Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sinirsel semptomlar gösteren kuzularda beyin dokusunun histopatolojik incelenmesi: Enzootik ataksi

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 64 - 70, 30.06.2018
https://doi.org/10.24880/maeuvfd.436555

Öz

Bu çalışmada klinik
anamnezinde sinirsel semptomlar göstererek ölen kuzuların beyninde rastlanan
patomorfolojik bulguların retrospektif değerlendirilmesi amaçlandı. Makroskobik
olarak kortekste jelatinöz yumuşamalar ve kavitasyonlar gözlendi. Beyin dokusu
kesitlerine rutin hematoksilen eozin (HE) boya yöntemi uygulandı. 6 olguda
multifokal odaklar halinde gliozis dikkat çekti. Birisinde şiddetli olmak üzere
4 olguda nöronlarda kalsifikasyon, ayrıca 4 olguda demiyelinizasyon ile bunların
3’ünde gitter hücreleri mevcuttu. Farklı karakter ve şiddetteki beyin
lezyonları histopatolojik olarak tespit edilerek; sinirsel semptomlar
göstererek ölen kuzulara enzootik ataksi tanısı konuldu.

Kaynakça

 • Referans1 Voyvoda H, Sekın S, Yur F, Bıldık A. Van'daki Kuzularda Beyaz Kas Hastalığı ve Enzootik Ataksinin Kombine Olarak Görülebilirliği. YYÜ Vet Fak Derg. 1996; 7(1), 35-41.
 • Referans2 Miller AD, Zachary JM. Nervous system. In: Zachary JF, editor. Pathologic Basis of Veterinary disease. 6th ed. P. 887-888. Elsevier, Missouri; 2017.
 • Referans3 Cantile C, Youssef S. Nervous system. In: Maxie MG, editor. Pathology of Domestic Animals (Volume 1), 6th ed., P. 328 Elsevier, Missouri; 2016.
 • Referans4 Aytuğ CN, Yalçın BC, Alaçam E, Türker H, Özkoç U, Gökçen H. Koyun-keçi hastalıkları ve yetiştiriciliği. TUMVET hayvancılık Hizmetleri Yayını, İstanbul, 1990.
 • Referans5 Hazıroğlu H. Sinir sistemi. In: Milli ÜH, Hazıroğlu R. Editors. Veteriner Patoloji (Vol 1). 2nd ed.. p: 292-293, 2000.
 • Referans6 Tuncer ŞD, Çolpan İ, Yıldız G. Ruminantlarda beslenme hastalıkları In: Ergün A, Çolpan İ, Yıldız G, Küçükersan S, Tuncer, Yalçın S, Küçükersan MK, Şehu A, Saçaklı P. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 6th ed. P. 389-391. Pozitif, Ankara 2014.
 • Referans7 Arun SS. Veteriner özel patoloji sinir sitemi. Access address: http://cdn.istanbul.edu.tr/statics/veteriner.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2015/04/S%C4%B0N%C4%B0R-S%C4%B0STEM%C4%B0-PATOLOJ%C4%B0S%C4%B01.pdf Access date: 22.05.2018
 • Referans8 Jones TC, Hunt RD. Veterinary Pathology. 5th ed. (Vol 2) p. 1066-1067. Lea & Febiger, Philadelphia, 1983.
 • Referans9 Petkov P, Kanakov D, Binev R, Dinev I, Kirov K, Todorov R, Petkova P. Studies on clinical and morphological effects of enzootic ataxia on kid goats. Trakia J. Sci., 2005 3(5), 30-34.
 • Referans10 Ağaoğlu ZT, Akgül Y, Bildik A. Van ve yöresinde enzootik ataksinin yayılışı. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 1992; 3 (1-2): 71-90, 1992.
 • Referans11 Luna LG. Manual of Histologic Staining Methods of the Armed Forces Institute of Pathology, 3rd ed., McGraw Hill, New York, 1968.
 • Referans12 Roeder PL. Enzootic ataxia of lambs and kids in the Ethiopian Rift Valley. Trop Animal Health Prod. 1980; 12, 4, 229-233.
 • Referans13 Cordy DR, Knight HD. California goats with a disease resembling enzootic ataxia or swayback. Vet Pathol., 1978; 15, 2, 179-185.
 • Referans14 Hartley WJ, Clarkson DJ. An outbreak of spinal neuronopathy of goat kids in Fiji. N Z Vet J 1989; 37, 4, 158-159.
 • Referans15 Gallagher CH. The palhology and biochemistry of copper deficiency. Austral. Vet.J. 1957; 33:311-317. https://doi.org/10.1111/j.1751-0813.1957.tb05722.x.
 • Referans16 Hadleigh M. Newsom 's Sheep Disease. 3 rd Ed., The Willianıs an Wilk Company, Raltimore, 1965, 275-278.
 • Referans17 Risb MA. The geochemicial ecology of organism in deficiency and excess of copper.Proceedings Intem.Symposium. Trace element metabolism in animals. (MiIls, C.F. ed.) Livingstone, Ediobıırg and London, 452 -456; 1970.
 • Referans18 Şendil Ç, Bayşu N, Ünsüren H, Çelikkan M. Yurdumuzda enzootik ataksinin varlığı ve ensidansı üzerine çalışmalar. A. Ü. Elazığ Vet. Fak. Derg. 1975; 2 (2), 38-52.
 • Referans19 Urman HK, Akkılıç M, Akat K. Enzootic ataxia’de bakırın rolü üzerinde araştırma. Ank. Üni. Vet. Fak. Derg. 1971; 18:276-298.
 • Referans20 Bennets BW. Ezootic aıaxia of lambs in western Australia.Austral.Vet. J., 1932; 8:137-141. https://doi.org/10.1111/j.1751-0813.1932.tb03587.x
 • Referans21 Barlow RMT Swaybackin South-East Scotland. II. Clinical, Pathologicial and Biochemlcal Aspects. J.Com.Path., 1960; 70.41l-427.

