BibTex RIS Kaynak Göster

KÖPEKLERDE PERİODONTAL HASTALIKLAR

Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 2, 39 - 45, 31.12.2016
https://doi.org/10.24880/maeuvfd.287351

Öz

Köpek bakımı konusunda yeni bilinçlenmeye başlamış olan ülkemizde, hayvan sahiplerinin köpeklerinin aşı ve beslenme konularında hassas oldukları fakat; ağız sağlığı ve hijyenine önem vermediklerinden dolayı bu durumla ilgili veteriner hekim kontrollerine gitmedikleri dikkati çekmektedir. Ayrıca; köpeklerinin periodontal problemlerini ve kötü nefes kokularını normal olarak kabul ettikleri ve acil müdahale gerekmedikçe diş sağlığı konusunda veteriner hekime başvurmadıkları görülmektedir. Bu derlemede, köpeklerde görülen periodontal hastalıkların nedenleri, tanı ve teşhis yöntemleri, klinik görünümleri, sağaltımı ve hastalığa karşı alınabilecek koruyucu önlemler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • Bojrab MJ, Monnet E. Mechanisms of Disease In Small Animal Surgery 3rd Edition. ISBN 1-59161-038-9. American College of Veterinary Surgeons. 2010.
 • Wiggs RB, Lobprise HB. Veterinary Dentistry, Principles and Practice. Lipincott-Raven Co. Philadelphia, Newyork. 1997.
 • Özer K. Küçük Hayvan Diş Hekimliği. Teknik Yayınevi, Erkam Matbaacılık, İstanbul. 1999.
 • Haffajee AD, Socransky SS. Microbial etiological agents of destructive periodontal diseases. Periodontology 2000. 1994 Jun; 5: 78-111.
 • Listgarten MA, Ellegaard B. Electron microscopic evidence of a cellular attachment between junctional epithelium and dental calculus. Journal of Periodontal Research. 1973; 8(3): 143-150.
 • Harvey CE, Emily PP. Small Animal Dentistry. Mosby Co, Baltimore. 1993.
 • Samsar E, Akın F. Özel Cerrahi, Medipress. 2002.
 • Carranza FA, Perry DA. Clinical Periodontology for the Dental Hygienist. Philadelphia: WB Saunders Co.1986; 56.
 • Joffe DJ, Allen AL. Ulcerative eosinophilic stomatitis in three Cavalier King Charles Spaniels. Journal of the American Animal Hospital Association. 1995 Jan-Feb; 31(1): 34-7.
 • Nyman S, Westfelt E, Sarhed G et al. Role of ‘diseased’ root cementum in healing following treatment of periodontal disease. A clinical study. Journal of Clinical Periodontology. 1988; 15(7): 464-468.
 • Niemiec BA. Small Animal Dental, Oral & Maxillofacial Disease A Color Handbook. ISBN: 978-1-84076-172-6. Diplomate, American Veterinary Dental College, Fellow, Academy of Veterinary Dentistry. 2010.
 • Lund EM, Armstrong PJ, Kirk CA, Kolar LM, Klausner JS. Health status and population characteristics of dogs and cats examined at private veterinary practices in the United States. Journal of the American Veterinary Medical Association. 1999 May 1; 214(9): 1336-41.
 • Görgül OS. Veteriner Özel Cerrahi. Medipress Mat. Ltd.Şti. p.142-143, 2012.
 • Klein T. Advances in feline dentistry. 32rd Wasltham/OSU Symposium for the treatment of small animal diseases. 1999.
 • Carmichael DT. An overview of common dental problems, In: Recent advances in small animal dentistry. 2000.
 • Gorrel C, Andersson S, Verhaert L. Veterinary Dentistry for the General Practicioner 2nd Edition. ISBN 9780702049439. Journal of Elsevier. 2013.
