | Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul

Tanel Demirel – Prof. Dr. | Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara

Özlem Çağlar Yılmaz – Liberal Düşünce Topluluğu, Genel Koordinatörü, ankara

Yasemin Abayhan – Yard. Doç. Dr. | Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ankara

Yavuz Atar – Prof. Dr. | İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul