Konferans Bildirisi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Expectations Of Parents From Preschool Education Regarding Their Children’s Development

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 30, 56 - 72, 11.07.2014

Öz

This study was conducted to determine the parents’ levels of expectations from their children’s preschool education and to provide suggestions from the analysis of the data. In this study, the scanning model was employed. The research sample comprised108 mothers and 92 fathers whose children attend primary schools and independent preschools. The data were collected using an interview questionnaire developed by the researchers. The frequency and percentage values of the data were calculated, and the expectation levels of the mothers and fathers regarding the socio-emotional, language, self-care, cognitive and psychomotor development of their children were presented in the form of frequencies and percentages. To sum up, the results of the study show that mothers and fathers have similarly positive expectations from preschools for their children’s development. 

Kaynakça

 • Aibao, Z., Xiaofeng, M., Hajime, A. (2007). Parental Expectation of Early Childhood Education: Comparison Between China, Japan and Korea. Front.Educ.China, 2(1), 140-147.
 • Akbaba, S. (2004). Psikolojik Sağlığı Koruyucu Rehberlik ve Psikolojik Danışma. PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Arı, M. (2005). Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi ve Kalitenin Önemi, Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 1 (Ed. Müzeyyen Sevinç). Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Beal, S. J., & Crockett, L. J. (2010). Adolescents’ occupational and educational aspirations and expectations: Links to high school activities and adult educational attainment. Developmental Psychology, 46, 258–265.
 • Cabrera, N., Shannon, J. D., Tamis-LeMonda, C. (2007). Fathers’ Influence on Their Children’s Cognitive and Emotional Development: From Toddler to Pre-K. Applied Developmental Science, 4, 208-213.
 • Clarke, B., Shınn, M. R. (2004). A Preliminary İnvestigation into The ,Dentification And Development of Early Mathematics Curriculum- Based Measurement. School Psychology review, 33, (2), 234-248.
 • Einarsdóttir, J. (2010). Icelandic parents’ views on the national policy on early childhood education. Early Years: Journal of International Research and Development, 30 (3), 229-242.
 • Ekinci, O. (2001). Okul Öncesi Eğitimin İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Başarısı Üzerine Etkisi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Entwisle, D. R., Alexander, K. L., & Olson, L. S. (2005). First grade and educational attainment by age 22: A new story. American Journal of Sociology, 110(5), 1458– 1502.
 • Hsieh, C., (2008). Parental Choice of Preschool in Taiwan. University of Bath, Unpublished Master Thesis.
 • Kalaycı, Ş. (2005). Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayınları, Ankara.
 • Kandır, A. (2005). Erken Çocukluk Eğitiminde Kaliteyi Belirleyen Ölçütler, Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 1 (Ed. Müzeyyen Sevinç). Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınları. Ankara.
 • Kaya, Ö. M. (2002). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Programlara Ailelerin İlgi ve Katılımları İle Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Aile Eğitimine Katkısı Konusunda Anne-Baba Görüşleri, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Kıldan, A.O. (2013). Analysis of the Expectation Levels of the Parents from the Preschool Education Institution in Terms of Various Variables. International Journal of Educational Research and Technology, 4 (1), 06 – 12.
 • Lahaie, C. (2008). School readiness of children immigrants: Does parental involvement play a role? Social Science Quarterly, 89(3), 684-705.
 • Lane, K.L., Stanton-Chapman, T., Jamison, K.R., Phillips, A. (2007). Teacher and Parent Expectation of Preschoolers’ Behavior: Social Skills Necessary for Success”. Topics in Early Childhood Special, 27(2), 86-97.
 • Metin, N., Arı, M., Güneysu, S., Dikmen, B., Atik, B., Aydın, C., Üstün, E., Uysal, N. (1993). Anne Babaların Anaokulundan Beklentileri. 9. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırılması Semineri, Ya-Pa yayınları, İstanbul.
 • Neuenschwander, M. P., Vida, M., Garrett, J. L., & Eccles, J. S. (2007). Parents’ expectations and students’ achievement in two western nations. International Journal of Behavioral Development, 31, 594–602.
 • Oktay, A. (2003). 21.Yüzyıla Girerken Dünya da Yaşanan Değişimler ve Erken Çocukluk Eğitimi. Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Oktay, A. ve Unutkan, Ö. (2003). Aile Katılımı, Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Saçkes, M. (2013). Priorities for developmental areas in early childhood education: a comparison of parents’ and teachers’ priorities. Educational Sciences: Theory & Practice – 13 (3), 1684-1690.
 • Starr, L. (2003). A Dozen Activites to Promote Parent İnvolvement. www.educationworld.com’dan alınmıştır. Şahin, B.K., Sak, R., Şahin, İ.T. (2013). Parents' views about preschool education. Procedia - Social and Behavioral Sciences 89. 288 – 292.
 • Tokuç, H. (2007). Anne Ve Babaların Okul Öncesi Eğitim Hakkındaki Görüş Ve Beklentilerinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Unutkan, Ö.P. (2007). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerileri Açısından İlköğretime Hazır Bulunuşluğunun İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 243-254.
 • Yazıcı, Z. (2002). Okul Öncesi Eğitimin Okul Olgunluğu Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:155-156.