Histopathologic examination of the brain tissue in lambs with neurological symptoms: Enzootic ataxia

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 64 - 70, 30.06.2018
https://doi.org/10.24880/maeuvfd.436555

Öz

The aim of this study
was to retrospectively evaluate the pathomorphological findings detected in the
brains of lambs which died and were reported to have shown neurological
symptoms in clinical anamnesis. Macroscopically, gelatinous softening and
cavities were observed in the cortex. Brain tissue sections were stained with hematoxylin
and eosin (HE). Multifocal gliosis was observed in six cases, calcification of
neurons in four, of which one case was severe, and demyelination in four, of
which three had gitter cells. The lambs showed neurological symptoms, such as brain
lesions of different characteristics and severity, on histopathological
examination before death and were diagnosed with enzootic ataxia.

Kaynakça

 • Referans1 Voyvoda H, Sekın S, Yur F, Bıldık A. Van'daki Kuzularda Beyaz Kas Hastalığı ve Enzootik Ataksinin Kombine Olarak Görülebilirliği. YYÜ Vet Fak Derg. 1996; 7(1), 35-41.
 • Referans2 Miller AD, Zachary JM. Nervous system. In: Zachary JF, editor. Pathologic Basis of Veterinary disease. 6th ed. P. 887-888. Elsevier, Missouri; 2017.
 • Referans3 Cantile C, Youssef S. Nervous system. In: Maxie MG, editor. Pathology of Domestic Animals (Volume 1), 6th ed., P. 328 Elsevier, Missouri; 2016.
 • Referans4 Aytuğ CN, Yalçın BC, Alaçam E, Türker H, Özkoç U, Gökçen H. Koyun-keçi hastalıkları ve yetiştiriciliği. TUMVET hayvancılık Hizmetleri Yayını, İstanbul, 1990.
 • Referans5 Hazıroğlu H. Sinir sistemi. In: Milli ÜH, Hazıroğlu R. Editors. Veteriner Patoloji (Vol 1). 2nd ed.. p: 292-293, 2000.
 • Referans6 Tuncer ŞD, Çolpan İ, Yıldız G. Ruminantlarda beslenme hastalıkları In: Ergün A, Çolpan İ, Yıldız G, Küçükersan S, Tuncer, Yalçın S, Küçükersan MK, Şehu A, Saçaklı P. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 6th ed. P. 389-391. Pozitif, Ankara 2014.
 • Referans7 Arun SS. Veteriner özel patoloji sinir sitemi. Access address: http://cdn.istanbul.edu.tr/statics/veteriner.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2015/04/S%C4%B0N%C4%B0R-S%C4%B0STEM%C4%B0-PATOLOJ%C4%B0S%C4%B01.pdf Access date: 22.05.2018
 • Referans8 Jones TC, Hunt RD. Veterinary Pathology. 5th ed. (Vol 2) p. 1066-1067. Lea & Febiger, Philadelphia, 1983.
 • Referans9 Petkov P, Kanakov D, Binev R, Dinev I, Kirov K, Todorov R, Petkova P. Studies on clinical and morphological effects of enzootic ataxia on kid goats. Trakia J. Sci., 2005 3(5), 30-34.
