Yıl 2018, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 523 - 588 2018-04-26

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ İLE YAZILMIŞ AHVĀL-İ MEVT ADLI ESER ÜZERİNDE BİR DİL İNCELEMESİ

Ümran YAMAN [1]


Bu makalede, Mahmûd isimli bir şair tarafından Eski Anadolu Türkçesi ile yazılmış, konu bakımından birbirinden farklı toplam beş manzume üzerinde bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Giriş kısmında manzumelerin bulunduğu yazmanın tavsifi yapılmış, ardından dil ve üslup özellikleri hakkında genel bir değerlendirmeye yer verilmiştir. Daha sonra manzumeler dilbilgisi bakımından bir incelemeye tâbi tutulmuş ve metin transkripsiyonlu olarak Latin harflerine aktarılmıştır. Makalenin sonuna metnin tıpkıbasımı eklenmiştir.

Eski Anadolu Türkçesi, ölüm, bulut, Hz. Muhammed, cehennem, Hz. Muhammed
 • Aksoy, Hasan (2010). “Şitâiyye”, İslâm Ansiklopedisi. C.39. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.: 216.
 • Ata, Aysu (1997). Kısasü’l-Enbiyā (Peygamber Kıssaları) II- Dizin. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Atabek, Sümeyye (2015). Manzum Siyer-i Nebî (Dil Özellikleri-Metin). Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Baldemir, İsa (1996). Vefât-ı Nebî. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Coşar, Asiye Mevhibe (2010). “Eski Anadolu Türkçesi Üzerinde Düşünce ve Yorumlar”, Turkish Studies İnternational Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/1 Winter 2010: 246-262.
 • Devellioğlu, Ferit (1993). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, İstanbul: Aydın Kitabevi.
 • Güler, Fatma Turhal (1996). Şeyyâd Hamza’nın Vefât-ı Hazret-i Muhammed Aleyhi’s-selam Adlı Mesnevisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Kanar, Mehmet (2011). Eski Anadolu Türkçesi Sözlüğü. İstanbul: Say Yayınları.
 • Kanar, Mehmet (2011). Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, 1. baskı. İstanbul: Say Yayınları.
 • Kanar, Mehmet (2016). Büyük Türkçe-Farsça Sözlük, 1. baskı. İstanbul: Say Yayınları.
 • Karahan, Leyla (2000). “Eski Anadolu Türkçesinin Kuruluşunda Yazı Dili - Ağız İlişkisi”, Çeşme Türk Dili Kurultayı.
 • Mahmûd. “Ahvāl-i Mevt” (katalog sonuç sayfası). http://www.yazmalar.gov.tr/eser/ahval-i-mevt/1663 [son erişim tarihi: 29.12.2017].
 • Mutçalı, Serdar (2012). Arapça-Türkçe Sözlük, 3. baskı. İstanbul: Dağarcık Yayınları.
 • Özcan, Nurgül (2012). “Molla Velî’nin Vefât-ı Nebî’si”. Turkish Studies İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/2 Spring 2012: 839-878.
 • Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük: http://www.tdk.org.tr/index.php?option=com_bts&view=bts (son erişim tarihi: 29.12.2017].
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ümran YAMAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { littera374197, journal = {Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature}, issn = {}, eissn = {2149-892X}, address = {}, publisher = {Bahir SELÇUK}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {523 - 588}, doi = {10.20322/littera.374197}, title = {ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ İLE YAZILMIŞ AHVĀL-İ MEVT ADLI ESER ÜZERİNDE BİR DİL İNCELEMESİ}, key = {cite}, author = {YAMAN, Ümran} }
APA YAMAN, Ü . (2018). ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ İLE YAZILMIŞ AHVĀL-İ MEVT ADLI ESER ÜZERİNDE BİR DİL İNCELEMESİ. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature , 4 (2) , 523-588 . DOI: 10.20322/littera.374197
MLA YAMAN, Ü . "ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ İLE YAZILMIŞ AHVĀL-İ MEVT ADLI ESER ÜZERİNDE BİR DİL İNCELEMESİ". Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 4 (2018 ): 523-588 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/littera/issue/36790/374197>
Chicago YAMAN, Ü . "ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ İLE YAZILMIŞ AHVĀL-İ MEVT ADLI ESER ÜZERİNDE BİR DİL İNCELEMESİ". Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 4 (2018 ): 523-588
RIS TY - JOUR T1 - ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ İLE YAZILMIŞ AHVĀL-İ MEVT ADLI ESER ÜZERİNDE BİR DİL İNCELEMESİ AU - Ümran YAMAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20322/littera.374197 DO - 10.20322/littera.374197 T2 - Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature JF - Journal JO - JOR SP - 523 EP - 588 VL - 4 IS - 2 SN - -2149-892X M3 - doi: 10.20322/littera.374197 UR - https://doi.org/10.20322/littera.374197 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ İLE YAZILMIŞ AHVĀL-İ MEVT ADLI ESER ÜZERİNDE BİR DİL İNCELEMESİ %A Ümran YAMAN %T ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ İLE YAZILMIŞ AHVĀL-İ MEVT ADLI ESER ÜZERİNDE BİR DİL İNCELEMESİ %D 2018 %J Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature %P -2149-892X %V 4 %N 2 %R doi: 10.20322/littera.374197 %U 10.20322/littera.374197
ISNAD YAMAN, Ümran . "ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ İLE YAZILMIŞ AHVĀL-İ MEVT ADLI ESER ÜZERİNDE BİR DİL İNCELEMESİ". Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 4 / 2 (Nisan 2018): 523-588 . https://doi.org/10.20322/littera.374197
AMA YAMAN Ü . ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ İLE YAZILMIŞ AHVĀL-İ MEVT ADLI ESER ÜZERİNDE BİR DİL İNCELEMESİ. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature. 2018; 4(2): 523-588.
Vancouver YAMAN Ü . ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ İLE YAZILMIŞ AHVĀL-İ MEVT ADLI ESER ÜZERİNDE BİR DİL İNCELEMESİ. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature. 2018; 4(2): 588-523.