Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 1, 25 - 38, 30.06.2020

Öz

Kaynakça

 • Apergis, N., & Payne, J. E. (2009). CO2 emissions, energy usage, and output in Central America. Energy Policy, 37(8), 3282-3286.
 • BATI, O. (2014). Küresel Isınma Konusunda" Karbon Etkisi" nin Değerlendirilmesi. Trakya University Journal of Social Science, 16(1). Baykal, H., & Baykal, T. (2008). Küreselleşen Dünya'da çevre sorunları/Environmental problems in a globalized World. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9). Bozoklu, S., Demir, A. O., & Ataer, S. (2019). Reassessing the environmental Kuznets curve: a summability approach for emerging market economies. Eurasian Economic Review, 1-19.
 • Brown, R. L., Durbin, J., Evans, J. M., 1975. Techniques for testing the constancy of regression relations over time. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 37, 149-163.
 • Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 591-605.
 • Dinda, S. (2004). Environmental Kuznets curve hypothesis: a survey. Ecological economics, 49(4), 431-455.
 • Dinda, S., & Coondoo, D. (2006). Income and emission: a panel data-based cointegration analysis. Ecological Economics, 57(2), 167-181.
 • Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276.
 • EURONEWS ; (2015), “Sanayi Devriminin En Kötü Sonucu: Sera Gazı Salınımı”, http://tr.euronews.com/2015/06/26/sanayi-devrimi-nin-en-kotu-sonucu-sera-gazi-salinimi/, 08.03.2016.
 • Friedl, B., & Getzner, M. (2003). Determinants of CO2 emissions in a small open economy. Ecological economics, 45(1), 133-148.
 • Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1991). Environmental impacts of a North American free trade agreement (No. w3914). National Bureau of Economic Research Hansen, B. E., 1992. Tests for parameter instability in regressions with I(1) processes. Journal of Business and Economic Statistics 10, 321-335.
 • Heil, M. T., & Selden, T. M. (1999). Panel stationarity with structural breaks: carbon emissions and GDP. Applied Economics Letters, 6(4), 223-225.
 • Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of economic dynamics and control, 12(2-3), 231-254.
 • Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration—with applications to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and statistics, 52(2), 169-210.
 • Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. The American economic review, 45(1), 1-28.
 • KÜRESEL-ISINMA; (2014), “Sera Etkisi Nedir?”, http://kuresel-isinma.org/bilgiler/item/195-sera-etkisi-nedir.html, 01.01.2016
 • Lean, H. H., & Smyth, R. (2010). CO2 emissions, electricity consumption and output in ASEAN. Applied Energy, 87(6), 1858-1864.
 • Mankiw, N. G. (2014). Principles of economics. Cengage Learning (3-4).
 • Sevüktekin, M., & Çınar, M. (2014). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, Dora Yayıncılık, 4. Baskı, Bursa, (515-516),(580-581). Shafik, N. (1994). Economic development and environmental quality: an econometric analysis. Oxford economic papers, 46(4), 757-774.
 • Soytas, U., Sari, R., & Ewing, B. T. (2007). Energy consumption, income, and carbon emissions in the United States. Ecological Economics, 62(3-4), 482-489.
 • Soytas, U., Sari, R., & Ewing, B. T. (2007). Energy consumption, income, and carbon emissions in the United States. Ecological Economics, 62(3-4), 482-489.
 • Stern, D. I. (2004). The rise and fall of the environmental Kuznets curve. World development, 32(8), 1419-1439.
 • Türkeş, M., Sümer, U. M., & Çetiner, G. (2000). Küresel iklim değişikliği ve olası etkileri, Çevre Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Seminer Notları, 7-24, ÇKÖK Gn. Md., Ankara.

G20 Ülkelerinin CO2 Emisyonları Ve Kişi başına Düşen Milli gelirin 1960-2012 Dönemi Arasındaki Amprik Analizi

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 1, 25 - 38, 30.06.2020

Öz

Bu çalışmada, 1960–2012 dönemi boyunca gelişmiş 20 ülkeler Topluluğu’nun karbondioksit emisyonları, kişi başına düşen milli geliri arasındaki ilişki, eş bütünleşme varyans ayrıştırma ve doğrusal regresyon modelleri içinde incelenerek uzun dönemli ve kısa dönemli sonuçlar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Artan rekabetle birlikte üretime ve büyümeye yönelen ekonomilerin çevresel kaliteyi azalttığı yönündeki eleştiriler yaptığımız çalışmanın sonuçlarınca desteklenmektedir. Teknolojinin gelişmesi, toplumların bilinçlenmesiyle Kyoto protokolü ve benzeri alınan önlemler CO2 emisyonunun yıllar içerisinde yatay bir seyir aldığını göstermektedir.