 • Wolf AM. Gingivitis, stomatitis, and other lesions. Minnesota Veterinary Medical Associaiton. Convention information. 2006.
 • Dow SW. Anaerobic bacterial infections and response to treatment in dogs and cats:36 cases (1983-1985). Journal of the American Veterinary Medical Association. 1986 Oct 15;189(8):930-4.
 • Indiveri MC, Hirsh DC. Susceptibility of obligate anaerobes to trimethoprim-sulfamethoxazole. Journal of the American Veterinary Medical Association. 1986; 188(1): 46-48.
 • Holmstrom SE, Frost Fritch P, Eisner ER. Veterinary Dental Techniques for the Small Animal Practitioner. WB Saunders, Philadelphia. p.188-91, 2004.
 • Ersöz Kanay B. Köpeklerde tartar olgularının sağaltımında manuel ve ultrasonik temizlemenin karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara. 2003.
 • Socransky SS, Haffage AD. Dental bioflims; difficult therapeutic targets. Periodontology 2000. 2002; 28(1): 12-55.
 • Hennet PR, Harvey CE. Anaerobes in periodontal diseasein the dog: a review. Journal of Veterinary Dentistry. 1991; 8 (2): 18-21.
 • Hardham J, Dreier K, Wong J, Sfintescu C. Pigmented-anaerobic bacteria associated with canine periodontitis. Veterinary Microbiology. 2005; 106(1-2): 119–28.
 • Isogai H, Isogai E, Okamoto H, Shirakawa H, Nakamura F, Matsumoto T, Watanabe T, Miura H, Aoi Y, Kagota W. Epidemiological study on perioodntal diseases and some other dental disorders in dogs. Nippon. Juigaku. Zasshi. 1989 Dec; 51(6): 1151-62.
 • Mills AW. Oral-dental disease in cats. A feline practitioner’s perspective. Veterinary Clinics: Small Animal Practice. 1992; 22(6): 1297-307.
 • Samsar E, Akın F. Özel Cerrahi Medipres Matbaacılık, Malatya. p.114-136, 2006.
 • Watson AD. Diet and periodontal disease in dogs and cats. Australian Veterinary Journal. 1994; 71: 313-8.
 • Wiggs RB, Lobprise HB, Tholen MA. Clinical evaluation of sofscale calculus scaling gel in dogs and cats. Journal of Veterinary Dentistry. 1994; 11 :9-13.
 • Sağlam K. Atlarda Diş Hastalıkları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2012; 23(2): 111 – 118.
 • Pattison AM, Pattison G. Scaling and root planing. In: Carranza’s Clinical Periodontology. WB Saunders, St. Louis. p.749–97, 2006.
 • Ryan ME. Nonsurgical approaches for the treatment of periodontal disease. Dental Clinics of North America. 2005; 49: 611–36.
 • Zetner K, Rothmueller G. Treatment of periodontal pockets with doxycycline in Beagles. Veterinary Therapeutics. 2002; 3(4): 441–52.
 • Hardham J, Reed M, Wong J, et al. Evaluation of a monovalent companion animal periodontal disease vaccine in an experimental mouse periodontitis model. Vaccine. 2005; 23(24): 3148–56.
 • Persson GR. Immune responses and vaccination against periodontal infections. Journal of Clinical Periodontology. 2005; 32 Suppl 6:39-53.
 • Adams SB, Fesiler JF. Atlas of Equine Surgery. WB. Saunders Company Philadelphia. 2000.
 • Dixon PM, Dacre I. A review of equine dental disorders, The Veterinary Journal. 2005; 169(2): 165-187.
Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 2, 39 - 45, 31.12.2016
https://doi.org/10.24880/maeuvfd.287351

