Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

SUÇ KORKUSU KULLANILARAK, TELEFON ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN DOLANDIRICILIK VAKALARI (2017-2018) “İSTANBUL ÖRNEĞİ”

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 1, 29 - 42, 29.06.2019

Öz

Günümüzde çevresel etkenlerin tesiriyle toplum fiziki önlemler alarak can-mal güvenliğini sağlama amacına yönelse de teknoloji çağının nimetlerinin, suçlular tarafından kötü amaçlı kullanımı, bireylerin güvenliğinin riske girmesine neden olabilmektedir. Bu çalışmada telefon aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık suçunu gerçekleştiren şüphelilerin, suç korkusunu hangi taktikler çerçevesinde kullandığı ve hedef kitlesinin niteliksel özellikleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü makamının izniyle elde edilen, şüpheli-mağdur istatistikleri bağlamında incelenmiştir. Çalışma sonucunda toplumun hemen her kesiminin suç korkusundan etkilendiği gözlemlenmekle birlikte, şüphelilerin hedef kitlesi ve mağdurların dolandırılmasında kullanılan taktikler doğrultusunda, toplumun dolandırıcılık vakalarına karşı dikkat derecesinin artırılması hedeflenmiştir.

Kaynakça

 • Apak, S., Ülken, G. & Ünlü A. (2002). “Yeni Bir Toplu Konut Yerleşmesinde Güvenlik Duygusunun Değerlendirilmesi”. GTÜ Dergisi, 1(1), ss. 65-74.
 • Çardak, B. (2012). “Kadınların Suç Korkuları Üzerine Nitel Bir Çalışma”. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 1(1), ss. 23-45.
 • Dolu, O., Uludağ Ş. & Doğutaş, C. (2010). “Suç Korkusu: Nedenleri, Sonuçları ve Güvenlik Politikaları İlişkisi”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(1), ss. 58-81.
 • İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü (İEM) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS). (2019). S. No: 02.12-14.15.02.163-94.
 • İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü (İEM) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS). (2019) S. No:47909374.16705.[41321] 2019.
 • Jackson, J. (2004). “Experience and Expression: Social and Cultural Significance in the Fear of Crime”. British Journal of Criminology, 44(6), pp.946-966.
 • John B. H. (1940). “Holiness Religion: Cultural Shock and Social Reorganization”. American Sociological Review. 5(5), pp. 740-747.
 • Kula, S. (2015). “Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi Bağlamında Toplumda Bireylerin Güvenlik Algısı Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki”. Artın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 6(12), ss. 191-210.
 • Ömeroğlu, Ö. (2012). “Suç Korkusu, Cezanın Caydırıcılığı ve Küçük Suçlar”. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(4), ss. 329-370.
 • Öztürk, M. (2015). “Medya Ve Suç Korkusu Arasındaki İlişki”. The Journal of Academic Social Science Studies, S.36, ss. 251-264.
 • Rader, N. E., Cossman, J.S. & Porter, J. R (2012). “Fear of Crime and Vulnerability: Using a National Sample of Americans to Examine Two Competing Paradigms”. Journal of Criminal Justice, (40), pp. 134-141.
 • Reşitoğlu, H. Ü. (2017). “Diğerleri İçin Duyulan Suç Korkusu”. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, s. 41, ss. 145-160.
 • Snodgrass, J. (1976). “Clifford R. Shaw and Henry D. Mckay: Chicago Criminologists”. The British Journal of Criminology, 16(1), pp. 1-19.
 • Stafford, M.C. & Galle, O. R. (1984). “Victimization Rates, Exposure to Risk, and Fear of Crime”. Criminology, 22(2), pp. 173-185.
 • Yücel, M. T. (2009). “Suç Korkusu ve Etkisinin Nötrleştirilmesi”. TBB Dergisi, S.83, ss. 278-301.

