BibTex RIS Kaynak Göster

Turkish Phonetics On Mitrovica Mouth

Yıl 2012, Cilt: 5 Sayı: 10, 94 - 112, 01.12.2012

Öz

The development of the mouth of Mitrovica Turk has began after the establishment of Turks in Kosovo Turks In this development, 'occurred in the second half of the XV. Century. The development in question has a very long process and a compound. The direction in which the various peoples living together for years in Mitrovica had influenced and improved this process significantly. Because with the ongoing life of the people, so add the following language has greatly influenced the language of speech. There have been lots of exchanges of the interaction between these languages. But no such requirement is to live together with tolerance to life an event has been not only between languages. Other factors also influenced the shaping of the mouth of Mitrovica Turkish. Kosovo Turkish Dialects, Dialects of the West Rumeli Group, which took place at the farthest point in the west, including the forms of various aspects of the sub-groups. Based on existing studies in the south of Prizren - Mamusha sub-group, which is the center of Pristina-Vushtrri sub-group, center and east, Novo Brdo, Yanova, Gilan and Dobırçan sub-group, in the north alone the mouth of the Mitrovica cited.

MİTROVİÇA TÜRK AĞZIN FONETİĞİ

Yıl 2012, Cilt: 5 Sayı: 10, 94 - 112, 01.12.2012

Öz

Mitroviça Türk ağzın gelişmesi Türk’lerin Kosovaya yerleşmesinden sonra başlamıştır. Bu gelişme XV y. y.’ın ikinci yarısında meydana gelmiştir. Söz konusu gelişme çok uzun ve bileşik bir süreçten geçmiştir. Mitroviça’da yıllarca beraber yaşayan çeşitli halklar bu sürecin hangi yönde gelişeceğini önemli derecede etkilemişlerdir. Çünkü halklar arasında beraber sürdürülen hayat, aşağıda sözünü edeceğimiz dili yani konuşma dilimizi büyük ölçüde etkilemiştir. Bu diller arasında ki etkileşim söz alışverişi çok olmuştur., fakat böyle bir olay diller arasında değil hayatın toleransından beraber yaşamanın mecburiyetinden olagelmiştir. Mitroviça Türk ağzının şekillenmesine diğer faktörler de etki etmiştir. Kosova Türk Ağızları, Batı Rumeli Ağızları Grubunun batı yönündeki en uç noktasında yer alıp bunlar da aralarında çeşitli yönleriyle alt gruplar oluşturur. Mevcut çalışmalardan yola çıkarak güneyde olan Prizren - Mamuşa alt grubu, merkezde olan Priştine – Vıçıtırın alt grubu, merkez ve doğuda Nobırda, Yanova, Gilan ve Dobırçan alt grubu, kuzeyde tek başına Mitroviça ağzı zikredilebilir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA35KN97KC
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Suzan D. Canhasi Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 5 Sayı: 10

Kaynak Göster

APA Canhasi, S. D. (2012). MİTROVİÇA TÜRK AĞZIN FONETİĞİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 5(10), 94-112.