PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Drop of Freedom: Commandaria

Yıl 2013, Cilt 6, Sayı 11, 94 - 100, 01.12.2013

Öz

In this article, the short historical evolution of Cyprus wine is analyzed. First of all, how wine was gradually spread out at a general level is shown and the importance of wine both pre-Christian beliefs and Christianity is made clear. The following part is about the dessert wine known as Commanderia. It was first made in the 12th century by the religious-military orders. After Cyprus wine had been lost, its fame and commercial importance when Mediterranean trade was ceased by Arabian inventions at the early 8th century, Commandaria was a special one recognizing Cyprus wine to taste to the Europeans again.

ÖZGÜRLÜĞÜN YUDUMU: COMMANDARIA

Yıl 2013, Cilt 6, Sayı 11, 94 - 100, 01.12.2013

Öz

Bu makalede Kıbrıs şarabının kısa tarihsel evrimi çözümlenmiştir. Öncelikle genel düzeyde şarabın aşamalı olarak yayılması ortaya konmuş ve hem Hıristiyanlık öncesi ve hem de Hıristiyanlıkta şarabın önemi açıklanmıştır. Daha sonraki bölüm, Commandaria olarak bilinen tatlı şarap hakkındadır. İlk kez 12.ci yüzyılda dini-şövalye düzenleri tarafından yapılmıştır. Arapların 8. yüzyılın başlarında Akdeniz ticaretini kesmeleri ile Kıbrıs şarabının ün ve ticari önemini kaybetmesinden sonra Commandaria, Avrupalılara Kıbrıs şarabının lezzetini yeniden tanıtan özel şaraplardan biri olmuştur.

Ayrıntılar

Diğer ID JA22HB48GS
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ejdan SADRAZAM Bu kişi benim


Şevket ÖZNUR>

1319-7420-2000-2003

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 6, Sayı 11

Kaynak Göster

APA Sadrazam, E. & Öznur, Ş. (2013). ÖZGÜRLÜĞÜN YUDUMU: COMMANDARIA . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 6 (11) , 94-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mahder/issue/28391/301920