PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

2015 Yazı Yarışması Ödüllü Yazılar -Aynı Olmamanın Erdemi

Yıl 2015, Cilt , Sayı 80, 70 - 74, 01.12.2015

Öz

Demokratik olsun ya da olmasın yeryüzünde varlık göstermiş ve var olmuş bütün toplumlar ve bireyler aynı siyasi organizasyonun, kültürün, geniş anlamda ailenin ve dinin bir parçası olmuş ve bunların altında yaşıyor olsalar da belki de benzerliklerinden çok farklılıklarını içlerinde barındırırlar. Hatta bu saydığımız ve bir parçası oldukları kavramlara yükledikleri anlamlar ve değer olarak gördüğü kabuller toplumlarda ve bireylerde çeşitli yerlere sahiptir. Pekâlâ, örneğin “Aynı siyasi organizasyona –buna artık “devlet” diyeceğiz- veya dine, ırka veya kabileye bağlı olmaları onların aynı olmalarını gerektirmez mi?” gibi bir soru sorulabilir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yavuz Selim ERFİDAN
Hitit Üniversitesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü
0000-0003-0618-2186

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2015
Başvuru Tarihi
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt , Sayı 80

Kaynak Göster

APA Erfidan, Y. S. (2015). 2015 Yazı Yarışması Ödüllü Yazılar -Aynı Olmamanın Erdemi . Liberal Düşünce Dergisi , (80) , 70-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/liberal/issue/48202/610077