Yıl 2019, Cilt 58 , Sayı 4, Sayfalar 287 - 298 2019-12-01

KARAÇAM LATERİTİK NİKEL CEVHERİNİN MİNERALOJİK KARAKTERİZASYONU VE FİZİKSEL ZENGİNLEŞME DAVRANIMININ BELİRLENMESİ
MINERALOGICAL CAHARACTERIZATION OF KARAÇAM LATERITIC NICKEL ORE AND DETERMINATION OF ITS PHYSICAL BENEFICIATION DEPORTMENT

Özgür Özcan [1] , N. Metin Can [2] , İlkay Bengü Can [3]


Bu çalışmada, Mihalıççık-Eskişehir bölgesine ait lateritik bir nikel cevherinin detaylı mineralojisi ve zenginleştirme olasılıkları araştırılmıştır. Cevherin kantitatif mineralojik analizi MLA (Mineral Liberation Analyzer) kullanılarak yapılmış; ernienikelit ve pimelit mineralleri nikel taşıyıcı mineraller olarak belirlenmiştir. Cevherin yerçekimi ile zenginleştirmeye uygunluğunu belirlemek için ağır sıvı testi yapılmıştır. Zenginleştirme çalışmaları kapsamında optik ayırma, kuru ve yaş manyetik ayırma ve mikrodalga ile ısıtma yöntemleri uygulanmıştır. Testler sonucunda nikel tenöründe kayda değer bir iyileşme gerçekleşmemiştir. Yalnızca mikrodalga ile ısıtılan cevherin arsenik tenöründe bir miktar düşüş gözlenmiştir. Ernienikelitlerin çok ince silikatlar (genellikle kil ve Si oksitler) ile bağlı formda bulunması, fiziksel zenginleştirme yöntemleri ile cevherin kolaylıkla zenginleştirilemeyeceğini desteklemektedir.
In this study, the detailed mineralogy and beneficiation possibilities of a lateritic nickel ore from Mihalıççık-Eskişehir region was investigated. Quantitative mineralogical analysis of the ore was performed using MLA (Mineral Liberation Analyzer); ernienickelite and pimellite minerals were determined as nickel bearing minerals. Heavy liquid test was performed to determine the amenability of the ore to gravity separation. In the scope of beneficiation studies, optical sorting, dry and wet magnetic separation and microwave heating were applied. As a result of the tests, there was no significant improvement in nickel grade. Only a slight decrease in the arsenic grade of the microwave-heated ore was observed. The presence of ernienickelite locked with very fine silicates (usually clays and Si oxides), supports the fact that the ore cannot be beneficiated easily by physical beneficiation methods.
 • Agacayak, T., Zedef, V., Aras, A., 2016. Kinetic Study on Leaching of Nickel from Turkish Lateritic Ore in Nitric Acid Solution. Journal of Central South University, 23 (1), 39–43.
 • Agacayak, T., Zedef, V., 2012. Dissolution Kinetics of a Lateritic Nickel Ore in Sulphuric Acid Medium. Acta Montanistica Slovaca, 17 (1), 33-41.
 • Agacayak, T., Zedef, V., 2011. Determination of Leach Conditions of Karacam Lateritic Nickel Ores with Sulfuric Acid Under Effect of Sodium Fluoride. International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying Geology & Mining Ecology Management, 1, 1109-1116.
 • Agacayak, T., 2008. Beneficiation of Karacam (Eskisehir) Lateritic Nickel Ore by Physical and Chemical Methods. PhD Thesis, Selcuk University, Turkey.
 • Anon(a), 2008. http://www.intellection.com.au. Anon(b),2008.http://www.lktech.corn.au/Products_ Services/MLA/i ndex.htm.
 • Can, N. M., Çelik, İ. B., 2009. Proses Mineralojisi: Cevher Hazırlamadaki Önemi, Ölçüm Yöntem ve Araçları-Bölüm I. Madencilik, 48 (1), 43-53.
 • Çiftçi, H., Atik, S., 2014. Lateritik Cevherlerden Nikel Kazanımında Biyoliç Yöntemi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 30 (4), 275-284.
