Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kitap İncelemesi (Vergi Tarihinin Kökenleri: Sümer’den Eski Mısır’a, Yunan’dan Roma’ya Antik Çağda Vergilendirme Kabiliyeti ve Etkinliği-Abdullah Burhan BAHÇE)

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 237 - 240, 22.10.2021

Öz

Vergilendirme, insanlık tarihi boyunca uygarlıkların yaşam şartlarını belirleyen kilit faktörlerden birisi olmuştur. Devlet harcamalarının finanse edilmesi anlamında verginin ortaya çıkışı ise uzun bir tarihsel süreç sonunda gerçekleşmiştir. Nitekim David F. Burg, vergilendirmenin yaklaşık 4500 yıldır hem Doğu’da hem de Batı’da insanlık tarihinin bir parçası olduğunu belirtmektedir (2004: viii). Bir uygarlık kurumu olarak verginin, finansal bir araç olmanın ötesinde tarihi, siyasi, hukuki ve sosyolojik boyutları da bulunmaktadır. Nitekim vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi kişilerin devlete vatandaşlık bağı ile bağlanmasına yol açmıştır. Bu minvalde vergi ile vatandaşlık arasında yakın ve tarihi bir bağ bulunmaktadır. Bu nedenle vatandaşlık davranışı açısından da vergilendirme olgusunun incelenmesine ihtiyaç vardır.

Kaynakça

 • Ateş, H. ve Ünal, S. (2004). Devletin Doğduğu Yer: Antik Çağ Ortadoğusunda İdari Hayat. Bilgi-Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 21-42.
 • Burg, D. F. (2004). A World History of Tax Rebellions: An Encyclopedia of Tax Rebels, Revolts, and Riots from Antiquity to the Present, New York: Routledge.
 • Finley, M. I. (2007). Antik Çağ Ekonomisi (çev. Hatice Palaz Erdemir). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
 • Huot, J.L. (2000). İlk Aşamalar. J.L. Huot, J.P. Thalmann ve D. Valbelle (Eds.), Kentlerin Doğuşu (çev. Ali Bektaş Girgin) içinde (s. 23-103). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • İplikçioğlu, B. (2007). Hellen ve Roma Tarihinin Anahatları. Ankara: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
 • Maddison, A. (2007). Contours of the World Economy, I-2030 AD: Essays in Macro-Economic History. New York: Oxford University Press.
 • Martin, T. R. (2014). Eski Yunan: Tarih Öncesinden Helenistik Çağ’a (çev. Ümit Hüsrev Yolsal). 2. baskı. İstanbul: Say Yayınları.

Origins of Tax History: Taxation Capability and Efficiency in Ancient Times from Sumer to Ancient Egypt, from Greek to Rome

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 237 - 240, 22.10.2021

Öz

Taxation has been one of the key factors determining the living conditions of civilizations throughout human history. The emergence of tax in terms of financing state expenditures took place at the end of a long historical process. Indeed, David F. Burg states that taxation has been a part of human history in both the East and the West for about 4500 years (2004: viii). As an institution of civilization, tax has historical, political, legal and sociological dimensions beyond being a financial instrument. As a matter of fact, the fulfillment of tax liabilities has led to the bonding of citizenship to the state. In this respect, there is a close and historical link between tax and citizenship. For this reason, there is a need to examine the taxation phenomenon in terms of citizenship behavior.

Kaynakça

 • Ateş, H. ve Ünal, S. (2004). Devletin Doğduğu Yer: Antik Çağ Ortadoğusunda İdari Hayat. Bilgi-Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 21-42.
 • Burg, D. F. (2004). A World History of Tax Rebellions: An Encyclopedia of Tax Rebels, Revolts, and Riots from Antiquity to the Present, New York: Routledge.
 • Finley, M. I. (2007). Antik Çağ Ekonomisi (çev. Hatice Palaz Erdemir). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
 • Huot, J.L. (2000). İlk Aşamalar. J.L. Huot, J.P. Thalmann ve D. Valbelle (Eds.), Kentlerin Doğuşu (çev. Ali Bektaş Girgin) içinde (s. 23-103). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • İplikçioğlu, B. (2007). Hellen ve Roma Tarihinin Anahatları. Ankara: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
 • Maddison, A. (2007). Contours of the World Economy, I-2030 AD: Essays in Macro-Economic History. New York: Oxford University Press.
 • Martin, T. R. (2014). Eski Yunan: Tarih Öncesinden Helenistik Çağ’a (çev. Ümit Hüsrev Yolsal). 2. baskı. İstanbul: Say Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Kitap İncelemeleri
Yazarlar

Soner ÜNAL> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4033-4884
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ünal, S. (2021). Kitap İncelemesi (Vergi Tarihinin Kökenleri: Sümer’den Eski Mısır’a, Yunan’dan Roma’ya Antik Çağda Vergilendirme Kabiliyeti ve Etkinliği-Abdullah Burhan BAHÇE) . Medeniyet Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 237-240 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mad/issue/58813/891591

İletişim / Correspondence                                                                                                                                                                                                                                                                         

Telefon/Phone: +90 216 280 34 81

Faks/Fax: : +90 216 280 34 95

Adres/Address: Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi B-Blok

Dumlupınar Mah. D-100 Yan Yol Kadıköy, İstanbul, Türkiye

sezai.oztop@medeniyet.edu.tr


14283            19354