BibTex RIS Kaynak Göster

Fatih Sultan Mehmet Bridge Stone in Skopje

Yıl 2012, Cilt: 5 Sayı: 10, 46 - 54, 01.12.2012

Öz

Square is a statue of Alexander the Great in the historic Stone Bridge in Skopje, Macedonia is at a location between the Turkish bazaar. The bridge over the Vardar River divides the city east and west. All archival documents the name of the bridge, the Fatih Sultan Mehmet Bridge, as it turned out the names among the people called Vardar Bridge or Stone Bridge. Sultan Mehmet II the construction of the bridge. Murat started, Fatih Sultan Mehmet completed. For this reason, the official name of Fatih Sultan Mehmet Bridge kayıtlrda recorded. Despite the declaration of each living thing, Serbian, Macedonian and Bulgarian sources of the bridge built on the basis of history and legends of different opinions about the name suggested. In a systematic manner since 1912, the bridge to remove the Ottoman-Turkish architectural elements, have attempted to cost their own culture. The aspirations of the heroic effort to reach the bridge by removing the most recent have niche. Replacement bridge restoration of public pressure never bothered to have made a bad mihrab niche.

ÜSKÜP FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ-TAŞ KÖPRÜ/VARDAR KÖPRÜSÜ

Yıl 2012, Cilt: 5 Sayı: 10, 46 - 54, 01.12.2012

Öz

Üsküp’teki tarihi Taş Köprü Büyük İskender’in heykeli olduğu Makedonya Meydanı ile Türk Çarşısı arasındaki bir mevkide, şehri doğu ile batıya bölen Vardar Nehri üzerindedir. Bütün arşiv belgelerinde köprünün adının, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olarak geçmesine rağmen halk arasında Vardar Köprüsü veya Taş Köprüsü isimleriyle adlandırılmaktadır. Köprünün inşaatını Sultan II. Murat başlamış, Fatih Sultan Mehmet tamamlamıştır. Bu sebeple resmi kayıtlrda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ismiyle kaydedilmiştir. Her şey ayan beyan olmasına rağmen, Sırp, Makedon ve Bulgar kaynakları köprü’nün inşa tarihi ve ismi ile ilgili efsanelere dayanarak birbirinden farklı görüşler öne sürmüşlerdir. 1912 yılından itibaren sistematik bir şekilde, köprüdeki Osmanlı-Türk mimari öğelerini kaldırıp, kendi kültürlerine mal etmeye çalışmışlardır. En son köprüdeki mihrabı kaldırarak bu hamasi emellerine ulaşmaya gayret etmişlerdir. Kamuoyunun baskısıyla köprü mihrabını kötü bir restorasyonla yerine koyma zahmetinde bulunmuşlardır.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA36NR46JS
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Zeki İbrahimgil Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 5 Sayı: 10

Kaynak Göster

APA İbrahimgil, M. Z. (2012). ÜSKÜP FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ-TAŞ KÖPRÜ/VARDAR KÖPRÜSÜ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 5(10), 46-54.