Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İneklerde Ksilazin-Lidokain veya Deksmedetomidin-Lidokain Karışımları ile Epidural Anestezi

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 3, 135 - 139, 30.12.2020
https://doi.org/10.24880/maeuvfd.813853

Öz

Çalışmada, ayakta abomasum deplasmanı operasyonu uygulanan ineklerde, modifiye dorsolumbar epidural anestezi ile her ikisi de α2-agonisti olan ksilazin ve deksmedetomidin’in etkinliklerinin karşılaştırılması amaçlandı. Çalışmada iki grup oluşturuldu (n=12). Birinci gruptaki ineklerin epidural anestezisi ksilazin-lidokain hidroklorid kombinasyonu, ikinci gruptakilerin ise deksmedetomidin-lidokain hidroklorid kombinasyonu ile gerçekleştirildi. Abomasum deplasmanı operasyonuna alınan ineklerin preoperatif rektal ısı, nabız, solunum sayısı, ruminasyon sayısı kaydedildi. İlk interlumbar aralıktan, 18 G Touhy iğnesi ile orta hattan negatif basınç yöntemiyle epidural boşluğa girildi. Gruplara uygulanan ksilazin (0.025mg/kg)-lidokain hidroklorid (0.1mg/kg) ve deksmedetomidin (0.001mg/kg)-lidokain hidroklorid (0.1mg/kg) karışımları %0.9’ luk serum fizyolojik ile 6 ml’ye tamamlanarak 1 dakika sürede uygulandı. Ensizyona tepki ile cerrahi uygulama sırasında sedasyon, ataksi ve huzursuzluk skorları 10 dk aralıklarla kaydedildi. Postoperatif 3 saat’lik zaman diliminde, 30 dk aralıklarla takibe devam edilerek veriler kaydedildi. İki olguda tekniğin uygulanamaması, 1 olguda ise hayvanın yatması nedeniyle toplam 3 olgu çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya dâhil edilen bütün olgularda, teknik kolaylıkla uygulanabildi. Uygulanan tekniğin operasyon için yeterli düzey ve sürede, analjezi ve sedasyon sağladığı gözlendi. Kolay uygulanabilen bu teknik ile az miktarda ilaç ve doz sarfıyla preemptif analjezi sağlandı. Sonuç olarak; ineklerin abomasum deplasmanı olgularında uygulanan modifiye dorsolumbar epidural anestezi tekniğinin, her iki etken madde için de klinik pratikte uygulanabilir olduğu kanısına varıldı.

Destekleyen Kurum

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Proje Numarası

0105-NAP-10

Kaynakça

 • 1. Anderson DE, Muir WW. Pain management in ruminants. Vet Clin Food Anim. 2005; 21:19-31.
 • 2. Bergadano A, Moens Y, Schatzmann U. Continuous extradural analgesia in a cow with complex regional pain syndrome. Vet Anaesth Analg. 2006; 33:189-192.
 • 3. Caron JP, LeBlanc PH. Caudal Epidural Analgesia in Cattle Using Xylazine. Can J Vet Res. 1989; 53:486-489.
 • 4. Chevalier HM, Provost PJ, Karas AZ. Effect of caudal epidural xylazine on intraoperative distress and post-operative pain in Holstein heifers. Vet Anaesth Analg. 2004; 31:1-10.
 • 5. Skarda RT. Local and regional anesthesia in ruminants and swine. Vet Clin North Am Food Anim Pract.1996; 12:579-626.
 • 6. Gertler R, Brown HC, Mitchell DH, Silvius EN. Dexmedetomidine: a novel sedative-analgesic agent. Proc Bayl Univ Med Cent. 2001; 14:13-21.
 • 7. Hiraoka M, Miyagawa T, Kobayashi H, Takahashi T, Kishi H, Kobayashi H, Lee I: Successful introduction of modified dorsolumbar epidural anesthesia in a bovine referral center. J Vet Sci. 2007; 8: 181-184.
 • 8. Koç B, Sarıtaş Z. Veteriner Anesteziyoloji ve Reanimasyon. Medipres 2004, Malatya.
 • 9. Lee H, Yamagishi N, Yamada H: Lumbar epidural pressure in cattle. Vet Rec. 2001; 149: 525-526.
 • 10. Lee I, Yamagishi N, Oboshi K, Sasaki N, Yamada H. Practical tips for modified dorsolumbar epidural anesthesia in cattle. J Vet Sci. 2006; 7:69-72.
 • 11. Lee I, Yamagishi N, Oboshi K, Ayukawa Y, Sasaki N, Yamada H. Comparison of xylazine, lidocaine and the two drugs combined for modified dorsolumbar epidural anaesthesia in cattle. Vet Rec. 2004; 155:797-799.
 • 12. Lee I, Yamagishi N, Oboshi K, Yamada H. Effect of epidral fat on xylazine-induced dorsolumbar epidural analgesia in cattle. Vet J. 2003; 165:330-332.
 • 13. Skarda RT, Tranquilli WJ. Local and regional anesthetic and analgesic techniques: Ruminants and Swine. In: W. Tranquilli, J. Thurmon, K. Grimm, editors. Lumb & Jones' Veterinary Anesthesia and Analgesia, 4th edn. 2007, USA: Blackwell Publishing. p:743-754.