 • Elias, M., Donaldson, M. J., GIiorgetta, N., 1975. Geology, Mineralogy and Chemistry of Lateritie Nickel- Cobalt Deposits Near Kalgoorlie Western Australia. Economic Geology, 76 (4), 1775−1783.
 • Eliopoulos, D. G., Economou, M., 2000. Geochemical and Mineralogical Characteristics of Fe−Ni and Bauxitic-Laterite Deposits of Greece. Ore Geology Review, 16 (1−2), 41−58.
 • Girgin, İ., Obut, A., Ucyildiz, A., 2011. Dissolution Behaviour of a Turkish Lateritic Nickel Ore. Minerals Engineering, 24 (7), 603-609.
 • Golightly, J. P., 1981. Nickeliferous Laterite Deposits. Economic Geology, 75, 710–735.
 • Kursunoglu, S., Kaya, M., 2015. Dissolution Behavior of Caldag Lateritic Nickel Ore Subjected to a Sequential Organic Acid Leaching Method. Int. J. Miner. Metall. Mater., 22, 1131-1140.
 • Köseler, M. 2012. Mikrodalga Etkisinde Adatepe (Karaçam) Lateritik Cevherinin Liçing Şartlarının Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Landers, M., Gilkes, R. J., 2007. Dehydroxylation and Dissolution of Nickeliferous Goethite in New Caledonian Lateritic Ni Ore. Applied Clay Science, 35 (3−4), 162−172.
 • Nasuh, A., 2014. Nickel Extraction from Eskisehir- Karacam Lateritic Ore by Pressure Leaching with Sulphuric Acid. PhD Thesis, Hacettepe University, Turkey (in Turkish).
 • Oliverira, S. M. B., Partiti, C. S. M., Enzweiler, J., 2001. Ochreous Laterite: A Nickel Ore from Punta Gorda. Cuba Journal of South American Earth Sciences, 14 (3), 307−317.
 • Oxley, A., Barcza, N., 2013. Hydro-pyro Integration in the Processing of Nickel Laterites. Minerals Engineering, 54, 2-13.
 • Queneau, P. E., 1970. The Recovery of Nickel From its Ores. Journal of Metals, 22, 44-48.
 • Thorne, R., Herrington, R., Roberts, S., 2009. Composition and Origin of The Çaldag Oxide Nickel Laterite. W. Turkey. Mineralium Deposita, 44 (3), 581−595.
 • Ucyildiz, A., Girgin, I., 2017. High Pressure Sulphuric Acid Leaching of Lateritic Nickel Ore. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 53 (1), 475-488.
 • Whittington, B. I., Muir, D., 2000. Pressure Acid Leaching of Nickel Laterites: A Review. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 21, 527-600.
 • Zainol, Z., 2005. The Development of a Resin-in-Pulp Process for the Recovery of Nickel and Cobalt from Laterite Leach Slurries. Perth Australia: Murdoch University, 2−3.
 • Zhu, De-qing, Cui, Y., Sarath H., Keith, V., PAN, J., 2012. Mineralogy and Crystal Chemistry of a Low Grade Nickel Laterite Ore. Trans. Nonferrous Met. Soc. China, 22, 907−916.
