Amaç ve Kapsam

Derginin amacı, Veteriner Hekimliği, tıp, diş hekimliği, hemşirelik ve spor bilimleri alanlarındaki bilimsel içerikli özgün araştırma makaleleri, olgu sunumu, kısa bilimsel çalışma, çağrılı derleme, ingilizce derleme editöre mektup türünden çalışmaları yayınlamaktır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, MAKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün yayın organıdır. Derginin kısaltılmış adı “MAKÜ Sag. Bil. Enst. Derg.” dir. Yılda 3 kez yayınlanır (Nisan, Ağustos, Aralık). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne DergiPark Akademik sistemi üzerinden gelen yayınlar, editör incelemesine tabi tutulur. Editör; yayının bilimsel nitelik, özgünlük intihal programları (iThenticate, Turnitin) kullanılarak dergi yazım kurallarına uygunluğu kriterlerini göz önünde bulundurarak ön değerlendirmeye tabi tutar. Ön değerlendirme sürecinde “dergi içeriği arama motoru” kullanılarak daha önce yayınlanmış makalelere atıf yapılan çalışmalar önceliklidir. İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan deneysel araştırmaların bildirildiği yazıların gereç ve yöntem bölümünde, bu araştırmanın yapıldığı gönüllü ya da hastalara uygulanan işlemler anlatıldıktan sonra kendilerinin onaylarının alındığını (informed consent) gösterir bir cümle bulunmalıdır. Ayrıca yayın ile birlikte Aydınlatılmış Onam ve Etik Kurul Onay formunun dergi sistemine yüklenmesi zorunludur.