Yıl 2021, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 21 2021-04-23

CONTRIBUTION TO A BOURDIEUSIAN THEORY OF NATIONALISM: NATIONALISM AS A SYMBOLIC CAPITAL IN THE CONFLICT OF HABITUS AND SYMBOLIC VIOLENCE
BOURDİEU’CÜ BİR MİLLİYETÇİLİK KURAMI İÇİN KATKI: HABİTUS VE SİMGESEL ŞİDDETİN ÇATIŞMASI’NDA SİMGESEL SERMAYE OLARAK MİLLİYETÇİLİK

Onur TÜRKÖLMEZ [1]


While the classical classifications of nationalism are in harmony with the social reality of the era they have emerged, they also absolutize historical reality in certain philosophical dilemmas and also insufficient to explain the social conditions of today’s changing world. These approaches, which are often seen as creating intellectual conflict and dichotomies, put politics and sociology at risk of being a history of intellectual movements taking place far from society. In this study, it is examined that, through Pierre Bourdieu's sociological approach, which aims to liberate social sciences from such dichotomies, whether it is possible to re-read nationalism in today's social conditions. In this context, the possibilities of developing a new theory or approach of nationalism through Pierre Bourdieu's concepts of habitus, symbolic capital and symbolic violence were discussed. Thro-ugh Bourdieu's sociological conception, it was concluded that a theory of nationalism with a high capacity to explain the social and political reality can be overcome by the classification of primitivism, ethno-symbolism, and modernism in relation to the distinction between political nationalism and cultural nationalism. It can be stated that this is only through the soci-ologist's evaluation of nationalism as a symbolic capital that will consist of the conflict and combination of the concepts of habitus and symbolic violence.
Milliyetçiliğe ilişkin klasik tasnifler, ortaya çıktıkları dönemin toplumsal gerçekliğine uyumlu olsa da tarihsel gerçekliği belli felsefi ikilemlerde mutlaklaştırmakta ve değişen dünyanın toplumsal koşullarını açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Çoğunlukla entelektüel bir çatışma ve dikotomi yarattığı görülen bu yaklaşımlar, siyaset ve sosyolojiyi toplumun uzağında gerçekleşen bir fikir hareketleri tarihi olma riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu çalışmada, sosyal bilimleri bu tip dikotomilerden kurtarmayı amaçlayan Pierre Bourdieu’nün sosyolojik yaklaşımı vasıtasıyla milliyetçiliği bugünün toplumsal koşullarında yeniden okumanın mümkün olup olmadığı ele alınmıştır. Bu kapsamda Pierre Bourdieu’nün habitus, simgesel sermaye ve simgesel şiddet kavramları aracılığıyla yeni bir milliyetçilik teorisi ya da yaklaşımı geliştirmenin imkanları tartışılmıştır. Bourdieu’nün sosyolojik kavrayışı vasıtasıyla siyasal milliyetçilik-kültürel milliyetçilik ayrımının ve milliyetçiliğe ilişkin artık klasikleşen ilkçilik, etno-sembolcülük ve modernizm tasnifinin aşılabileceği toplumsal ve siyasal gerçekliği açıklama kapasitesi yüksek bir milliyetçilik teorisinin kurulabileceği kanaatine varılmıştır. Bunun da ancak sosyoloğun habitus ve simgesel şiddet konseptlerinin çatışması ve bileşkesinden oluşacak bir simgesel sermaye olarak milliyetçiliği değerlendirmekten geçtiği ifade edilebilir.
 • ALTHUSSER, Louis (1994), İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. Çeviren: Yusuf Alp, Mahmut Özışık. İletişim Yayınları, İstanbul.
 • ANDERSON, Benedict (2009), Hayali Cemaatler Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, Çeviren: İskender Savaşır. Metis Yayınları, 5. Baskı, İstanbul.
 • ARMSTRONG, J. Alexander (1982), Nations Before Nationalism, University of North California Press, USA.
 • AYDIN, Suavi (2015), “Popüler Kültür ve Milliyetçilik: Sokağın Hissi”, Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet içinde. Derleyenler: Aylin Özman ve Simten Coşar. İletişim Yayınları, İstanbul ss.19-77.
 • BOURDİEU, Pierre (2015a), Ayrım Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi. Heretik Yayınları, Çeviren: Derya Fırat, Günce Berkkurt, Heretik Yayınları, İstanbul.
 • BOURDİEU, Pierre (2015b), Pratik Nedenler Eylem Kuramı Üzerine, Çeviren: Hülya Uğur Tanrıöver. Hil Yayınları, İstanbul.
 • DANIŞ, Fatih (2020). “Bourdieucü Bir Milliyetçilik Kuramı İçin Başlangıç: Literatürün Eleştirisi ve Temel Varsayımlar” . Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi, 2 (1) , 19-64. https://dergipark.org.tr/tr/pub/madergisi/issue/53924/698724
 • GELLNER, Ernest (1993), Nations and Nationalism, Blackwell Publishers, London U.K.
 • GORSKİ, Philip S. (2015), “Millet-leşme Mücadeleleri: Bourdieu’cü Milliyetçilik Kuramı”, Bourdieu ve Tarihsel Analiz, Derleyen: Philip S. Gorski, Çeviren: Özlem Akkaya, Heretik Yayınları, İstanbul, ss.313-347.
 • GÜLALP, Haldun (2007), “Milliyete Karşı Vatandaşlık”, Vatandaşlık ve Etnik Çatışma içinde. Haz. Haldun Gülalp. Metis Yayınları, İstanbul, ss.11-34.
 • HOBSBAWM, Eric J. (2010), Milletler ve Milliyetçilik: Program, Mit, Gerçeklik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • JOURDAIN, Anne ve NAULIN, Sidonie (2016), Pierre Bourdieu'nün Kuramı ve Sosyolojik Kullanımları, Çeviren: Öykü Elitez. İletişim Yayınları.
 • NAİRN, Tom (2015), Milliyetçiliğin Yüzleri Janus’a Yeni Bir Bakış, Çeviren: Seda Kırdar, Mehmet Ratip. İletişim Yayınları, İstanbul.
 • ÖZKIRIMLI, Umut (1999), Milliyetçilik Kuramları Eleştirel Bir Bakış, Sarmal Yayınevi, İstanbul.
 • REHMANN, Jan (2017), İdeoloji Kuramları Yabancılaşma ve Boyun Eğme Güçleri, Yordam Yayınları, İstanbul.
 • SWARTZ, David (2011), Kültür ve İktidar Pierre Bourdieu’nün Sosyolojisi, Çeviren: Elçin Gen. İletişim Yayınları.
 • TATLICAN, Ümit ve ÇEĞİN, Güney (2014). “Bourdieu ve Giddens: Habitus veya Yapının İkiliği”, Ocak ve Zanaat Pierre Bourdieu Derlemesi içinde s. 303-367 der. Güney Çeğin, Emrah Göker, Alim Arlı, Ümit Tatlıcan, İletişim yayınları, 2014.
Birincil Dil tr
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3841-6880
Yazar: Onur TÜRKÖLMEZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Nisan 2021