 • Zubryckyj, N., Evans, D. J. I., Mackiw, V. N., 1965. Preferential Sulfation of Nickel and Cobalt in Lateritic Ores. Journal of Metals, 17, 478-486.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6177-4585
Yazar: Özgür Özcan (Sorumlu Yazar)
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0214-0720
Yazar: N. Metin Can
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3335-9285
Yazar: İlkay Bengü Can
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Fe-Ni Madencilik
Teşekkür Yazarlar, katkılarından dolayı Fe-Ni Madencilik ailesine ve Fe-Ni Madencilik Genel Müdürü Sn. Birol Kaya’ya teşekkür eder.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { madencilik666432, journal = {Bilimsel Madencilik Dergisi}, issn = {2564-7024}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {TMMOB Maden Mühendisleri Odası}, year = {2019}, volume = {58}, pages = {287 - 298}, doi = {10.30797/madencilik.666432}, title = {KARAÇAM LATERİTİK NİKEL CEVHERİNİN MİNERALOJİK KARAKTERİZASYONU VE FİZİKSEL ZENGİNLEŞME DAVRANIMININ BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Özcan, Özgür and Can, N. Metin and Can, İlkay Bengü} }
APA Özcan, Ö , Can, N , Can, İ . (2019). KARAÇAM LATERİTİK NİKEL CEVHERİNİN MİNERALOJİK KARAKTERİZASYONU VE FİZİKSEL ZENGİNLEŞME DAVRANIMININ BELİRLENMESİ. Bilimsel Madencilik Dergisi , 58 (4) , 287-298 . DOI: 10.30797/madencilik.666432
MLA Özcan, Ö , Can, N , Can, İ . "KARAÇAM LATERİTİK NİKEL CEVHERİNİN MİNERALOJİK KARAKTERİZASYONU VE FİZİKSEL ZENGİNLEŞME DAVRANIMININ BELİRLENMESİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 58 (2019 ): 287-298 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/madencilik/issue/51193/666432>
Chicago Özcan, Ö , Can, N , Can, İ . "KARAÇAM LATERİTİK NİKEL CEVHERİNİN MİNERALOJİK KARAKTERİZASYONU VE FİZİKSEL ZENGİNLEŞME DAVRANIMININ BELİRLENMESİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 58 (2019 ): 287-298
RIS TY - JOUR T1 - KARAÇAM LATERİTİK NİKEL CEVHERİNİN MİNERALOJİK KARAKTERİZASYONU VE FİZİKSEL ZENGİNLEŞME DAVRANIMININ BELİRLENMESİ AU - Özgür Özcan , N. Metin Can , İlkay Bengü Can Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30797/madencilik.666432 DO - 10.30797/madencilik.666432 T2 - Bilimsel Madencilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 287 EP - 298 VL - 58 IS - 4 SN - 2564-7024- M3 - doi: 10.30797/madencilik.666432 UR - https://doi.org/10.30797/madencilik.666432 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilimsel Madencilik Dergisi KARAÇAM LATERİTİK NİKEL CEVHERİNİN MİNERALOJİK KARAKTERİZASYONU VE FİZİKSEL ZENGİNLEŞME DAVRANIMININ BELİRLENMESİ %A Özgür Özcan , N. Metin Can , İlkay Bengü Can %T KARAÇAM LATERİTİK NİKEL CEVHERİNİN MİNERALOJİK KARAKTERİZASYONU VE FİZİKSEL ZENGİNLEŞME DAVRANIMININ BELİRLENMESİ %D 2019 %J Bilimsel Madencilik Dergisi %P 2564-7024- %V 58 %N 4 %R doi: 10.30797/madencilik.666432 %U 10.30797/madencilik.666432
ISNAD Özcan, Özgür , Can, N. Metin , Can, İlkay Bengü . "KARAÇAM LATERİTİK NİKEL CEVHERİNİN MİNERALOJİK KARAKTERİZASYONU VE FİZİKSEL ZENGİNLEŞME DAVRANIMININ BELİRLENMESİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 58 / 4 (Aralık 2019): 287-298 . https://doi.org/10.30797/madencilik.666432
AMA Özcan Ö , Can N , Can İ . KARAÇAM LATERİTİK NİKEL CEVHERİNİN MİNERALOJİK KARAKTERİZASYONU VE FİZİKSEL ZENGİNLEŞME DAVRANIMININ BELİRLENMESİ. Madencilik. 2019; 58(4): 287-298.
Vancouver Özcan Ö , Can N , Can İ . KARAÇAM LATERİTİK NİKEL CEVHERİNİN MİNERALOJİK KARAKTERİZASYONU VE FİZİKSEL ZENGİNLEŞME DAVRANIMININ BELİRLENMESİ. Bilimsel Madencilik Dergisi. 2019; 58(4): 298-287.