Yıl 2019, Cilt 58 , Sayı 4, Sayfalar 299 - 310 2019-12-01

TÜRKİYE’DE YERALTI KÖMÜR MADENLERİNDE GRİZU PATLAMALARININ NEDEN OLDUĞU ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARININ ANALİZİ VE KARŞI ÖNLEMLER
AN ANALYSIS AND COUNTERMEASURES OF FATAL ACCIDENTS CAUSED BY FIREDAMP EXPLOSIONS IN UNDERGROUND COAL MINES IN TURKEY

Arif Emre Dursun [1]


Türkiye’de yeraltı kömür madenlerinde ölümlü iş kazaları yaygındır ve çok sıklıkla yaşanmaktadır. Türkiye’de yeraltı kömür madenciliğinde yaşanan başlıca kaza kategorileri grizu patlamaları ve püskürmeler, göçükler, sel baskını, nakliye ve yangınlardır. Son yıllarda, Türkiye’de genellikle grizu patlamaları ve püskürmeler nedeniyle oluşan gaz patlamalarının neden olduğu yeraltı kömür madeni kazaları, madencilerin hayatlarını tehdit etmektedir. Grizu patlamaları, ani ortaya çıkan ve büyük zarar verebilen büyük çaptaki ciddi maden kazalarıdır. Bu çalışmada Türkiye’de 2010-2016 yılları arasında yeraltı kömür madenlerinde grizu ve diğer gazların neden olduğu iş kazaları analiz edilmiştir. Analizler sonucunda bu 7 yıl içerisinde yeraltı kömür madenlerinde meydana gelen ölüm sayısı 550 ve ölüm oranı %96,86 olarak bulunmuştur. Bu ölümlerin nedenleri arasında gazların oranı %70,18’dir. Bu çalışmada grizu ve diğer gaz kazalarını önleyebilecek ve kontrol altına alabilecek önlemler önerilmektedir.
Fatal accidents in underground coal mines in Turkey are common and experienced frequently. The major accident categories for underground coal mining in Turkey are gas related accidents (firedamp and outbursts), roof falls, flooding, fire and transport. In recent years, coal mine gas related accidents in Turkey, which are usually caused by firedamp and outbursts, are still threatening miners’ lives. Firedamp explosions are majorly serious mine accidents that can occur quickly and cause great deal damage. In this study, work-related accidents caused by firedamp and another gas accidents in Turkey between the years 2010-2016 were analyzed. As a result of these analyses, the number of deaths in underground coal mines in the past 7 years is 550 and the fatality rate is found to be 96.86%. The percentage of gases as the cause of the deaths is 70.18%. In this study, countermeasures are proposed that can prevent and control firedamp explosions and other gas related accidents.
 • Atalay, F., 2015. The History of the Coal Mining Industry and Mining Accidents in the World and Turkey. Turkish Thoracic Journal, 16(1), 5-8.
 • Aydın, S., Barış, K., 2015. Analysis of Accuracy of Sensor Readings and Locations in Gas Monitoring Networks in Underground Coal Mines: TTK Kozlu Colliery, Scientific Mining Journal, 54(2), pp.19-32.
 • Chen, H., Qi, H., Feng, Q., 2013. Characteristics of Direct Causes and Human Factors in Major Gas Explosion Accidents in Chinese Coal Mines: Case Study Spanning The Years 1980-2010, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 26, pp. 38-44.
 • Chunlia, Y., Xiangchunb, L., Yanbinc, R., Yiliangb, Z., Feifeib, Z., 2014. Statistical Analysis and Countermeasures of Gas Explosion Accident In Coal Mines. Procedia Engineering, 84, pp.166- 171.
 • Dev Maden Sen, 2017. Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası-Dev Maden Sen, http://www.devmadensen.org.tr/k/ aciklamalar/kaza-raporlari/ (Aralık, 2017).
 • Dursun, A.E., Terzioğlu, H., Yalçın, G., Ağaçayak, A.C. 2017a. Importance of Developing A New Early Warning System to Detect the Harmful Gases in Underground Coal Mines, 6 th International Vocational Schools Symposium, UMYOS 2017, Bosnia & Her, s. 615-622.
 • Dursun, A.E., Terzioğlu, H., Yalçın, G., Selek, M., Çalkaya, M. 2017b. Developing A New Early Warning System To Detect The Methane (CH4) Gas in Underground Coal Mines, International Symposium on Occupational Health and Safety in Mining’2017, Adana,Turkey s. 534-522.