 • Referans10 Ağaoğlu ZT, Akgül Y, Bildik A. Van ve yöresinde enzootik ataksinin yayılışı. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 1992; 3 (1-2): 71-90, 1992.
 • Referans11 Luna LG. Manual of Histologic Staining Methods of the Armed Forces Institute of Pathology, 3rd ed., McGraw Hill, New York, 1968.
 • Referans12 Roeder PL. Enzootic ataxia of lambs and kids in the Ethiopian Rift Valley. Trop Animal Health Prod. 1980; 12, 4, 229-233.
 • Referans13 Cordy DR, Knight HD. California goats with a disease resembling enzootic ataxia or swayback. Vet Pathol., 1978; 15, 2, 179-185.
 • Referans14 Hartley WJ, Clarkson DJ. An outbreak of spinal neuronopathy of goat kids in Fiji. N Z Vet J 1989; 37, 4, 158-159.
 • Referans15 Gallagher CH. The palhology and biochemistry of copper deficiency. Austral. Vet.J. 1957; 33:311-317. https://doi.org/10.1111/j.1751-0813.1957.tb05722.x.
 • Referans16 Hadleigh M. Newsom 's Sheep Disease. 3 rd Ed., The Willianıs an Wilk Company, Raltimore, 1965, 275-278.
 • Referans17 Risb MA. The geochemicial ecology of organism in deficiency and excess of copper.Proceedings Intem.Symposium. Trace element metabolism in animals. (MiIls, C.F. ed.) Livingstone, Ediobıırg and London, 452 -456; 1970.
 • Referans18 Şendil Ç, Bayşu N, Ünsüren H, Çelikkan M. Yurdumuzda enzootik ataksinin varlığı ve ensidansı üzerine çalışmalar. A. Ü. Elazığ Vet. Fak. Derg. 1975; 2 (2), 38-52.
 • Referans19 Urman HK, Akkılıç M, Akat K. Enzootic ataxia’de bakırın rolü üzerinde araştırma. Ank. Üni. Vet. Fak. Derg. 1971; 18:276-298.
 • Referans20 Bennets BW. Ezootic aıaxia of lambs in western Australia.Austral.Vet. J., 1932; 8:137-141. https://doi.org/10.1111/j.1751-0813.1932.tb03587.x
 • Referans21 Barlow RMT Swaybackin South-East Scotland. II. Clinical, Pathologicial and Biochemlcal Aspects. J.Com.Path., 1960; 70.41l-427.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Tuncer KUTLU
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ
Türkiye


Sule YURDAGUL OZSOY
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ
Türkiye


Zafer OZYİLDİZ
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi 25 Haziran 2018
Kabul Tarihi 27 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kutlu, T. , Yurdagul Ozsoy, S. & Ozyildiz, Z. (2018). Histopathologic examination of the brain tissue in lambs with neurological symptoms: Enzootic ataxia . Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University , 3 (1) , 64-70 . DOI: 10.24880/maeuvfd.436555