BibTex RIS Kaynak Göster

Some Fındıngs And Evaluatıons About The Role Of Turkısh Words In Bosnıan, Croatıan And Serbıan Languages On Formıng The Elements Of Folk Culture

Yıl 2012, Cilt: 5 Sayı: 10, 119 - 127, 01.12.2012

Öz

Intercultural communication was substantially damaged together with the ethnic divisions in the Balkans since the Ottoman Empire withdrew from this area. As a result, social identity conflicts arose in the Balkans and the idea of returning to multiculturalism, which was promoted by the Ottomans before, is about to be forgotten. Non-governmental organizations are making a great effort to rebuild and sustain peace as well as the political agents especially after the recent war. After the Ottomans conquered the Balkans with a great military power and politics, they provided stability and ruled the area fairly for centuries based on a tolerant policy. Besides, customs and traditions of the Balkan countries and their culture in general changed to a great extent as the Turkish language and culture spreaded out in the Balkans. Turkish language has influences on the culture of many countries in the Balkans and has been a bridge between these countries. This paper will determine and study the role of Turkish words in Bosnian, Croatian and Serbian Languages on forming elements of folk culture and highlight the importance of Turkish language and culture in terms of rebuilding peace in the Balkans

BOŞNAKÇA HIRVATÇA VE SIRPÇADAKİ TÜRKÇE KELİMELERİN BALKAN ORTAK HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARININ OLUŞUMUNDAKİ YERİ ÜZERİNE BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

Yıl 2012, Cilt: 5 Sayı: 10, 119 - 127, 01.12.2012

Öz

Osmanlının Balkanlardan çekildiği dönemden yakın zamana kadar, Balkan coğrafyasında etnik bölünmeler yüzünden meydana gelen ayrışmayla birlikte kültürlerarası iletişim önemli ölçüde zarar görmüştür. Bu durumun doğal bir sonucu olarak, Balkanlarda toplumsal kimlik çatışmaları yaygınlaşmış ve Osmanlının geçmişte Balkanlarda tesis ettiği, çok kültürlülüğe dönüş arzusu neredeyse kaybolmaya yüz tutmuştur. Bununla beraber, Balkanlarda barışın ve huzurun yeniden tesisi ve devamlılığı hususunda, özellikle son büyük savaşın ardından, bölgedeki siyasi aktörlerin yanı sıra sivil toplum örgütleri de büyük çaba harcamaktadır. Balkanlara büyük bir askerî güç ve siyasî akıl ile giren Osmanlı, burada istikrarı kurmuş ve yüzyıllarca bu bölgeyi müsamahaya dayanan bir siyasetle âdil bir şekilde yönetmiştir. Ayrıca bu duruma paralel olarak, Balkan milletlerinin gelenek ve görenekleri, genel anlamıyla kültürleri, Türk dilinin ve kültürünün Balkanlarda yaygınlaşmasıyla birlikte büyük ve kalıcı bir değişime uğramıştır. Özellikle Türk dili Balkanlarda birçok milletin kültürüne nüfus etmiş ve Balkan milletleri arasında birleştirici bir unsur, bir köprü olmuştur. Bu düşünceden hareketle, makalede, Boşnakça Hırvatça ve Sırpçadaki Türkçe kelimelerin Balkan ortak halk kültürü unsurlarının oluşumundaki yeri üzerine bazı tespit ve değerlendirmelerde bulunulacak ayrıca Balkanlarda barışın ve huzurun yeniden tesisi hususunda, Türk dili ve kültürünün önemine vurgu yapılacaktır.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA89BC85TS
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zülfikar Bayraktar Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 5 Sayı: 10

Kaynak Göster

APA Bayraktar, Z. (2012). BOŞNAKÇA HIRVATÇA VE SIRPÇADAKİ TÜRKÇE KELİMELERİN BALKAN ORTAK HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARININ OLUŞUMUNDAKİ YERİ ÜZERİNE BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 5(10), 119-127.