Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 1, 81 - 84, 30.06.2020

Öz

Kaynakça

  • Alev Özkazanç (2013) “Siyaset Bilimi ve Psikoloji”, Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler. Der. Gökhan Atılgan, Attila Aytekin. İstanbul: Yordam Kitap. Vamık D. Volkan. (2013). '' Divandaki Düşmanlar: Bir Türk Psikoanalistin Sİyaset Psikolojisi Serüveni'' Çev. Serap Erdoğan, İstanbul: Alfa Yayınları.

DİVANDAKİ DÜŞMANLAR: BİR TÜRK PSİKANALİSTİN SİYASET PSİKOLOJİSİ SERÜVENİ

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 1, 81 - 84, 30.06.2020

Öz

Vamık Volkan’ın ‘‘Divandaki Düşmanlar’’ adlı çalışması siyaset psikolojisi disiplinin son döneminin olgularını içermektedir. Bir psikanalist olan yazar, Amerika’da bu bağlamda aktif olarak birçok görevlerde bulunmuştur. Uluslararası çatışma, etnik gruplar arasında yaşanan şiddet olayları, terör konularında sahada bulunarak birçok ülke tarafından uzlaştırmacı ya da arabulucu olarak tarif edilebilecek konularda aktif olarak görevlendirilmiştir. Eserin disipline katkısı aslıda tam da bu açıdan önem arz etmektedir. Son yıllarda gelişen bir disiplin olmasına rağmen üzerinde çalışılabilecek, analiz yapılabilecek bir kaynak bulmak hiçte kolay değildir. Volkan’ın Amerika’dan Sovyetlere, Kıbrıs’tan Türkiye’ye kadar bir psikanalist olarak önemli konumlarda aldığı görevleri ve bu görevlerde elde ettiği gözlemleri, tecrübeleri bir eser olarak sunması siyaset psikolojisi açısından eserin önemini arttırmaktadır. Çünkü daha teorik ve deneysel çalışmaların aksine, sahadan, gerçek yaşanmış birçok olayın gözleminin aktarılmasından dolayı siyaset psikolojisinde uluslararası alanda devletlerin arasında yaşanan çatışmaların nedenleri, çözüm yollarını ele alan çalışma çok fazla olmadığı için önemli bir boşluğu doldurduğu söylenebilir.

Kaynakça

  • Alev Özkazanç (2013) “Siyaset Bilimi ve Psikoloji”, Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler. Der. Gökhan Atılgan, Attila Aytekin. İstanbul: Yordam Kitap. Vamık D. Volkan. (2013). '' Divandaki Düşmanlar: Bir Türk Psikoanalistin Sİyaset Psikolojisi Serüveni'' Çev. Serap Erdoğan, İstanbul: Alfa Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Kitap İncelemeleri
Yazarlar

Burak ÖZER> (Sorumlu Yazar)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0003-4300-0126
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özer, B. (2020). DİVANDAKİ DÜŞMANLAR: BİR TÜRK PSİKANALİSTİN SİYASET PSİKOLOJİSİ SERÜVENİ . Medeniyet Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 81-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mad/issue/51392/655717

İletişim / Correspondence                                                                                                                                                                                                                                                                         

Telefon/Phone: +90 216 280 34 81

Faks/Fax: : +90 216 280 34 95

Adres/Address: Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi B-Blok

Dumlupınar Mah. D-100 Yan Yol Kadıköy, İstanbul, Türkiye

sezai.oztop@medeniyet.edu.tr


14283            19354