CASES OF FRAUD CARRİED OUT VIA PHONE BY USING FEAR OF CRİMES (2017-2018) “EXAMPLE OF ISTANBUL”

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 1, 29 - 42, 29.06.2019

Öz

These days, even though society is aiming to ensure the safety of life and property by taking physical measures with the effect of environmental factors, misuse of the blessings of the technology age by criminals can cause the safety of individuals to be at risk. In this study, the suspects who committed the crime of qualified fraud by telephone, the tactics of fear of crime and the qualitative characteristics of the target group were examined in the context of suspicious-victim statistics obtained with the permission of the Istanbul Police Directorate. As a result of the study, it was observed that almost all segments of the society were affected by the fear of crime, at the same time the target groups of the suspects and the tactics used in defrauding the victims were presented and it was aimed to increase the attention level of the society against fraud cases.

Kaynakça

 • Apak, S., Ülken, G. & Ünlü A. (2002). “Yeni Bir Toplu Konut Yerleşmesinde Güvenlik Duygusunun Değerlendirilmesi”. GTÜ Dergisi, 1(1), ss. 65-74.
 • Çardak, B. (2012). “Kadınların Suç Korkuları Üzerine Nitel Bir Çalışma”. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 1(1), ss. 23-45.
 • Dolu, O., Uludağ Ş. & Doğutaş, C. (2010). “Suç Korkusu: Nedenleri, Sonuçları ve Güvenlik Politikaları İlişkisi”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(1), ss. 58-81.
 • İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü (İEM) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS). (2019). S. No: 02.12-14.15.02.163-94.
 • İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü (İEM) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS). (2019) S. No:47909374.16705.[41321] 2019.
 • Jackson, J. (2004). “Experience and Expression: Social and Cultural Significance in the Fear of Crime”. British Journal of Criminology, 44(6), pp.946-966.
 • John B. H. (1940). “Holiness Religion: Cultural Shock and Social Reorganization”. American Sociological Review. 5(5), pp. 740-747.
 • Kula, S. (2015). “Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi Bağlamında Toplumda Bireylerin Güvenlik Algısı Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki”. Artın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 6(12), ss. 191-210.
 • Ömeroğlu, Ö. (2012). “Suç Korkusu, Cezanın Caydırıcılığı ve Küçük Suçlar”. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(4), ss. 329-370.
 • Öztürk, M. (2015). “Medya Ve Suç Korkusu Arasındaki İlişki”. The Journal of Academic Social Science Studies, S.36, ss. 251-264.
 • Rader, N. E., Cossman, J.S. & Porter, J. R (2012). “Fear of Crime and Vulnerability: Using a National Sample of Americans to Examine Two Competing Paradigms”. Journal of Criminal Justice, (40), pp. 134-141.
 • Reşitoğlu, H. Ü. (2017). “Diğerleri İçin Duyulan Suç Korkusu”. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, s. 41, ss. 145-160.
 • Snodgrass, J. (1976). “Clifford R. Shaw and Henry D. Mckay: Chicago Criminologists”. The British Journal of Criminology, 16(1), pp. 1-19.
 • Stafford, M.C. & Galle, O. R. (1984). “Victimization Rates, Exposure to Risk, and Fear of Crime”. Criminology, 22(2), pp. 173-185.
 • Yücel, M. T. (2009). “Suç Korkusu ve Etkisinin Nötrleştirilmesi”. TBB Dergisi, S.83, ss. 278-301.
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Çalışkan Bu kişi benim 0000-0003-0342-571X

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çalışkan, M. (2019). SUÇ KORKUSU KULLANILARAK, TELEFON ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN DOLANDIRICILIK VAKALARI (2017-2018) “İSTANBUL ÖRNEĞİ”. Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 4(1), 29-42.

İletişim / Correspondence                                                                                                                                                                                                                                                                         

Telefon/Phone: +90 216 280 34 81

Faks/Fax: : +90 216 280 34 95

Adres/Address: Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi B-Blok

Dumlupınar Mah. D-100 Yan Yol Kadıköy, İstanbul, Türkiye

sezai.oztop@medeniyet.edu.tr


14283            19354