Kitap İncelemesi

Kitap İnceleme Esasları

a) Medeniyet Araştırmaları Dergisi kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, ekonometri, finans, maliye, sosyoloji ve felsefe alanlarındaki akademik eserlerin Türkçe veya İngilizce kitap incelemelerini yayımlar.
b) Kitap incelemeleri kitabın özeti değildir. Kitap incelemelerinde söz konusu eser eleştirel bir şekilde analiz edilmelidir. Kitabın konusu, amacı, kapsamı ve literatürdeki yeri belirtilerek kitabın güçlü ve zayıf bulunduğu yönler vurgulanmalıdır. Eser sahibinin tezi ve temel argümanları üzerinde durularak eserin ilgili alana yaptığı katkı tartışılmalıdır.
c) İncelenecek eserin akademik araştırma kitabı olması gerekmektedir.
d) Kitap incelemeleri derginin genel şekil şartlarına uygun olarak APA 6 esasına göre yazılmalıdır. Derginin genel şekil şartları için Yazım Kuralları bölümüne bakınız.
e) Kitap incelemeleri her şey dahil 1500 kelimeyi geçmemelidir.
f) Kitap incelemesinin başlığına incelenen kitabın adı, yazar(lar)ı, yayımlandığı şehir ve yayınevi, yayın yılı, baskı bilgisi, sayfa sayısı ve ISBN numarası yazılmalıdır.

Örnek:

Doğu'da Siyasal Düşünce: Doğu Dünyasının Ortaya Çıkışı
Mete TUNÇAY
(Çev.: Çeviri Eser ise Çevirmenin Adı)
İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2020, 1. Baskı, 267 sayfa, ISBN: 9753000
                                                                                                                                                                                                                                        Ahmet YILMAZ*

------------------------------------------------------------
* Kitap İncelemesini yapanın unvanı, kurumu, e-mail adresi ve ORCİD numarası yazılmalıdır.

g) Dergiye gönderilen tüm çalışmaların yayımlanması konusunda nihai karar organı Dergi Editör Kuruludur.

Son Güncelleme Zamanı: 10.05.2020 18:39:51

İletişim / Correspondence                                                                                                                                                                                                                                                                         

Telefon/Phone: +90 216 280 34 81

Faks/Fax: : +90 216 280 34 95

Adres/Address: Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi B-Blok

Dumlupınar Mah. D-100 Yan Yol Kadıköy, İstanbul, Türkiye

sezai.oztop@medeniyet.edu.tr


14283            19354