Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

DAVID JOHN FARMER'S PUBLIC ADMINISTRATION APPROACH

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 1, 19 - 28, 29.06.2019

Öz

David John Farmer has an iconic place within the field of public administration. Even though this position of Farmer in public administration is considered as symbolic, especially in the field of post-modernism, his critical ideas have been shown in the field of public administration. By written Farmer "The Language of Public Administration", "Toward a Critical Theory of Organization" and "The Kill of the King: Post-traditional Governance and Bureaucracy" called the studys of Farmer's understanding of public administration was the subject of this study, and the effects of Farmer and his public administration were examined. In this context, firstly, the works of Farmer in the field of public administration were examined. Then, the literature was searched and library resources were used. The ideas acquired at the end of the study were evaluated and interpreted.

Kaynakça

 • Ateş, H. (2003). “Postmodern Toplum, Devlet ve Kamu Yönetimi”. (Ed., Asım Balcı, Namık Kemal Öztürk, Ahmet Nohutçu ve Bayram Coşkun), Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar. Seçkin Yayınları. Ankara. ss. 389-417.
 • Ateş, H. & Banazılı, M. A. (2019). “Modern, Postmodern ve Postbürokratik Kamu Yönetimi Yaklaşımları”. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. Cilt: 6. Sayı: 13. ss. 55-64.
 • Box, R. (1998). Citizen Governance: Leading American Communities Into the 21st Century. Thousand Oaks. CA: Sage.
 • Box, R. (2005). Critical Social Theory in Public Administration. Armonk. NY: M.E. Sharpe.
 • Box, R. (2008). Making a Difference: Progressive Values in Public Administration. Armonk. NY: M.E. Sharpe.
 • Cunningham, B. & Wachhaus, A. (2016). Symposium on David Farmer’s Public Administration Theory. https://www.researchgate.net/publication/299577520_David_J_Farmer_Symposium, (23.12.2018).
 • Denhardt, R. (1981a). In the Shadow of Organization. Lawrence: Regents Press of Kansas.
 • Denhardt, R. (1981b). “Toward a Critical Theory of Organization”. Public Administration Review. Cilt: 41. ss. 628–635.
 • Farmer, J. D. (1995). The Language of Public Administration: Bureaucracy, Modernity and Postmodernity. Tuscaloosa: University of Alabama Press.
 • Farmer, J. D. (1998). Papers on the Art of Anti-administration. Burke. VA: Chatelaine.
 • Farmer, J. D. (2005). To Kill the King: Post-traditional Governance and Bureaucracy. Armonk. NY: M.E. Sharpe.
 • Farmer, J. D. (2018). “Sub-administration: Ideologies, Myths and Metaphors”. International Journal of Organization Theory & Behavior. Cilt: 21. Sayı: 3. ss. 140-149.
 • Giddens, A. (1984). The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Berkeley: University of California Press.
 • Marshall, S. G. (1999). “Anti-Matter and Public Administration: Review of Papers on the Art of Anti-Administration”. Public Administration Faculty Publications. Cilt: 21. Sayı: 1. ss. 149-153.

DAVID JOHN FARMER’İN KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 1, 19 - 28, 29.06.2019

Öz

David John Farmer kamu yönetimi alanı içerisinde sembolik bir yere sahip olmuştur. Farmer’in kamu yönetimindeki bu konumu her kadar sembolik olarak nitelendirilmiş olsa da özellikle post-modernizm alanında kritik öneme sahip fikirleri, kamu yönetimi alanında kendisini göstermiştir. Farmer tarafından kaleme alınan “The Language of Public Administration”, “Toward a Critical Theory of Organization”, “To Kill the King: Post-traditional Governance and Bureaucracy” adlı eserleri çerçevesinde Farmer’in kamu yönetimi anlayışının ele alınması bu çalışmanın konusunu teşkil edip, söz konusu eserler kapsamında Farmer ve onun kamu yönetimine etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda çalışmada ilk olarak Farmer’in kamu yönetimi alanındaki eserleri incelenmiştir. Akabinde literatür taraması yapılmış ve kütüphane kaynaklarından yararlanılmıştır. Çalışmanın sonunda edinilen fikirler, değerlendirilerek yorumlanmıştır.

Kaynakça

 • Ateş, H. (2003). “Postmodern Toplum, Devlet ve Kamu Yönetimi”. (Ed., Asım Balcı, Namık Kemal Öztürk, Ahmet Nohutçu ve Bayram Coşkun), Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar. Seçkin Yayınları. Ankara. ss. 389-417.
 • Ateş, H. & Banazılı, M. A. (2019). “Modern, Postmodern ve Postbürokratik Kamu Yönetimi Yaklaşımları”. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. Cilt: 6. Sayı: 13. ss. 55-64.
 • Box, R. (1998). Citizen Governance: Leading American Communities Into the 21st Century. Thousand Oaks. CA: Sage.
 • Box, R. (2005). Critical Social Theory in Public Administration. Armonk. NY: M.E. Sharpe.
 • Box, R. (2008). Making a Difference: Progressive Values in Public Administration. Armonk. NY: M.E. Sharpe.
 • Cunningham, B. & Wachhaus, A. (2016). Symposium on David Farmer’s Public Administration Theory. https://www.researchgate.net/publication/299577520_David_J_Farmer_Symposium, (23.12.2018).
 • Denhardt, R. (1981a). In the Shadow of Organization. Lawrence: Regents Press of Kansas.
 • Denhardt, R. (1981b). “Toward a Critical Theory of Organization”. Public Administration Review. Cilt: 41. ss. 628–635.
 • Farmer, J. D. (1995). The Language of Public Administration: Bureaucracy, Modernity and Postmodernity. Tuscaloosa: University of Alabama Press.
 • Farmer, J. D. (1998). Papers on the Art of Anti-administration. Burke. VA: Chatelaine.
 • Farmer, J. D. (2005). To Kill the King: Post-traditional Governance and Bureaucracy. Armonk. NY: M.E. Sharpe.
 • Farmer, J. D. (2018). “Sub-administration: Ideologies, Myths and Metaphors”. International Journal of Organization Theory & Behavior. Cilt: 21. Sayı: 3. ss. 140-149.
 • Giddens, A. (1984). The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Berkeley: University of California Press.
 • Marshall, S. G. (1999). “Anti-Matter and Public Administration: Review of Papers on the Art of Anti-Administration”. Public Administration Faculty Publications. Cilt: 21. Sayı: 1. ss. 149-153.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyaset Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdurrahman Muhammet Banazılı 0000-0002-5088-9587

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Banazılı, A. M. (2019). DAVID JOHN FARMER’İN KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI. Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 4(1), 19-28.

İletişim / Correspondence                                                                                                                                                                                                                                                                         

Telefon/Phone: +90 216 280 34 81

Faks/Fax: : +90 216 280 34 95

Adres/Address: Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi B-Blok

Dumlupınar Mah. D-100 Yan Yol Kadıköy, İstanbul, Türkiye

sezai.oztop@medeniyet.edu.tr


14283            19354