Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 3, Sayfalar 364 - 374 2019-07-31

TÜGÖLBAY SIDIKBEKOV’UN “İYGENBAY ÇOBAN NASIL UÇAK SATIN ALDI?” HİKȂYESİNİN İZLEKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ

Duygu ÇAKIR [1]


Kırgız bir yazar olan Tügölbay Sıdıkbekov, yenileşmeye açık bir yazardır. Yazarın eserlerinde toplum; birlik, beraberliğin ve dayanışmanın olduğu, bireyin kendini gerçekleştirebildiği bir mekân gibi tasvir edilebilir. Sıdıkbekov’un kaleme aldığı Gülme ve Hayat isimli kitabı 1988 yılında Kırgızistan’ın Frunze şehrinde yayınlanmış olup eser, iki bölümden oluşur. Birinci bölümü uzun hikâyelerden ikici bölümü ise kısa hikâyelerden meydana gelir. İncelenecek olan hikâye İygenbay Çoban Nasıl Uçak Satın Aldı? Hikâyesi olup eserin kısa hikâyeler kısmında yer alır. Toplam sayfası 13’tür.

Esere bakıldığında toplumda ortaklık sağlayan iki temel öğeden bahsedilebilir. Bunlardan ilki keçe ikincisi ise dildir. Kırgız toplumunda yaygınlıkla kullanılan keçe, geleneği temsil etmektedir. İkinci unsur olan dil ise geçmişten geleceğe bilgi aktarmanın yanında gelenek göreneklerin, sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerinin ana kaynağıdır.

Çalışma eserin satır aralarına gizlenmiş mesajların aktarılması amacıyla  kaleme alınmıştır. Yazar eserin kurgusunda, okuruna farklı bir bakış açısı kazandırmak ve hayatta meydana gelen sıradan olayların  bile bireyi ya da toplumu nasıl değiştireceğinin ipuçlarını okuyucunun zihnine teslim eder.

Tespitlerimize göre, incelemeye esas olan eser daha önce Türkiye’de akademik çalışmaya konu olmamıştır. Bu bağlamda eser tarafımızdan okunup transkripsiyonu ile birlikte Türkiye Türkçesine aktarılmış ve izleksel açıdan incelenmiştir. 