Anne ve Babaların Okul Öncesi Eğitimden Çocuklarının Gelişimine Yönelik Beklentileri

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 30, 56 - 72, 11.07.2014

Öz

Bu araştırmanın amacı, anne ve babaların okul öncesi eğitimden çocuklarının gelişimine yönelik beklenti düzeylerini belirlemek ve elde edilen sonuçlar ışığında öneriler geliştirmektir. Araştırmanın örneklemini M.E.B’e bağlı ilköğretim okullarındaki anasınıflarına ve bağımsız anaokullarına çocukları devam eden 108 anne ve 92 baba oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anketle toplanmıştır. Araştırma sonucunda; anne ve babaların okul öncesi eğitimden çocuklarının gelişimine yönelik beklentilerinin benzer düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu beklentilerin annenin çalışma durumu değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelendiğinde; sosyal-duygusal gelişim ve psikomotor gelişim alanları dışında diğer gelişim alanına yönelik anne ve babaların beklenti düzeyleri arasında farklılık olmadığı belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Aibao, Z., Xiaofeng, M., Hajime, A. (2007). Parental Expectation of Early Childhood Education: Comparison Between China, Japan and Korea. Front.Educ.China, 2(1), 140-147.
 • Akbaba, S. (2004). Psikolojik Sağlığı Koruyucu Rehberlik ve Psikolojik Danışma. PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Arı, M. (2005). Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi ve Kalitenin Önemi, Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 1 (Ed. Müzeyyen Sevinç). Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Beal, S. J., & Crockett, L. J. (2010). Adolescents’ occupational and educational aspirations and expectations: Links to high school activities and adult educational attainment. Developmental Psychology, 46, 258–265.
 • Cabrera, N., Shannon, J. D., Tamis-LeMonda, C. (2007). Fathers’ Influence on Their Children’s Cognitive and Emotional Development: From Toddler to Pre-K. Applied Developmental Science, 4, 208-213.
 • Clarke, B., Shınn, M. R. (2004). A Preliminary İnvestigation into The ,Dentification And Development of Early Mathematics Curriculum- Based Measurement. School Psychology review, 33, (2), 234-248.
 • Einarsdóttir, J. (2010). Icelandic parents’ views on the national policy on early childhood education. Early Years: Journal of International Research and Development, 30 (3), 229-242.
 • Ekinci, O. (2001). Okul Öncesi Eğitimin İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Başarısı Üzerine Etkisi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Entwisle, D. R., Alexander, K. L., & Olson, L. S. (2005). First grade and educational attainment by age 22: A new story. American Journal of Sociology, 110(5), 1458– 1502.
 • Hsieh, C., (2008). Parental Choice of Preschool in Taiwan. University of Bath, Unpublished Master Thesis.
 • Kalaycı, Ş. (2005). Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayınları, Ankara.
 • Kandır, A. (2005). Erken Çocukluk Eğitiminde Kaliteyi Belirleyen Ölçütler, Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 1 (Ed. Müzeyyen Sevinç). Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınları. Ankara.
 • Kaya, Ö. M. (2002). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Programlara Ailelerin İlgi ve Katılımları İle Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Aile Eğitimine Katkısı Konusunda Anne-Baba Görüşleri, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Kıldan, A.O. (2013). Analysis of the Expectation Levels of the Parents from the Preschool Education Institution in Terms of Various Variables. International Journal of Educational Research and Technology, 4 (1), 06 – 12.
 • Lahaie, C. (2008). School readiness of children immigrants: Does parental involvement play a role? Social Science Quarterly, 89(3), 684-705.
 • Lane, K.L., Stanton-Chapman, T., Jamison, K.R., Phillips, A. (2007). Teacher and Parent Expectation of Preschoolers’ Behavior: Social Skills Necessary for Success”. Topics in Early Childhood Special, 27(2), 86-97.
 • Metin, N., Arı, M., Güneysu, S., Dikmen, B., Atik, B., Aydın, C., Üstün, E., Uysal, N. (1993). Anne Babaların Anaokulundan Beklentileri. 9. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırılması Semineri, Ya-Pa yayınları, İstanbul.
 • Neuenschwander, M. P., Vida, M., Garrett, J. L., & Eccles, J. S. (2007). Parents’ expectations and students’ achievement in two western nations. International Journal of Behavioral Development, 31, 594–602.
 • Oktay, A. (2003). 21.Yüzyıla Girerken Dünya da Yaşanan Değişimler ve Erken Çocukluk Eğitimi. Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Oktay, A. ve Unutkan, Ö. (2003). Aile Katılımı, Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Saçkes, M. (2013). Priorities for developmental areas in early childhood education: a comparison of parents’ and teachers’ priorities. Educational Sciences: Theory & Practice – 13 (3), 1684-1690.
 • Starr, L. (2003). A Dozen Activites to Promote Parent İnvolvement. www.educationworld.com’dan alınmıştır. Şahin, B.K., Sak, R., Şahin, İ.T. (2013). Parents' views about preschool education. Procedia - Social and Behavioral Sciences 89. 288 – 292.
 • Tokuç, H. (2007). Anne Ve Babaların Okul Öncesi Eğitim Hakkındaki Görüş Ve Beklentilerinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Unutkan, Ö.P. (2007). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerileri Açısından İlköğretime Hazır Bulunuşluğunun İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 243-254.
 • Yazıcı, Z. (2002). Okul Öncesi Eğitimin Okul Olgunluğu Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:155-156.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şenay ÖZEN ALTINKAYNAK>


