Yıl 2017, Cilt 3 , Sayı 3, Sayfalar 119 - 130 2017-07-29

USÛLÎ DİVANINDA KUŞLARIN SEMBOLİK DEĞERLERİ

Fatma SİNECEN [1]


Şiir dili, günlük anlaşma dilinden çok daha farklı, üst bir dil olarak tarif edilmektedir. Şiir dilinin üst bir dil olarak adlandırılmasının en önemli tarafını, onun sembolik olması vasfı sağlamaktadır. Semboller, bazı yönlerden bir nesne veya canlının diğer bir unsurunu zihinlerde çağrıştırmasıdır. Şüphesiz semboller aynı zamanda şekiller ve resimlerle de olmakla birlikte, evrensel bir özellik de arz etmektedir.

Edebiyatımızın önemli ve uzun bir dönemini içeren klasik edebiyatımızda sembollerin yaygın olarak kullanıldığına şahit olmaktayız. Özellikle insani gelişim ve erginleşmeyi esas alan tasavvuf düşüncesi, buna çok uygun zeminler hazırlamıştır. 16. Yüzyılın önemli şairlerinden Usûlî, mutasavvıf bir şair olması yönüyle şiirlerinde tasavvufî his ve düşüncelere çokça yer vermiştir. Uçan varlıklar olması yönüyle kuşlar, insanların ruh dünyası üzerinde oldukça etkili olmuşlardır. Özellikle gökyüzünde uçmasına bağlı olarak kuşlar, öteleri, bilinmeyeni keşfetmek düşüncesi bağlamında, arayış içindeki insanı sembolize etmiştir.
Klasik Şiir, Usûlî, Sembol, Tasavvuf, Kuşlar
  • Batislam, H. Dilek (2002); “Divan Şiirinin Mitolojik Kuşları: HÜMÂ, ANKA VE SİMURG”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi l, ss. 185-208.
  • Ceylan, Ömür (2007); Kuşlar Divanı, Kapı Yayınları, İstanbul.
  • Kam, Ömer Ferit (1998); Asar-ı Edebiyye Tedkikatı Dersleri (Haz. Ali Yıldırım), Çağ Matbaacılık, Elazığ.
  • Uluç, Tahir (2002), İbn Arabî Anısına-Makaleler, İnsan Yayınları, İstanbul.
  • Usûlî (1990); Usûlî Divanı (Haz. Mustafa İsen), Akçağ Yayınları, Ankara.
  • Yıldırım, Ali (2017); Dil Dibeği-Bir Halk Etimolojisi Denemesi, Asos Yayınları, Elazığ.
  • Yıldırım, Ali (2015); “Mevlânâ’nın Eserlerinde Kuş Sembolizmi” Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, Tuzla Belediyesi Kültür Yayınları, Sayı 6, Mayıs, ss. 235-247.
  • Yıldırım, Ali-Akdemir Ayşegül (2014); Söz, Bir, Ateş-Gazel Çözümlemeleri, Yılmaz Matbaacılık, Malatya
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fatma SİNECEN
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Temmuz 2017

Bibtex @araştırma makalesi { littera321099, journal = {Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature}, issn = {}, eissn = {2149-892X}, address = {}, publisher = {Bahir SELÇUK}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {119 - 130}, doi = {}, title = {USÛLÎ DİVANINDA KUŞLARIN SEMBOLİK DEĞERLERİ}, key = {cite}, author = {SİNECEN, Fatma} }
APA SİNECEN, F . (2017). USÛLÎ DİVANINDA KUŞLARIN SEMBOLİK DEĞERLERİ. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature , 3 (3) , 119-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/littera/issue/30692/321099
MLA SİNECEN, F . "USÛLÎ DİVANINDA KUŞLARIN SEMBOLİK DEĞERLERİ". Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 3 (2017 ): 119-130 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/littera/issue/30692/321099>
Chicago SİNECEN, F . "USÛLÎ DİVANINDA KUŞLARIN SEMBOLİK DEĞERLERİ". Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 3 (2017 ): 119-130
RIS TY - JOUR T1 - USÛLÎ DİVANINDA KUŞLARIN SEMBOLİK DEĞERLERİ AU - Fatma SİNECEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 130 VL - 3 IS - 3 SN - -2149-892X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature USÛLÎ DİVANINDA KUŞLARIN SEMBOLİK DEĞERLERİ %A Fatma SİNECEN %T USÛLÎ DİVANINDA KUŞLARIN SEMBOLİK DEĞERLERİ %D 2017 %J Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature %P -2149-892X %V 3 %N 3 %R %U
ISNAD SİNECEN, Fatma . "USÛLÎ DİVANINDA KUŞLARIN SEMBOLİK DEĞERLERİ". Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 3 / 3 (Temmuz 2017): 119-130 .
AMA SİNECEN F . USÛLÎ DİVANINDA KUŞLARIN SEMBOLİK DEĞERLERİ. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature. 2017; 3(3): 119-130.
Vancouver SİNECEN F . USÛLÎ DİVANINDA KUŞLARIN SEMBOLİK DEĞERLERİ. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature. 2017; 3(3): 130-119.