Kırgız, Keçe, Yenileşme-Değişim, Kadın, Dil
  • Aytmatov, Cengiz (2000), Gün Uzar Yüzyıl Olur, (Çev.: Mehmet Özgül), Cem Yayınevi, İzmir. Dağcı, Cengiz (2011), Bellek-İnsan-Eser, Ötüken Yayınları, Ankara.Erdem, Mustafa (2005), Kırgız Türkleri Dini ve Sosyal Hayat, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara.Fromm, Erich (2015), Yeni Bir İnsan Yeni Bir Toplum, Çev. Necla Arat, Say Yayınları, Ankara.Gömeç, Saadettin (2011), Kırgız Türkleri Tarihi, Berikan Yayınevi, Ankara.Gündüz, Ahmet (2012), Tarihî Süreç İçerisinde Türk Toplumunda Ve Devletlerinde Kadının Yeri ve Önemi, International Journal of Social Science Volume 5 Issue 5, p. 129-148, İpek, Birol (2015), Bireyde Dil Bilinci, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, , Cilt 1, Sayı 2, Yıl 2015. 33-44Korkmaz Ramazan, (2016), Dede Korkut Okumaları, Kesit Yayınları, İstanbul.Lewin, Moshe (2016), Sovyet Yüzyılı, Çev. Renan Akman İletişim Yayınları, İstanbul.Özgen, Nurcan (2014), Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında (1900-1950) Kırgız Edebiyatı Tarihi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.Parlatır, İsmail (1992) Cengiz Aytmatov ile Dil ve Edebiyat Üzerine Türk Dili, nu.487, s.61-66) http://www.gundogan.com/kitapdergisi/ROPORTAJ.asp?HABERID=114(erişim tarihi: 08.11.2018) Sıdıkbekov, Tügölbay (1988), Külkü Cana Ömür, Bişkek.Vahapoğlu, Ece (2012), Yabancı Dil Öğrenme Yolları, Alfa Yayınları, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5707-4831
Yazar: Duygu ÇAKIR
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Teşekkür Yardımlarından dolayı sayın hocalarım; Ahmet İÇLİ, Bünyamin TETİK ve Yakup YEŞİLYAPRAK'a teşekkür ederim. Ayrıca bu dönemde tüm yardımlarıyla bana destek olan Enis Ali BEKAR'a da teşekkürlerimi sunuyorum.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { littera562311, journal = {Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature}, issn = {}, eissn = {2149-892X}, address = {}, publisher = {Bahir SELÇUK}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {364 - 374}, doi = {10.20322/littera.562311}, title = {TÜGÖLBAY SIDIKBEKOV’UN “İYGENBAY ÇOBAN NASIL UÇAK SATIN ALDI?” HİKȂYESİNİN İZLEKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ÇAKIR, Duygu} }
APA ÇAKIR, D . (2019). TÜGÖLBAY SIDIKBEKOV’UN “İYGENBAY ÇOBAN NASIL UÇAK SATIN ALDI?” HİKȂYESİNİN İZLEKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature , 5 (3) , 364-374 . DOI: 10.20322/littera.562311
MLA ÇAKIR, D . "TÜGÖLBAY SIDIKBEKOV’UN “İYGENBAY ÇOBAN NASIL UÇAK SATIN ALDI?” HİKȂYESİNİN İZLEKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ". Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 5 (2019 ): 364-374 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/littera/issue/47449/562311>
Chicago ÇAKIR, D . "TÜGÖLBAY SIDIKBEKOV’UN “İYGENBAY ÇOBAN NASIL UÇAK SATIN ALDI?” HİKȂYESİNİN İZLEKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ". Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 5 (2019 ): 364-374
RIS TY - JOUR T1 - TÜGÖLBAY SIDIKBEKOV’UN “İYGENBAY ÇOBAN NASIL UÇAK SATIN ALDI?” HİKȂYESİNİN İZLEKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ AU - Duygu ÇAKIR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20322/littera.562311 DO - 10.20322/littera.562311 T2 - Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature JF - Journal JO - JOR SP - 364 EP - 374 VL - 5 IS - 3 SN - -2149-892X M3 - doi: 10.20322/littera.562311 UR - https://doi.org/10.20322/littera.562311 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature TÜGÖLBAY SIDIKBEKOV’UN “İYGENBAY ÇOBAN NASIL UÇAK SATIN ALDI?” HİKȂYESİNİN İZLEKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ %A Duygu ÇAKIR %T TÜGÖLBAY SIDIKBEKOV’UN “İYGENBAY ÇOBAN NASIL UÇAK SATIN ALDI?” HİKȂYESİNİN İZLEKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ %D 2019 %J Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature %P -2149-892X %V 5 %N 3 %R doi: 10.20322/littera.562311 %U 10.20322/littera.562311
ISNAD ÇAKIR, Duygu . "TÜGÖLBAY SIDIKBEKOV’UN “İYGENBAY ÇOBAN NASIL UÇAK SATIN ALDI?” HİKȂYESİNİN İZLEKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ". Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 5 / 3 (Temmuz 2019): 364-374 . https://doi.org/10.20322/littera.562311
AMA ÇAKIR D . TÜGÖLBAY SIDIKBEKOV’UN “İYGENBAY ÇOBAN NASIL UÇAK SATIN ALDI?” HİKȂYESİNİN İZLEKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature. 2019; 5(3): 364-374.
Vancouver ÇAKIR D . TÜGÖLBAY SIDIKBEKOV’UN “İYGENBAY ÇOBAN NASIL UÇAK SATIN ALDI?” HİKȂYESİNİN İZLEKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature. 2019; 5(3): 374-364.