Epidural Anesthesia with Xylazine-Lidocaine or Dexmedetomidine-Lidocaine Mixture in Cows

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 3, 135 - 139, 30.12.2020
https://doi.org/10.24880/maeuvfd.813853

Öz

In the study, in standing cows that underwent abomasal displacement surgery, with the modified dorsolumbar epidural anesthesia, it was aimed to compare the clinical efficacy of both α2-agonists xylazine and dexmedetomidine. In the study two groups were created (n=12). The epidural anesthesia of cows at first group was performed with combination of xylaxzine-lidocain hydrocloride while the latter was performed with dexmedetomidine-lidocain hydrocloride. Preoperative rectal temperature, pulse, respiratory rate, number of rumination was recorded in the cows operated for abomasal displacement. 18 G Touhy needle was introduced to the epidural space at first interlumbar interval in the midline with negative pressure technique. Xylazine (0.025mg/kg)-lidocaine hydrochloride (0.1mg/kg) and Dexmedetomidine (0.001mg/kg)-lidocaine hydrochloride (0.1mg/kg) mixes was administered to groups by completing in 6 ml of 0.9% saline and were infused in minute. In addition to response to incision, sedation, ataxia, and irritability scores were recorded during the surgical procedure for 10 min intervals. For postoperative 3-hour time period, follow up continued 30 min intervals and data were recorded. Three cases were excluded from the study because the techniques could not be performed in two cases and the animal lay down in one case. In all cases in the study, the technique was performed easily. It was observed that the technique provided adequate level of analgesia and sedation for the operation. By this technique, which was easy to perform, preemptif analgesia was obtained with a little amount and dose expense of the drug. In conclusion, it is stated that modified dorsolumbar epidural anesthesia performed in abomasal displacement cases in cows can be used in clinical practice for both substances.

Proje Numarası

0105-NAP-10

Kaynakça

 • 1. Anderson DE, Muir WW. Pain management in ruminants. Vet Clin Food Anim. 2005; 21:19-31.
 • 2. Bergadano A, Moens Y, Schatzmann U. Continuous extradural analgesia in a cow with complex regional pain syndrome. Vet Anaesth Analg. 2006; 33:189-192.
 • 3. Caron JP, LeBlanc PH. Caudal Epidural Analgesia in Cattle Using Xylazine. Can J Vet Res. 1989; 53:486-489.
 • 4. Chevalier HM, Provost PJ, Karas AZ. Effect of caudal epidural xylazine on intraoperative distress and post-operative pain in Holstein heifers. Vet Anaesth Analg. 2004; 31:1-10.
 • 5. Skarda RT. Local and regional anesthesia in ruminants and swine. Vet Clin North Am Food Anim Pract.1996; 12:579-626.
 • 6. Gertler R, Brown HC, Mitchell DH, Silvius EN. Dexmedetomidine: a novel sedative-analgesic agent. Proc Bayl Univ Med Cent. 2001; 14:13-21.
 • 7. Hiraoka M, Miyagawa T, Kobayashi H, Takahashi T, Kishi H, Kobayashi H, Lee I: Successful introduction of modified dorsolumbar epidural anesthesia in a bovine referral center. J Vet Sci. 2007; 8: 181-184.
 • 8. Koç B, Sarıtaş Z. Veteriner Anesteziyoloji ve Reanimasyon. Medipres 2004, Malatya.
 • 9. Lee H, Yamagishi N, Yamada H: Lumbar epidural pressure in cattle. Vet Rec. 2001; 149: 525-526.
 • 10. Lee I, Yamagishi N, Oboshi K, Sasaki N, Yamada H. Practical tips for modified dorsolumbar epidural anesthesia in cattle. J Vet Sci. 2006; 7:69-72.
 • 11. Lee I, Yamagishi N, Oboshi K, Ayukawa Y, Sasaki N, Yamada H. Comparison of xylazine, lidocaine and the two drugs combined for modified dorsolumbar epidural anaesthesia in cattle. Vet Rec. 2004; 155:797-799.
 • 12. Lee I, Yamagishi N, Oboshi K, Yamada H. Effect of epidral fat on xylazine-induced dorsolumbar epidural analgesia in cattle. Vet J. 2003; 165:330-332.
 • 13. Skarda RT, Tranquilli WJ. Local and regional anesthetic and analgesic techniques: Ruminants and Swine. In: W. Tranquilli, J. Thurmon, K. Grimm, editors. Lumb & Jones' Veterinary Anesthesia and Analgesia, 4th edn. 2007, USA: Blackwell Publishing. p:743-754.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yusuf Sirin 0000-0003-1322-7290

Kürşad Yiğitarslan 0000-0003-4416-1597

Özlem Şengöz Şirin

Proje Numarası 0105-NAP-10
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 21 Ekim 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Sirin, Y., Yiğitarslan, K., & Şengöz Şirin, Ö. (2020). İneklerde Ksilazin-Lidokain veya Deksmedetomidin-Lidokain Karışımları ile Epidural Anestezi. Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University, 5(3), 135-139. https://doi.org/10.24880/maeuvfd.813853