Bibtex @araştırma makalesi { madergisi818779, journal = {Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-4459}, eissn = {2667-7911}, address = {}, publisher = {Haluk KAYICI}, year = {2021}, volume = {3}, pages = {1 - 21}, doi = {}, title = {BOURDİEU’CÜ BİR MİLLİYETÇİLİK KURAMI İÇİN KATKI: HABİTUS VE SİMGESEL ŞİDDETİN ÇATIŞMASI’NDA SİMGESEL SERMAYE OLARAK MİLLİYETÇİLİK}, key = {cite}, author = {Türkölmez, Onur} }
APA Türkölmez, O . (2021). BOURDİEU’CÜ BİR MİLLİYETÇİLİK KURAMI İÇİN KATKI: HABİTUS VE SİMGESEL ŞİDDETİN ÇATIŞMASI’NDA SİMGESEL SERMAYE OLARAK MİLLİYETÇİLİK . Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 1-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/madergisi/issue/61923/818779
MLA Türkölmez, O . "BOURDİEU’CÜ BİR MİLLİYETÇİLİK KURAMI İÇİN KATKI: HABİTUS VE SİMGESEL ŞİDDETİN ÇATIŞMASI’NDA SİMGESEL SERMAYE OLARAK MİLLİYETÇİLİK" . Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi 3 (2021 ): 1-21 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/madergisi/issue/61923/818779>
Chicago Türkölmez, O . "BOURDİEU’CÜ BİR MİLLİYETÇİLİK KURAMI İÇİN KATKI: HABİTUS VE SİMGESEL ŞİDDETİN ÇATIŞMASI’NDA SİMGESEL SERMAYE OLARAK MİLLİYETÇİLİK". Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi 3 (2021 ): 1-21
RIS TY - JOUR T1 - BOURDİEU’CÜ BİR MİLLİYETÇİLİK KURAMI İÇİN KATKI: HABİTUS VE SİMGESEL ŞİDDETİN ÇATIŞMASI’NDA SİMGESEL SERMAYE OLARAK MİLLİYETÇİLİK AU - Onur Türkölmez Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 21 VL - 3 IS - 1 SN - 2667-4459-2667-7911 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi BOURDİEU’CÜ BİR MİLLİYETÇİLİK KURAMI İÇİN KATKI: HABİTUS VE SİMGESEL ŞİDDETİN ÇATIŞMASI’NDA SİMGESEL SERMAYE OLARAK MİLLİYETÇİLİK %A Onur Türkölmez %T BOURDİEU’CÜ BİR MİLLİYETÇİLİK KURAMI İÇİN KATKI: HABİTUS VE SİMGESEL ŞİDDETİN ÇATIŞMASI’NDA SİMGESEL SERMAYE OLARAK MİLLİYETÇİLİK %D 2021 %J Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi %P 2667-4459-2667-7911 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Türkölmez, Onur . "BOURDİEU’CÜ BİR MİLLİYETÇİLİK KURAMI İÇİN KATKI: HABİTUS VE SİMGESEL ŞİDDETİN ÇATIŞMASI’NDA SİMGESEL SERMAYE OLARAK MİLLİYETÇİLİK". Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi 3 / 1 (Nisan 2021): 1-21 .
AMA Türkölmez O . BOURDİEU’CÜ BİR MİLLİYETÇİLİK KURAMI İÇİN KATKI: HABİTUS VE SİMGESEL ŞİDDETİN ÇATIŞMASI’NDA SİMGESEL SERMAYE OLARAK MİLLİYETÇİLİK. MAD-JNS. 2021; 3(1): 1-21.
Vancouver Türkölmez O . BOURDİEU’CÜ BİR MİLLİYETÇİLİK KURAMI İÇİN KATKI: HABİTUS VE SİMGESEL ŞİDDETİN ÇATIŞMASI’NDA SİMGESEL SERMAYE OLARAK MİLLİYETÇİLİK. Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi. 2021; 3(1): 1-21.
IEEE O. Türkölmez , "BOURDİEU’CÜ BİR MİLLİYETÇİLİK KURAMI İÇİN KATKI: HABİTUS VE SİMGESEL ŞİDDETİN ÇATIŞMASI’NDA SİMGESEL SERMAYE OLARAK MİLLİYETÇİLİK", Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 1-21, Nis. 2021