İnceleme Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Hibrit, Asimetrik ve Vekalet Savaşları: 2022 Rusya - Ukrayna Savaşını Üçlü Sacayağı Üzerinde Bir İnceleme

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 2, 44 - 56, 30.09.2022
https://doi.org/10.52539/mad.1119229

Öz

Savaşın değişen doğasını anlayabilmek için kullanılan kavramlar arasında hibrit savaş, asimetrik savaş ve vekâlet savaşı kavramları ön plana çıkmaktadır. Savaşın bu gibi farklı perspektiflerden analiz edilmesi, hem savaşın değişen doğasını ve savaş ortamını anlamlandırmada, hem de savunma mekanizmalarının şekillendirilmesinde önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, 24 Şubat 2022 günü başlayan Rusya-Ukrayna savaşının Nisan 2022 itibarıyla yaklaşık iki aylık dilimini hibrit, asimetrik ve vekâlet savaşları perspektifinde incelemek ve bir savaş ortamında kamu güvenliğine yönelik tehditler konusunda çıkarımlarda bulunmaktır. Bu inceleme, savaş hakkında yerli ve yabancı basında yer alan haberlerin ve görüşlerin analiz edilmesi ile yapılmıştır. Sonuç olarak Rusya-Ukrayna Savaşı’nın hibrit, asimetrik ve vekâlet savaşlarının özelliklerini yansıttığı görülmüştür. Ayrıca bu savaş ile birlikte uluslararası ilişkiler anlamında sert gücün öneminin yeniden anlaşıldığı; hibrit savaşa karşı en etkili kalkanın devlet organları ve halk arasında etkili bir güven duygusunu tesis etmek olduğu ve savaşın, asimetrik savaş ve vekâlet savaşının özeliklerini yansıtması nedeniyle uzun sürebileceği de altı çizilmesi gereken noktalardandır.

Kaynakça

  • Alperovitch, D. (2022, Ocak 28). How Russia Has Turned Ukraine Into a Cyber-Battlefield. Mart 20, 2022 tarihinde Foreign Affairs: https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2022-01-28/how-russia-has-turned-ukraine-cyber-battlefield adresinden alındı
  • Bayrı, H. (2022, Mart 18). Olivier Roy: “Ukrayna, ‘medeniyetler çatışması’nı geçersizleştiriyor”. Mart 25, 2022 tarihinde https://medyascope.tv/2022/03/18/olivier-roy-ukrayna-medeniyetler-catismasini-gecersizlestiriyor/ adresinden alındı
  • BBC. (2022, Mart 18). Putin Hails Crimea Annexation and War with Lessons on Heroism. Nisan 4 2022 tarihinde https://www.bbc.com/news/world-europe-60793319 adresinden alındı
  • BBC Türkçe. (2019, Kasım 8). Fransa Cumhurbaşkanı Macron: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Mart 15, 2022 tarihinde https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50342428 adresinden alındı
  • BBC Türkçe. (2022a, Nisan 8). Ukrayna Savaşı: Kremlin Sözcüsü Peskov, savaşta 'ciddi' askeri kayıplar verdiklerini söyledi. Nisan 15, 2022 tarihinde https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-61035948?at_campaign=64&at_custom1=%5Bpost%20type%5D&at_custom2=twitter&at_custom3=BBC%20Turkce&at_custom4=3E774476-B721-11EC-95F9-9EF2923C408C&at_medium=custom7 adresinden alındı

Hybrid, Asymmetric and Proxy Wars: An Examination of 2022 Russia - Ukraine War on the Triple Trivet

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 2, 44 - 56, 30.09.2022
https://doi.org/10.52539/mad.1119229

Öz

Hybrid, asymmetric, and proxy wars stand out among concepts that are used to understand changing nature of war. Analyzing war from different perspectives are important to the sense-making of changing the nature of war and shaping defense mechanism. Therefore, the aim of this study is to examine the two-month time frame of the Russia-Ukraine war that started on 24 February 2022 from hybrid, asymmetric, and proxy wars and to make an inference for threats to public security in the warfare environment. This examination was made by analyzing news and views taking part in the domestic and foreign press. As a result, it was understood that the Russia-Ukraine war reflects features of hybrid, asymmetric, and proxy wars. In addition, as a result of this war, it was understood that hard power in international relations area is still important, that the most important shield versus hybrid war is the trust mechanism between governmental organs and society, and this war may take a long time because of it reflects features of asymmetric warfare.

Kaynakça

  • Alperovitch, D. (2022, Ocak 28). How Russia Has Turned Ukraine Into a Cyber-Battlefield. Mart 20, 2022 tarihinde Foreign Affairs: https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2022-01-28/how-russia-has-turned-ukraine-cyber-battlefield adresinden alındı
  • Bayrı, H. (2022, Mart 18). Olivier Roy: “Ukrayna, ‘medeniyetler çatışması’nı geçersizleştiriyor”. Mart 25, 2022 tarihinde https://medyascope.tv/2022/03/18/olivier-roy-ukrayna-medeniyetler-catismasini-gecersizlestiriyor/ adresinden alındı
  • BBC. (2022, Mart 18). Putin Hails Crimea Annexation and War with Lessons on Heroism. Nisan 4 2022 tarihinde https://www.bbc.com/news/world-europe-60793319 adresinden alındı
  • BBC Türkçe. (2019, Kasım 8). Fransa Cumhurbaşkanı Macron: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Mart 15, 2022 tarihinde https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50342428 adresinden alındı
  • BBC Türkçe. (2022a, Nisan 8). Ukrayna Savaşı: Kremlin Sözcüsü Peskov, savaşta 'ciddi' askeri kayıplar verdiklerini söyledi. Nisan 15, 2022 tarihinde https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-61035948?at_campaign=64&at_custom1=%5Bpost%20type%5D&at_custom2=twitter&at_custom3=BBC%20Turkce&at_custom4=3E774476-B721-11EC-95F9-9EF2923C408C&at_medium=custom7 adresinden alındı

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kamu Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan Alpay KARASOY 0000-0002-3813-2960

Erken Görünüm Tarihi 30 Eylül 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA KARASOY, H. A. (2022). Hibrit, Asimetrik ve Vekalet Savaşları: 2022 Rusya - Ukrayna Savaşını Üçlü Sacayağı Üzerinde Bir İnceleme. Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 7(2), 44-56. https://doi.org/10.52539/mad.1119229

İletişim / Correspondence                                                                                                                                                                                                                                                                         

Telefon/Phone: +90 216 280 34 81

Faks/Fax: : +90 216 280 34 95

Adres/Address: Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi B-Blok

Dumlupınar Mah. D-100 Yan Yol Kadıköy, İstanbul, Türkiye

sezai.oztop@medeniyet.edu.tr


14283            19354