e-ISSN: 2757-8240
Başlangıç: 1959
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Kapak Resmi
       

For the manuscript submission to Livestock Studies journal please use TAGEM Journal web page via http://livestockstudies.org 


Only inveted reviews will be considered for publication. Authors wishing the publish a review article shoul seek prior approval fron Editor-in-Chief. Yayınlanmak üzere yalnızca çağrılı derlemeler dikkate alınacaktır. Derleme makalesi yayınlamak isteyen yazarlar, Baş Editör'den önceden onay almalıdır.


İletişim Dergi Tarihçesi

2021 - Cilt: 61 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

1. Examination of OECD Countries for the Presence of Livestock by Non-Metric Multidimensional Scaling

Araştırma Makalesi

3. First Commercial Semen Cryopreservation and Main Spermatological Features of Anatolian Buffalo

Araştırma Makalesi

5. The Influence of Corpus Luteum Size on the Conception in Embryo Transfer Recipient Cows

Araştırma Makalesi

6. The Effect of Epidural Application of FSH on Superovulatory Response in Eastern Anatolian Red Cow