Kaynakça

 • Apergis, N., & Payne, J. E. (2009). CO2 emissions, energy usage, and output in Central America. Energy Policy, 37(8), 3282-3286.
 • BATI, O. (2014). Küresel Isınma Konusunda" Karbon Etkisi" nin Değerlendirilmesi. Trakya University Journal of Social Science, 16(1). Baykal, H., & Baykal, T. (2008). Küreselleşen Dünya'da çevre sorunları/Environmental problems in a globalized World. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9). Bozoklu, S., Demir, A. O., & Ataer, S. (2019). Reassessing the environmental Kuznets curve: a summability approach for emerging market economies. Eurasian Economic Review, 1-19.
 • Brown, R. L., Durbin, J., Evans, J. M., 1975. Techniques for testing the constancy of regression relations over time. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 37, 149-163.
 • Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 591-605.
 • Dinda, S. (2004). Environmental Kuznets curve hypothesis: a survey. Ecological economics, 49(4), 431-455.
 • Dinda, S., & Coondoo, D. (2006). Income and emission: a panel data-based cointegration analysis. Ecological Economics, 57(2), 167-181.
 • Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276.
 • EURONEWS ; (2015), “Sanayi Devriminin En Kötü Sonucu: Sera Gazı Salınımı”, http://tr.euronews.com/2015/06/26/sanayi-devrimi-nin-en-kotu-sonucu-sera-gazi-salinimi/, 08.03.2016.
 • Friedl, B., & Getzner, M. (2003). Determinants of CO2 emissions in a small open economy. Ecological economics, 45(1), 133-148.
 • Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1991). Environmental impacts of a North American free trade agreement (No. w3914). National Bureau of Economic Research Hansen, B. E., 1992. Tests for parameter instability in regressions with I(1) processes. Journal of Business and Economic Statistics 10, 321-335.
 • Heil, M. T., & Selden, T. M. (1999). Panel stationarity with structural breaks: carbon emissions and GDP. Applied Economics Letters, 6(4), 223-225.
 • Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of economic dynamics and control, 12(2-3), 231-254.
 • Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration—with applications to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and statistics, 52(2), 169-210.
 • Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. The American economic review, 45(1), 1-28.
 • KÜRESEL-ISINMA; (2014), “Sera Etkisi Nedir?”, http://kuresel-isinma.org/bilgiler/item/195-sera-etkisi-nedir.html, 01.01.2016
 • Lean, H. H., & Smyth, R. (2010). CO2 emissions, electricity consumption and output in ASEAN. Applied Energy, 87(6), 1858-1864.
 • Mankiw, N. G. (2014). Principles of economics. Cengage Learning (3-4).
 • Sevüktekin, M., & Çınar, M. (2014). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, Dora Yayıncılık, 4. Baskı, Bursa, (515-516),(580-581). Shafik, N. (1994). Economic development and environmental quality: an econometric analysis. Oxford economic papers, 46(4), 757-774.
 • Soytas, U., Sari, R., & Ewing, B. T. (2007). Energy consumption, income, and carbon emissions in the United States. Ecological Economics, 62(3-4), 482-489.
 • Soytas, U., Sari, R., & Ewing, B. T. (2007). Energy consumption, income, and carbon emissions in the United States. Ecological Economics, 62(3-4), 482-489.
 • Stern, D. I. (2004). The rise and fall of the environmental Kuznets curve. World development, 32(8), 1419-1439.
 • Türkeş, M., Sümer, U. M., & Çetiner, G. (2000). Küresel iklim değişikliği ve olası etkileri, Çevre Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Seminer Notları, 7-24, ÇKÖK Gn. Md., Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdulkadir KESKİN> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4795-1028
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Keskin, A. (2020). G20 Ülkelerinin CO2 Emisyonları Ve Kişi başına Düşen Milli gelirin 1960-2012 Dönemi Arasındaki Amprik Analizi . Medeniyet Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 25-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mad/issue/51392/705480

İletişim / Correspondence                                                                                                                                                                                                                                                                         

Telefon/Phone: +90 216 280 34 81

Faks/Fax: : +90 216 280 34 95

Adres/Address: Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi B-Blok

Dumlupınar Mah. D-100 Yan Yol Kadıköy, İstanbul, Türkiye

sezai.oztop@medeniyet.edu.tr


14283            19354