BibTex RIS Kaynak Göster

Protagonists of Turkish and Albanian Epopee (Combatants)

Yıl 2012, Cilt: 5 Sayı: 10, 71 - 93, 01.12.2012

Öz

Epopees are oral or written stories of war and heroism told as verse or prose. People maintain and protect their existence with war, which is why they sublimate and embalm memories of those who saved them or conveyed their happiness. But, the power of imagination changes the historical events so much that, they can be barely recognized, especially if too much time has passed from then. So, the importance of epopee is that it involves the beliefs of ancient people, their outlook on life and terms of value, rather than reflecting the historical events.What we are trying to do in this study is; to research the Albanian epopee which contains the Albanian beliefs, their outlook on life and terms of value from in all its aspects; to find common elements between Turkish and Albanian epopee, by comparing the method of determination and comparison of motifs which have been implemented for two centuries, with those in Turkish epopee. Turkish and Albanian epopees have many similar types and motifs. The types of protagonists constitute the most important, in fact, the first element of continuity which entirely completes the traditions of Turkish and Albanian epopees. That is why we analyzed the protagonists in physical and personal aspects and tried to present their epic characteristics.

TÜRK VE ARNAVUT DESTANLARINDA BAȘ KAHRAMANLAR (ALPERENLER)

Yıl 2012, Cilt: 5 Sayı: 10, 71 - 93, 01.12.2012

Öz

Destanlar, manzum veya mensur, sözlü veya yazılı savaş ve kahramanlık hikâyeleridir. Milletler varlıklarını savaş ile korudukları için, kendilerini kurtaran veya saadete ulaştıran insanların hatıralarını yüceltirler. Fakat hayal gücü tarihi hâdiseleri o kadar değiştirir ki, bilhassa aradan fazla zaman da geçmişse, bunlar tanınmaz hale gelir. Şu halde destanların önemi tarihî hâdiseleri aksettirmekten ziyade, eski çağlardaki insanların inançlarını, hayata bakış tarzlarını ve kıymet hükümlerini ihtiva etmesidir.1 Bizim bu calismada yapmaya çalıştığımız sey; eski çağlardaki Arnavut inançlarını, hayata bakış tarzlarını ve kıymet hükümlerini ihtiva eden Arnavut destanlarını bütün yönleriyle inceleyip, karşılaştırmalı folkloristik araştırmalarında iki yüzyıla yakın bir zamandır uygulanan motif tespiti ve karşılaştırılması yöntemi ile Turk destan geleneğinde yer alan motiflerle karşılaştırarak müşterek unsurlar bulmaktır. Turk ve Arnavut destanlarinda birbirine benzer bircok tip ve motif vardir. Baş kahraman tipleri, Türk ve Arnavut destan geleneklerinin baştan sona bütünleyen en önemli süreklilik unsurlarından birisi hatta birincisini teşkil ederler. Bu yüzden baş kahramanlarımızı fiziksel ve kişisel yönleriyle ele aldık, destani özelliklerini vermeye çalıştık.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA86HK76RV
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nuran Malta-muhaxherı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 5 Sayı: 10

Kaynak Göster

APA Malta-muhaxherı, N. (2012). TÜRK VE ARNAVUT DESTANLARINDA BAȘ KAHRAMANLAR (ALPERENLER). Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 5(10), 71-93.