BibTex RIS Kaynak Göster

YÜZÜNCÜ YILINDA BALKAN GÖÇLERİ VE GÜNÜMÜZDE BALKAN TÜRKLERİNİ ALGILAYABİLME

Yıl 2012, Cilt: 5 Sayı: 10, 33 - 45, 01.12.2012

Öz

Bu yazıda 1912'den 2012'ye geçen yüzyıl zarfında Balkan Savaşlarının neden olduğu Balkan Göçleri ve bu göçlerin nedenleri, etkileri, algıları üzerinde durulmuştur.

Balkan Migrations in its centenary and perceiving Balkan Turks at the present day (Today)

Yıl 2012, Cilt: 5 Sayı: 10, 33 - 45, 01.12.2012

Öz

In this paper, it is emphasized on the Balkan migrations from 1912 to 2012, which were caused by Balkan Wars and continued throughout the last century, and its reasons, effects and perceptions.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA37SP46CV
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Alaaddin İsmailoğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 5 Sayı: 10

Kaynak Göster

APA İsmailoğlu, A. (2012). YÜZÜNCÜ YILINDA BALKAN GÖÇLERİ VE GÜNÜMÜZDE BALKAN TÜRKLERİNİ ALGILAYABİLME. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 5(10), 33-45.