Yıl 2016, Cilt 9 , Sayı 18, Sayfalar 239 - 248 2016-12-01

DANSIN İLK AKADEMİSYENİ: AGRİPPİNA VAGANOVA (YAŞAMI VE DANS EĞİTİM METODU)
First Academician of Dance: Agrippina Vaganova (Her Life and Dance Teaching Method)

M. Tekin KOÇKAR [1]


Dünya Bale sanatının en teknik ve en güçlü eğitim sistemini yaratan Agrippina Vaganova’nın, öz yaşamı ve yaratmış olduğu teknik ile ilgili genel bilgiler bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Vaganova’nın dans eğitim metodu üç temel programa dayalıdır: Birincisi; Eğitimin her aşamasının en ayrıntılı biçimde planlanması, ikincisi; dansçının virtüözlük özelliklerini ortaya çıkaracak olan karmaşık egzersizlerin uygulanması, üçüncüsü ise; eğitim sürecinde ayrı ayrı her dansçının yapacağı hareketlere istekli ve motive bir biçimde yaklaşmasıdır. Söz konusu eğitim metodu, dünya dans ve bale sanatına yaptığı katkılar sayesinde bugün birçok eğitmen tarafından kullanılmaktadır. Bu çalışmada Vaganova metodunun kullanıldığı bazı gösteriler ve dersler QR Code aracılığı ile metnin sonuna eklenmiştir
This study is about the life of the creator of the World’s Ballet Arts most technical and powerful teaching system, Agrippina Vaganova and provides general information about the technique she created. Vaganova’s dance teaching method is based on three basic programs: First one is; To plan every step of the training in detail, second; implement complicated exercises to reveal the dancers virtuosic characteristics, and the third is; approaching motivated and eagerly to the moves of each and every dancer during the training. This teaching method is being used by many teachers today because of its contributions to the World’s dance and ballet art. In this study, some of the shows and lessons in which Vaganova method is used are added by QR Code at the end of the script.
Diğer ID JA32CN83HN
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: M. Tekin KOÇKAR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016

APA Koçkar, M . (2016). DANSIN İLK AKADEMİSYENİ: AGRİPPİNA VAGANOVA (YAŞAMI VE DANS EĞİTİM METODU) . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 9 (18) , 239-248 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mahder/issue/28384/301762