 • Durşen, M., Yasun, B., 2012. Yeraltı Madenlerinde Bulunan Zararlı Gazlar ve Metan Drenajı, http://www.isgum.gov.tr/rsm/file/isgdoc/ IG15yeraltinda_bulunan_zararli_gazlar_ve_ metan_drenaji.pdf (Aralık 2017).
 • Ergun, A.R., 2007. Gas and Dust Explosions in Underground Mines and Precautions, Thesis for Occupational Health and Safety Expertise, Ministry of the Labor and Social Security, Directorate General of Occupational Health and Safety, Ankara, p.79.
 • Fu, G., Cao, J., Wang, X., 2017. Relationship Analysis of Causal Factors in Coal and Gas Outburst Accidents Based on the 24Model, Energy Procedia, 107, pp.314-320.
 • Güyagüler, T., Bozkurt R., Önder, Ü.Y., 1993. Statistical and Economical Analysis of Accidents in Coal Mines, 13th Turkish Mining Congress, İstanbul, p.102-113.
 • Güyagüler, T., 2002. Analyses of the Firedamp Explosions in Turkey and Suggested Preventive Measures, Proceedings of the 13th Turkish Coal Congress, Zonguldak, Türkiye, p. 45-51.
 • İphar, M., 2010. İhmale Gelmeyen Gerçek: Grizu, Madencilik Türkiye Dergisi, 6, s:26-32.
 • Khanzode, V.V., Maiti J, Ray P.K., 2011. A Methodology For Evaluation and Monitoring of Recurring Hazards in Underground Coal Mining. Safety Science, 49, pp.1172–1179.
 • Küçük, F.Ç., Ilgaz, A., 2015. Causes of Coal Mine Accidents in the World and Turkey, Turk Thorac J, 16(Suppl 1), pp. 9-14.
 • Liu X., Zhao X., Zhang Q., 2013. Study on Early Warning System of Coal and Gas Outburst, The Open Electrical and Electronic Engineering Journal, 7, pp.116-122.
 • Mahdevari, S., Shahriar, K., Esfahanipour, A., 2014. Human Health and Safety Risks Management in Underground Coal Mines Using fuzzy TOPSIS. Science of the Total Enviroment, 488-489, pp.85-99.
 • Maiti, J., Khanzode, V.V., 2009. Development of A Relative Risk Model for Roof and Side Fall Fatal Accidents in Underground Coal Mines in India. Safety Science, 47(8), pp.1068-1076.
 • Mallı T., Kun M., Köse H., 2014. Importance of Gas Monitoring and Early-Warning System Technology in Preventing Occupational Accidents of Underground Coal Mines, DEÜ Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 46(16) s. 59-67.
 • Sari, M., Duzgun, H.S.B., Karpuz, C., Selcuk, A.S., 2004. Accident Analysis of two Turkish Underground Coal Mines. Safety Science, 42(8), Pp.675-690.
 • Sari, M., Selçuk, A.S., Karpuz, C., Düzgün, H.S.B., 2009. Stochastic Modeling of Accident Risks Associated With an Underground Coal Mine In Turkey. Safety Science, 47(1), pp.78-87.
 • SGK, 2016. Sosyal Güvenlik Kurumu. SGK İstatistik Yıllıkları, http://www.sgk.gov.tr/wps/ portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_ yilliklari(Aralık 2017).
 • TKİ, 2016. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Faaliyet Raporu, 2016. http://www.tki.gov.tr/ depo/2017/2016faaliyetraporu.pdf (Aralık, 2017).
 • TTK, 2016. Türkiye Taşkömürü Kurumu Faaliyet Raporu 2016. http://www.taskomuru.gov.tr/file/ MBYU.2017.PDF, (Aralık, 2017).
 • TKİ, 2018. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Faaliyet Raporu, 2018. http://www.tki.gov.tr/depo/ file/faaliyet%20raporu/2017faaliyetraporu.pdf. (Aralık, 2018).
 • TMMOB, Maden Mühendisleri Odası, 2010. Madencilikte Yaşanan İş Kazaları Raporu. s.152. http://www.maden.org.tr/resimler/ ekler/9bd3e8809c72d94_ek.pdf (Aralık, 2017).
 • Wang, L., Cheng, Y.P., Liu, H.Y., 2014. An Analysis of Fatal Gas Accidents in Chinese Coal Mines, Safety Science, 62, pp.107-113.
 • Yasar, S.,, Inal, S., Yasar, O., Kaya, S. 2015. Big Mining Disasters From Past to Present. Scientific Minig Journal, 54(2), 33-43.
