BibTex RIS Kaynak Göster

Names of Turkish Arms in Albanian Epics

Yıl 2012, Cilt: 5 Sayı: 10, 13 - 32, 01.12.2012

Öz

Influence of the Turkish language to Balkan languages and especially to one of the oldest languages, Albanian, has been main subject of many studies. Famous linguists have studied phonological, morphological, syntactic and semantic influences to these languages. Otherwise, this study is to touch upon two non-cognate language relation and Turkish weapon names usage in Albanian epics and their formation through the history.

ARNAVUT EPİK DESTANLARINDA TÜRKÇE SİLAH ADLARI

Yıl 2012, Cilt: 5 Sayı: 10, 13 - 32, 01.12.2012

Öz

Türkçenin Balkan dillerine ve özellikle bu bölgenin en eski dillerinden olan Arnavutça üzerine etkisi, birçok çalışmanın ana konusu olmuştur. Ünlü dilbilimciler, geçtiğimiz yıllarda, Türkçenin bu dillerin üzerindeki sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel ve anlambilimsel etkisini en önemli çalışmalarında ele almışlardır. Bu çalışmada akraba olmayan iki dil arasındaki Türkçe aracılığıyla Arnavut epik destanlarında geçen Türkçe silah adlarına ve onların tarih boyunca aldıkları şekillere değineceğiz

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA49DT73DE
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İrfan Morina Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 5 Sayı: 10

Kaynak Göster

APA Morina, İ. (2012). ARNAVUT EPİK DESTANLARINDA TÜRKÇE SİLAH ADLARI. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 5(10), 13-32.