PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN KAPANMASINDA TÜRK DESTANLARININ ROLÜ

Yıl 2013, Cilt 6, Sayı 12, 219 - 242, 01.12.2013

Öz

1955 sonrası Kıbrıs Türk Toplumu bir yandan EOKA örgütünün yarattığı dehşetin kapanma istemini doğurması, bir yandan da TMT'nin toplum üzerinde denetimi sağlamak amacıyla kapanmayı teşvik etmesi sonucunda özgün toplumsal bilinç gelişmiştir. Bu bilinci destekleyen, mitsel kaynaklarla bağlantısı, rejimin demokratik olmayan karakterinde ne gibi meşrulaştırma rolü üstlendiği bildiri boyunca araştırılmaya çalışılmaktadır. Araştırma 1955-74 arası basın taranarak, elde edilen verilerle desteklenmiştir.

The Role of Turkish Epics on the Isolation of Turkish Cypriot Community

Yıl 2013, Cilt 6, Sayı 12, 219 - 242, 01.12.2013

Öz

After 1955, Turkish Cypriot community developed a unigue social consciousness as a result of EOKA terror and TMT’s enouragement for isolation in order to control the community. Legitimation of this antidemocratic regime and relationship with epical sources is studied throughout the research. This research has been supported by scanning the press of that period (1955-74)

Ayrıntılar

Diğer ID JA42UB84AU
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ejdan SADRAZAM Bu kişi benim


Şevket ÖZNUR>

1319-7420-2000-2003

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 6, Sayı 12

Kaynak Göster

APA Sadrazam, E. & Öznur, Ş. (2013). KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN KAPANMASINDA TÜRK DESTANLARININ ROLÜ . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 6 (12) , 219-242 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mahder/issue/28390/301905