BibTex RIS Kaynak Göster

Based on Anayurt Oteli and Aylak Adam Psychological Study on Fahim Bey ve Biz

Yıl 2012, Cilt: 5 Sayı: 10, 128 - 152, 01.12.2012

Öz

Every Science cover an specific area but for some cases they may interact each other.Even though Literature and psychology are sub divisions of social sciences they may benefit from each other. Based on this analogy, Fahim Bey ve Biz [1941], Aylak Adam [1959] ve Anayurt Oteli [1973] these three fictions are involves both literature and psychology and they are the foundations of this study. In Aylak Adam and Anayurt Hotel it is widely accepted fact that it involves psychology. But for me other than these two fictions, based on the publishing date, ongoing situations and circumstances when it was published and writers point of view to life Fahim Bey ve Biz also involves psychology. It is a psychological fiction. I wanted to prove that Fahim Bey ve Biz is a psychological fiction by comparing to Yusuf Atilgan's well known and accepted fictions. In order to prove my idea I have done my study in four chapters; in first chapter literature and psychology relations, in second chapter psychological fiction, in third chapter I have studied Aylak Adam and Anayurt Oteli also Fahim Bey ve Biz, after analyzing these fictions information that supports our idea is listed in chapter four. In last chapter references are listed.

FAHİM BEY VE BİZ, ANAYURT OTELİ VE AYLAK ADAM ROMANLARINA PSİKOLOJİK BİR BAKIŞ

Yıl 2012, Cilt: 5 Sayı: 10, 128 - 152, 01.12.2012

Öz

Her bilim dalı kendi başına bir alanı kapsar. Fakat bu bilim dalları bazı durumlarda birbirlerinden istifade edebilirler. Edebiyat ve psikoloji sosyal bilimlerin birer kolu olmalarına rağmen edebiyat psikolojiden, psikoloji edebiyattan faydalanabilir. İşte bu düşünceden hareketle bu çalışmada, psikolojik roman olarak kabul edilen Fahim Bey ve Biz, Aylak Adam ve Anayurt Oteli romanları üzerinde duruldu. Bu eserler, psikolojik roman türüne dâhil olmalarına rağmen aralarında bir takım benzer ve farklı noktalar olduğunu düşündüğüm için dört bölümden meydana gelen bu çalışmanın ilk bölümünde edebiyat ve psikoloji ilişkisi, ikinci bölümünde psikolojik roman, üçüncü bölümünde Fahim Bey ve Biz, Aylak Adam ve Anayurt Oteli romanları üzerinde duruldu. Bu eserlerin incelenmesi neticesinde elde ettiğim veriler, sonuç adlı dördüncü bölümde maddeler halinde sıralandı. En sonda çalışmayı hazırlarken faydalanılan eserler, kaynaklar başlığıyla verildi.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA93ER79NY
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdullah Acehan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 5 Sayı: 10

Kaynak Göster

APA Acehan, A. (2012). FAHİM BEY VE BİZ, ANAYURT OTELİ VE AYLAK ADAM ROMANLARINA PSİKOLOJİK BİR BAKIŞ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 5(10), 128-152.