Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2667-4459 | e-ISSN 2667-7911 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Haluk KAYICI | http://www.milliyetcilikarastirmalari.com/


Uluslararası hakemli "Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi"nin (MAD), temel amacı, akademik ve bilimsel olan Milliyetçilik ve Milliyetçilik Teorileri hakkında disiplinler arası yaklaşımlar ve sosyal bilimlere ait tüm alanlarda yapılan araştırma, inceleme, kritik ve çeviri makaleleri yayınlamaktır.  MAD, farklı disiplinlerden araştırmacı ve yazarları dergiye katkıda bulunmaya davet eder. MAD, yılda iki kez çevrim içi ve matbu olarak yayınlanmaktadır (Nisan-Ekim). MAD, bu alandaki çalışmaların nitelik ve niceliğini artırmayı amaçladığından özgür ve açık erişim yayın politikalarını benimsemektedir. Bu amaçla yazıların sunulması, değerlendirilmesi ya da yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmemekte, ayrıca yayınlanmış makalelere ücretsiz ve sınırsız erişim sağlamaktadır.

DERGİ, EKİM 2021'DE YAYIMLANACAK 3. CİLT, 2. SAYISI İÇİN MAKALE KABUL ETMEYE BAŞLAMIŞTIR.

MAKALELERİN SON GÖNDERİLME TARİHİ 1 EYLÜL 2021'DİR.

Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi

ISSN 2667-4459 | e-ISSN 2667-7911 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Haluk KAYICI | http://www.milliyetcilikarastirmalari.com/
Kapak Resmi


Uluslararası hakemli "Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi"nin (MAD), temel amacı, akademik ve bilimsel olan Milliyetçilik ve Milliyetçilik Teorileri hakkında disiplinler arası yaklaşımlar ve sosyal bilimlere ait tüm alanlarda yapılan araştırma, inceleme, kritik ve çeviri makaleleri yayınlamaktır.  MAD, farklı disiplinlerden araştırmacı ve yazarları dergiye katkıda bulunmaya davet eder. MAD, yılda iki kez çevrim içi ve matbu olarak yayınlanmaktadır (Nisan-Ekim). MAD, bu alandaki çalışmaların nitelik ve niceliğini artırmayı amaçladığından özgür ve açık erişim yayın politikalarını benimsemektedir. Bu amaçla yazıların sunulması, değerlendirilmesi ya da yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmemekte, ayrıca yayınlanmış makalelere ücretsiz ve sınırsız erişim sağlamaktadır.

DERGİ, EKİM 2021'DE YAYIMLANACAK 3. CİLT, 2. SAYISI İÇİN MAKALE KABUL ETMEYE BAŞLAMIŞTIR.

MAKALELERİN SON GÖNDERİLME TARİHİ 1 EYLÜL 2021'DİR.