Öz

Kaynakça

 • Bojrab MJ, Monnet E. Mechanisms of Disease In Small Animal Surgery 3rd Edition. ISBN 1-59161-038-9. American College of Veterinary Surgeons. 2010.
 • Wiggs RB, Lobprise HB. Veterinary Dentistry, Principles and Practice. Lipincott-Raven Co. Philadelphia, Newyork. 1997.
 • Özer K. Küçük Hayvan Diş Hekimliği. Teknik Yayınevi, Erkam Matbaacılık, İstanbul. 1999.
 • Haffajee AD, Socransky SS. Microbial etiological agents of destructive periodontal diseases. Periodontology 2000. 1994 Jun; 5: 78-111.
 • Listgarten MA, Ellegaard B. Electron microscopic evidence of a cellular attachment between junctional epithelium and dental calculus. Journal of Periodontal Research. 1973; 8(3): 143-150.
 • Harvey CE, Emily PP. Small Animal Dentistry. Mosby Co, Baltimore. 1993.
 • Samsar E, Akın F. Özel Cerrahi, Medipress. 2002.
 • Carranza FA, Perry DA. Clinical Periodontology for the Dental Hygienist. Philadelphia: WB Saunders Co.1986; 56.
 • Joffe DJ, Allen AL. Ulcerative eosinophilic stomatitis in three Cavalier King Charles Spaniels. Journal of the American Animal Hospital Association. 1995 Jan-Feb; 31(1): 34-7.
 • Nyman S, Westfelt E, Sarhed G et al. Role of ‘diseased’ root cementum in healing following treatment of periodontal disease. A clinical study. Journal of Clinical Periodontology. 1988; 15(7): 464-468.
 • Niemiec BA. Small Animal Dental, Oral & Maxillofacial Disease A Color Handbook. ISBN: 978-1-84076-172-6. Diplomate, American Veterinary Dental College, Fellow, Academy of Veterinary Dentistry. 2010.
 • Lund EM, Armstrong PJ, Kirk CA, Kolar LM, Klausner JS. Health status and population characteristics of dogs and cats examined at private veterinary practices in the United States. Journal of the American Veterinary Medical Association. 1999 May 1; 214(9): 1336-41.
 • Görgül OS. Veteriner Özel Cerrahi. Medipress Mat. Ltd.Şti. p.142-143, 2012.
 • Klein T. Advances in feline dentistry. 32rd Wasltham/OSU Symposium for the treatment of small animal diseases. 1999.
 • Carmichael DT. An overview of common dental problems, In: Recent advances in small animal dentistry. 2000.
 • Gorrel C, Andersson S, Verhaert L. Veterinary Dentistry for the General Practicioner 2nd Edition. ISBN 9780702049439. Journal of Elsevier. 2013.
 • Wolf AM. Gingivitis, stomatitis, and other lesions. Minnesota Veterinary Medical Associaiton. Convention information. 2006.
 • Dow SW. Anaerobic bacterial infections and response to treatment in dogs and cats:36 cases (1983-1985). Journal of the American Veterinary Medical Association. 1986 Oct 15;189(8):930-4.
 • Indiveri MC, Hirsh DC. Susceptibility of obligate anaerobes to trimethoprim-sulfamethoxazole. Journal of the American Veterinary Medical Association. 1986; 188(1): 46-48.
 • Holmstrom SE, Frost Fritch P, Eisner ER. Veterinary Dental Techniques for the Small Animal Practitioner. WB Saunders, Philadelphia. p.188-91, 2004.
 • Ersöz Kanay B. Köpeklerde tartar olgularının sağaltımında manuel ve ultrasonik temizlemenin karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara. 2003.
 • Socransky SS, Haffage AD. Dental bioflims; difficult therapeutic targets. Periodontology 2000. 2002; 28(1): 12-55.
 • Hennet PR, Harvey CE. Anaerobes in periodontal diseasein the dog: a review. Journal of Veterinary Dentistry. 1991; 8 (2): 18-21.
 • Hardham J, Dreier K, Wong J, Sfintescu C. Pigmented-anaerobic bacteria associated with canine periodontitis. Veterinary Microbiology. 2005; 106(1-2): 119–28.
 • Isogai H, Isogai E, Okamoto H, Shirakawa H, Nakamura F, Matsumoto T, Watanabe T, Miura H, Aoi Y, Kagota W. Epidemiological study on perioodntal diseases and some other dental disorders in dogs. Nippon. Juigaku. Zasshi. 1989 Dec; 51(6): 1151-62.
 • Mills AW. Oral-dental disease in cats. A feline practitioner’s perspective. Veterinary Clinics: Small Animal Practice. 1992; 22(6): 1297-307.
 • Samsar E, Akın F. Özel Cerrahi Medipres Matbaacılık, Malatya. p.114-136, 2006.
 • Watson AD. Diet and periodontal disease in dogs and cats. Australian Veterinary Journal. 1994; 71: 313-8.
 • Wiggs RB, Lobprise HB, Tholen MA. Clinical evaluation of sofscale calculus scaling gel in dogs and cats. Journal of Veterinary Dentistry. 1994; 11 :9-13.
 • Sağlam K. Atlarda Diş Hastalıkları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2012; 23(2): 111 – 118.
 • Pattison AM, Pattison G. Scaling and root planing. In: Carranza’s Clinical Periodontology. WB Saunders, St. Louis. p.749–97, 2006.
 • Ryan ME. Nonsurgical approaches for the treatment of periodontal disease. Dental Clinics of North America. 2005; 49: 611–36.
 • Zetner K, Rothmueller G. Treatment of periodontal pockets with doxycycline in Beagles. Veterinary Therapeutics. 2002; 3(4): 441–52.
 • Hardham J, Reed M, Wong J, et al. Evaluation of a monovalent companion animal periodontal disease vaccine in an experimental mouse periodontitis model. Vaccine. 2005; 23(24): 3148–56.
 • Persson GR. Immune responses and vaccination against periodontal infections. Journal of Clinical Periodontology. 2005; 32 Suppl 6:39-53.
 • Adams SB, Fesiler JF. Atlas of Equine Surgery. WB. Saunders Company Philadelphia. 2000.
 • Dixon PM, Dacre I. A review of equine dental disorders, The Veterinary Journal. 2005; 169(2): 165-187.
Toplam 37 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Kürşad Yiğitarslan

Ümran Akın Özcan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2016
Gönderilme Tarihi 21 Ekim 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yiğitarslan, K., & Akın Özcan, Ü. (2016). KÖPEKLERDE PERİODONTAL HASTALIKLAR. Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University, 1(2), 39-45. https://doi.org/10.24880/maeuvfd.287351