 • Yin, W., Fu, G., Yang, C., Jiang, Z., Zhu, K., Gao, Y., 2017. Fatal Gas Explosion Accidents on Chinese Coal Mines and the Characteristics of Unsafe Behaviors: 2000-2014, Safety Science, 92, pp.173-179.
 • Xian-gong, L., Xue-feng, S., Xian-fei, M., 2009. Fatal Gas Accident Prevention In Coal Mine: A Perspective From Management Feedback Complexity, Procedia Earth and Planetary Science, 1, pp.1673-1677.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2001-7814
Yazar: Arif Emre Dursun
Kurum: KONYA TEKNİK UNİVERSİTESIİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { madencilik666732, journal = {Bilimsel Madencilik Dergisi}, issn = {2564-7024}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {TMMOB Maden Mühendisleri Odası}, year = {2019}, volume = {58}, pages = {299 - 310}, doi = {10.30797/madencilik.666732}, title = {AN ANALYSIS AND COUNTERMEASURES OF FATAL ACCIDENTS CAUSED BY FIREDAMP EXPLOSIONS IN UNDERGROUND COAL MINES IN TURKEY}, key = {cite}, author = {Dursun, Arif Emre} }
APA Dursun, A . (2019). AN ANALYSIS AND COUNTERMEASURES OF FATAL ACCIDENTS CAUSED BY FIREDAMP EXPLOSIONS IN UNDERGROUND COAL MINES IN TURKEY. Bilimsel Madencilik Dergisi , 58 (4) , 299-310 . DOI: 10.30797/madencilik.666732
MLA Dursun, A . "AN ANALYSIS AND COUNTERMEASURES OF FATAL ACCIDENTS CAUSED BY FIREDAMP EXPLOSIONS IN UNDERGROUND COAL MINES IN TURKEY". Bilimsel Madencilik Dergisi 58 (2019 ): 299-310 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/madencilik/issue/51193/666732>
Chicago Dursun, A . "AN ANALYSIS AND COUNTERMEASURES OF FATAL ACCIDENTS CAUSED BY FIREDAMP EXPLOSIONS IN UNDERGROUND COAL MINES IN TURKEY". Bilimsel Madencilik Dergisi 58 (2019 ): 299-310
RIS TY - JOUR T1 - AN ANALYSIS AND COUNTERMEASURES OF FATAL ACCIDENTS CAUSED BY FIREDAMP EXPLOSIONS IN UNDERGROUND COAL MINES IN TURKEY AU - Arif Emre Dursun Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30797/madencilik.666732 DO - 10.30797/madencilik.666732 T2 - Bilimsel Madencilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 299 EP - 310 VL - 58 IS - 4 SN - 2564-7024- M3 - doi: 10.30797/madencilik.666732 UR - https://doi.org/10.30797/madencilik.666732 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilimsel Madencilik Dergisi AN ANALYSIS AND COUNTERMEASURES OF FATAL ACCIDENTS CAUSED BY FIREDAMP EXPLOSIONS IN UNDERGROUND COAL MINES IN TURKEY %A Arif Emre Dursun %T AN ANALYSIS AND COUNTERMEASURES OF FATAL ACCIDENTS CAUSED BY FIREDAMP EXPLOSIONS IN UNDERGROUND COAL MINES IN TURKEY %D 2019 %J Bilimsel Madencilik Dergisi %P 2564-7024- %V 58 %N 4 %R doi: 10.30797/madencilik.666732 %U 10.30797/madencilik.666732
ISNAD Dursun, Arif Emre . "AN ANALYSIS AND COUNTERMEASURES OF FATAL ACCIDENTS CAUSED BY FIREDAMP EXPLOSIONS IN UNDERGROUND COAL MINES IN TURKEY". Bilimsel Madencilik Dergisi 58 / 4 (Aralık 2019): 299-310 . https://doi.org/10.30797/madencilik.666732
AMA Dursun A . AN ANALYSIS AND COUNTERMEASURES OF FATAL ACCIDENTS CAUSED BY FIREDAMP EXPLOSIONS IN UNDERGROUND COAL MINES IN TURKEY. Madencilik. 2019; 58(4): 299-310.
Vancouver Dursun A . AN ANALYSIS AND COUNTERMEASURES OF FATAL ACCIDENTS CAUSED BY FIREDAMP EXPLOSIONS IN UNDERGROUND COAL MINES IN TURKEY. Bilimsel Madencilik Dergisi. 2019; 58(4): 310-299.