PDF BibTex RIS Kaynak Göster

The Problem of Turkish-Armenian Folklore Relations in Fuat Köprülü`s Scientific Investigations

Yıl 2016, Cilt: 9 Sayı: 18, 283 - 290, 01.12.2016

Öz

In the article Fuad Koprulu proved the influence of turkish ashug literature to the armenian ashug literature with facts and scientific evidences. As it is knowns that, armenians always dealt with the adoption of some models of turkish national culture. İn this research Fuad Koprulu rewealid scientific truths and historic realities in response to armenien scientific Arshak Chobanyan’s arrogation that the turchis ashug literature had been affected by amenian literature. The history of turkish ashug literature has been created before islamism, but the creation of the armenian ashug poems is the product of later on.

FUAD KÖPRÜLÜ'NÜN BİLİMSEL ARAŞTIRMALARINDA TÜRK-ERMENİ FOLKLOR İLİŞKİLERİ SORUNU

Yıl 2016, Cilt: 9 Sayı: 18, 283 - 290, 01.12.2016

Öz

Makalede Fuad Köprülü'nün Türk aşık edebiyatının Ermeni âşık edebiyatına etkilemesine delil getirmesinden bahsedilmektedir. Bilindiği gibi, Ermeniler her zaman Türk milli kültürünün bir çok örneklerini benimsemekle uğraşmışlardır. F. Köprülü araştırmasında Arşak Çobanyan adlı Ermeni aliminin Türk aşık edebiyatının Ermeni aşık edebiyatından etkilenmesi gibi asılsız iddialara yanıt olarak bilimsel gerçekleri ve tarihi gerçekleri ortaya koyuyor. Türk aşık edebiyatının tarihi İslamiyet'ten öncelere dayandığı halde, Ermeni âşık şiirinin oluşumu daha sonraki dönemlerin ürünüdür.

Ayrıntılar

Diğer ID JA38AV96BK
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Famil MEDETOV Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 9 Sayı: 18

Kaynak Göster

APA
MEDETOV, F. (2016). FUAD KÖPRÜLÜ’NÜN BİLİMSEL ARAŞTIRMALARINDA TÜRK-ERMENİ FOLKLOR İLİŞKİLERİ SORUNU. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 9(18), 283-290.