Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Buzağı artritlerinden izole edilen bakteriyel etkenler: retrospektif bir çalışma

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1, 36 - 42, 30.06.2018
https://doi.org/10.24880/maeuvfd.400884

Öz

Bu çalışmada, 2010-2018 yılları arasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına septik artrit şüphesi ile gönderilen 153 buzağıya ait sinoviyal sıvı örnekleri bakteriyolojik olarak incelendi. Sinoviyal sıvı örneklerinden kanlı agar, MacConkey agar ve mikoplazma selektif agara ekimler yapıldı ve standart bakteriyolojik metotlarla izolasyon ve identifikasyonları gerçekleştirildi. Sinoviyal sıvı örneklerinin 100’ünde bakteriyel etken izole edilirken, 53 örnekte izolasyon yapılamadı. Örneklerin 30’undan (% 19.6) Mycoplasma sp., 19’undan (% 12.4) Trueperella pyogenes ve 17’sinden (% 11.1) ise Streptococcus sp. tek başına en fazla izole edilen etken oldu. T. pyogenes, Mycoplasma ve Streptococcus türlerinin eşlik ettiği 16 örnekte de miks enfeksiyon saptandı. Diğer patojenler olarak Staphylococcus aureus, koagülaz negatif stafilokok, Escherichia coli, Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Proteus sp., Corynebacterium sp., Salmonella sp., Klebsiella sp.ve Citrobacter sp. izole edildi. Sonuç olarak, Burdur ilinde buzağı artritlerinden sorumlu en yaygın etkenlerin Mycoplasma sp., T. pyogenes ve Streptococcus sp. olduğu ve tedavi öncesi sinoviyal sıvılarının bakteriyolojik incelenmesinin faydalı olacağı kanısına varıldı.

Kaynakça

 • 1. Gharagozlou MJ, Najafi J, Tabatabayi AH, Khazrainia P. A pathologic and microbiologic study on bovine arthritis associated with Mycoplasma spp. Arch Razi Ins. 2004; 58: 97-104.
 • 2. Riley CB, Farrow CS. Partial carpal arthrodesis in a calf with chronic infectious arthritis of the carpus and osteomyelitis of the carpal and metacarpal bones. Can Vet J. 1998; 39: 438-441.
 • 3. Francoz D, Desrochers A, Fecteau G, Desautels C, Latouche JS, Fortin M. Synovial fluid changes in induced infectious arthritis in calves. J Vet Intern Med. 2005; 19: 336-343.
 • 4. Ismail ZB, Al-Rukibat R, Al-Tarazi Y, Al-Zghoul MB. Synovial fluid analysis and bacterial findings in arthritic joints of juvenile male camel (Camelus dromedarius) calves. J Vet Med A. 2007; 54: 66-69.
 • 5. Stalheim OHV, Stone SS. Isolation and identification of Mycoplasma agalactiae subsp. bovis from arthritic cattle in Iowa and Nebraska. J Clin Microbiol. 1975; 2: 169-172.
 • 6. Watkins GH, Sharp MW. Bacteria isolated from arthritic and omphalitic lesions in lambs in England and Wales. Vet J. 1998; 156: 235-238.
 • 7. Madison JB, Sommer M, Spencer PA. Relations among synovial membrane histopathologic findings, synovial fluid cytologic findings, and bacterial culture results in horses with suspected infectious arthritis: 64 cases (1979-1987). J Am Vet Med Assoc. 1991; 198: 1655-1661.
 • 8. Rohde C, Anderson DE, Desrochers A, St-Jean G, Hull BL, Rings, DM. Synovial fluid analysis in cattle: A review of 130 cases. Vet Surg. 2000; 29: 341-346.
 • 9. Doğan E, Yanmaz LE, Okumuş Z, Kaya M, Şenocak MG, Cengiz S. Radiographic, ultrasonographic and thermographic findings in neonatal calves with septic arthritis: 82 cases (2006-2013). Atatürk Üniversitesi Vet Bil Derg. 2016; 11: 6-12.
 • 10. Goodarzi M, Khamesipour F, Mahallati SA, Dehkordi MK, Azizi S. Study on prevalence of bacterial causes in calves arthritis. J Agri Biol Sci. 2015; 10: 206-212.
 • 11. Maunsell FP, Woolums AR, Francoz D, Rosenbusch RF, Step DL, Wilson DJ, Janzen ED. Mycoplasma bovis infections in cattle. J Vet Intern Med. 2011; 25: 772-783.
 • 12. Pfützner H, Sachse K. Mycoplasma bovis as an agent of mastitis, pneumonia, arthritis and genital disorders in cattle. Rev sci tech Off int Epiz. 1996; 15: 1477-1494.
 • 13. Singh UM, Doig PA, Ruhnke HL. Mycoplasma arthritis in calves. Can Vet J. 1971; 12: 183-185.
 • 14. Marchevsky AM, Read RA. Bacterial septic arthritis in 19 dogs. Aust Vet J. 1999; 77: 233-237.
 • 15. Koneman E W, Allen S D, Janda W M, Schreckenberger P C, Winn W C. Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. JP Lippincott Company, Philadelphia; 1992.
 • 16. Jalal MS, Dutta A, Islam KMF, Sultana J, Sohel MD. SH, Ahad A. A study on the prevalence and etiology of joint ill in calves of cross-breed dairy cattle in six dairy farms of Bangladesh. Research J Vet Pract. 2016; 4: 66-70.
 • 17. Cihan M, Özaydın I, Baran V, Kılıç E. Buzağılarda akut artritislerin intraartiküler dimethylsulfoxide (DMSO) ile sağaltımı. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2002; 8: 11-15.
 • 18. Yurdakul G, Zülfikar Kadir Sarıtaş ZK. Buzağılarda artritis olgularının klinik, radyografik, kanda ve sinoviyal sıvıda bazı biyokimyasal parametreler yönünden değerlendirilmesi. Kocatepe Vet J. 2013; 6: 13-22.