Cengiz YANIKLAR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 11 Temmuz 2014
Gönderilme Tarihi 18 Eylül 2013
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 30

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { maeuefd206220, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, eissn = {1302-8944}, address = {}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {1}, number = {30}, pages = {56 - 72}, title = {Anne ve Babaların Okul Öncesi Eğitimden Çocuklarının Gelişimine Yönelik Beklentileri}, key = {cite}, author = {Özen Altınkaynak, Şenay and Yanıklar, Cengiz} }
APA Özen Altınkaynak, Ş. & Yanıklar, C. (2014). Anne ve Babaların Okul Öncesi Eğitimden Çocuklarının Gelişimine Yönelik Beklentileri . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 1 (30) , 56-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/19403/206220
MLA Özen Altınkaynak, Ş. , Yanıklar, C. "Anne ve Babaların Okul Öncesi Eğitimden Çocuklarının Gelişimine Yönelik Beklentileri" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2014 ): 56-72 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/19403/206220>
Chicago Özen Altınkaynak, Ş. , Yanıklar, C. "Anne ve Babaların Okul Öncesi Eğitimden Çocuklarının Gelişimine Yönelik Beklentileri". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2014 ): 56-72
RIS TY - JOUR T1 - Anne ve Babaların Okul Öncesi Eğitimden Çocuklarının Gelişimine Yönelik Beklentileri AU - ŞenayÖzen Altınkaynak, CengizYanıklar Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 72 VL - 1 IS - 30 SN - -1302-8944 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Anne ve Babaların Okul Öncesi Eğitimden Çocuklarının Gelişimine Yönelik Beklentileri %A Şenay Özen Altınkaynak , Cengiz Yanıklar %T Anne ve Babaların Okul Öncesi Eğitimden Çocuklarının Gelişimine Yönelik Beklentileri %D 2014 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V 1 %N 30 %R %U
ISNAD Özen Altınkaynak, Şenay , Yanıklar, Cengiz . "Anne ve Babaların Okul Öncesi Eğitimden Çocuklarının Gelişimine Yönelik Beklentileri". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 / 30 (Temmuz 2014): 56-72 .
AMA Özen Altınkaynak Ş. , Yanıklar C. Anne ve Babaların Okul Öncesi Eğitimden Çocuklarının Gelişimine Yönelik Beklentileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 1(30): 56-72.
Vancouver Özen Altınkaynak Ş. , Yanıklar C. Anne ve Babaların Okul Öncesi Eğitimden Çocuklarının Gelişimine Yönelik Beklentileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 1(30): 56-72.
IEEE Ş. Özen Altınkaynak ve C. Yanıklar , "Anne ve Babaların Okul Öncesi Eğitimden Çocuklarının Gelişimine Yönelik Beklentileri", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 1, sayı. 30, ss. 56-72, Tem. 2014