Bacterial agents isolated from calves with arthritis: a retrospective study

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1, 36 - 42, 30.06.2018
https://doi.org/10.24880/maeuvfd.400884

Öz

In this study, synovial fluid samples of 153 calves with the suspicion of septic arthritis sent to Microbiology Laboratory at Faculty of Veterinary Medicine, Mehmet Akif Ersoy University, between 2010 and 2018 were examined bacteriologically. Synovial fluid samples were spread on blood agar, MacConkey agar and mycoplasma selective agar, and conventional bacteriological methods were used for the isolation and identification of the agents. Bacteriological agents were isolated in 100 samples, but not isolated in 53 samples. Mycoplasma sp., Trueperella pyogenes and Streptococcus sp. were isolated as a single agent from 30 (19.6 %), 19 (12.4 %) and 17 (11.1 %) of the samples, respectively. Mix infections were detected in 16 samples that were positive also for T. pyogenes, Mycoplasma and Streptococcus species. The other pathogens isolated were Staphylococcus aureus, coagulase negative staphylococci, Escherichia coli, Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Proteus sp., Corynebacterium sp., Salmonella sp., Klebsiella sp.and Citrobacter sp. Consequently, it is stated that the most prevalent agents responsible from arthritis in calves in Burdur province are Mycoplasma sp., T. pyogenes and Streptococcus sp. Additionally, it is thought that it may be beneficial to examine synovial fluids by bacteriological culturing before treatment.


Kaynakça

 • 1. Gharagozlou MJ, Najafi J, Tabatabayi AH, Khazrainia P. A pathologic and microbiologic study on bovine arthritis associated with Mycoplasma spp. Arch Razi Ins. 2004; 58: 97-104.
 • 2. Riley CB, Farrow CS. Partial carpal arthrodesis in a calf with chronic infectious arthritis of the carpus and osteomyelitis of the carpal and metacarpal bones. Can Vet J. 1998; 39: 438-441.
 • 3. Francoz D, Desrochers A, Fecteau G, Desautels C, Latouche JS, Fortin M. Synovial fluid changes in induced infectious arthritis in calves. J Vet Intern Med. 2005; 19: 336-343.
 • 4. Ismail ZB, Al-Rukibat R, Al-Tarazi Y, Al-Zghoul MB. Synovial fluid analysis and bacterial findings in arthritic joints of juvenile male camel (Camelus dromedarius) calves. J Vet Med A. 2007; 54: 66-69.
 • 5. Stalheim OHV, Stone SS. Isolation and identification of Mycoplasma agalactiae subsp. bovis from arthritic cattle in Iowa and Nebraska. J Clin Microbiol. 1975; 2: 169-172.
 • 6. Watkins GH, Sharp MW. Bacteria isolated from arthritic and omphalitic lesions in lambs in England and Wales. Vet J. 1998; 156: 235-238.
 • 7. Madison JB, Sommer M, Spencer PA. Relations among synovial membrane histopathologic findings, synovial fluid cytologic findings, and bacterial culture results in horses with suspected infectious arthritis: 64 cases (1979-1987). J Am Vet Med Assoc. 1991; 198: 1655-1661.
 • 8. Rohde C, Anderson DE, Desrochers A, St-Jean G, Hull BL, Rings, DM. Synovial fluid analysis in cattle: A review of 130 cases. Vet Surg. 2000; 29: 341-346.
 • 9. Doğan E, Yanmaz LE, Okumuş Z, Kaya M, Şenocak MG, Cengiz S. Radiographic, ultrasonographic and thermographic findings in neonatal calves with septic arthritis: 82 cases (2006-2013). Atatürk Üniversitesi Vet Bil Derg. 2016; 11: 6-12.
 • 10. Goodarzi M, Khamesipour F, Mahallati SA, Dehkordi MK, Azizi S. Study on prevalence of bacterial causes in calves arthritis. J Agri Biol Sci. 2015; 10: 206-212.
 • 11. Maunsell FP, Woolums AR, Francoz D, Rosenbusch RF, Step DL, Wilson DJ, Janzen ED. Mycoplasma bovis infections in cattle. J Vet Intern Med. 2011; 25: 772-783.
 • 12. Pfützner H, Sachse K. Mycoplasma bovis as an agent of mastitis, pneumonia, arthritis and genital disorders in cattle. Rev sci tech Off int Epiz. 1996; 15: 1477-1494.
 • 13. Singh UM, Doig PA, Ruhnke HL. Mycoplasma arthritis in calves. Can Vet J. 1971; 12: 183-185.
 • 14. Marchevsky AM, Read RA. Bacterial septic arthritis in 19 dogs. Aust Vet J. 1999; 77: 233-237.
 • 15. Koneman E W, Allen S D, Janda W M, Schreckenberger P C, Winn W C. Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. JP Lippincott Company, Philadelphia; 1992.
 • 16. Jalal MS, Dutta A, Islam KMF, Sultana J, Sohel MD. SH, Ahad A. A study on the prevalence and etiology of joint ill in calves of cross-breed dairy cattle in six dairy farms of Bangladesh. Research J Vet Pract. 2016; 4: 66-70.
 • 17. Cihan M, Özaydın I, Baran V, Kılıç E. Buzağılarda akut artritislerin intraartiküler dimethylsulfoxide (DMSO) ile sağaltımı. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2002; 8: 11-15.
 • 18. Yurdakul G, Zülfikar Kadir Sarıtaş ZK. Buzağılarda artritis olgularının klinik, radyografik, kanda ve sinoviyal sıvıda bazı biyokimyasal parametreler yönünden değerlendirilmesi. Kocatepe Vet J. 2013; 6: 13-22.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayınlanma Tarihi Haziran
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ezgi ŞABABOĞLU>
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
0000-0003-3566-5443
Türkiye


Özlem ŞAHAN YAPICIER>

0000-0003-3579-9425


Dilek ÖZTÜRK>

0000-0002-9643-8570


Faruk PEHLİVANOĞLU>

0000-0001-9358-8007


Mehmet KAYA Bu kişi benim


Hülya TÜRÜTOĞLU> (Sorumlu Yazar)

0000-0003-0011-8597

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi 2 Mart 2018
Kabul Tarihi 4 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Şababoğlu, E. , Şahan Yapıcıer, Ö. , Öztürk, D. , Pehlivanoğlu, F. , Kaya, M. & Türütoğlu, H. (2018). Buzağı artritlerinden izole edilen bakteriyel etkenler: retrospektif bir çalışma . Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University , 3 (1) , 36-42 . DOI: 10.24880/maeuvfd.400884