BibTex RIS Kaynak Göster

Popular Culture and Turkish Folk Songs

Yıl 2012, Cilt: 5 Sayı: 10, 153 - 178, 01.12.2012

Öz

Daily life is included in popular culture. With the influence of globalization, popular culture has had rapid and instant effect and been experienced all around the world. One of the fields on which popular culture to which standardization is inherent is influential is music. As a result of standardization that has emerged under the influence of globalization and popular culture, local differences and cultural richness has been rapidly destroyed. As in many branches of art, the pleasure derived from visuality has taken the place of art in music. The visual messages, the visual and the auditory filthiness created by them especially in popular music are tremendous enough to turn the social structure upside down. Folk songs are what are most seriously damaged by this degeneration due to their anonymous nature.Considering our consciousness of music, it is a fundamental responsibility to stand against the destruction, commoditization and estrangement of folk songs from their history by popular culture. This study focuses on three main points. First, it is required for folk songs not to be deprived of their historical background. Second, the value of folk songs should be preserved against the threat of popular culture. Third, it is important to stand against the degeneration caused by the commoditization of folk songs by capitalism. Within the framework of these three doctrines, the subject will be discussed and the conclusions will be interpreted.

POPÜLER KÜLTÜR VE TÜRKÜLERİMİZ

Yıl 2012, Cilt: 5 Sayı: 10, 153 - 178, 01.12.2012

Öz

Popüler kültür, gündelik yaşamı içerir, yüzeyseldir. Küreselleşmenin etkisiyle çok hızlı etki gösterebilmekte ve dünya genelinde yaşanmaktadır. Tektipleşmeyi beraberinde getiren popüler kültürün en etkili olduğu alanlardan biri müziktir. Küreselleşme ve popüler kültürün etkisiyle yaratılan tektipleşme sonucu, yerel farklılıklar ve kültürel zenginlikler hızla yok olmaktadır. Müzik sanatında tüm sanat dallarında olduğu gibi sanatın yerini görselliğin verdiği haz almıştır. Özellikle popüler müzikle çığırından çıkan görsel mesajlar ve oluşturduğu görsel kirlilik, işitsel kirlilikle beraber tüm toplumsal yapıyı alt üst edecek ölçüde büyüktür. Bu dejenerasyondan en çok zarar gören anonim oluşları sebebiyle halk türküleridir. Halk türkülerinin popüler kültür karşısında yok edilmesine, metalaştırılmasına, tarihinden kopartılmasına karşı durmak müzik bilimcilerimizin önemli bir sorumluluğudur. Bu çalışmada üç temel noktaya dikkat çekilmektedir. Birincisi; Türkülerin kendi tarihinden kopartılmaması gerektiğidir. İkincisi; popüler kültür tehdidine karşı türkülerin değerine sahip çıkılmalıdır. Üçüncüsü; kapitalizmin türküleri metalaştırmasıyla beraber ortaya çıkan dejenerasyona karşı durmaktır. Bu üç temel konu çerçevesinde tartışılacak, elde edilen sonuçlar yorumlanacaktır.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA42KF79HV
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hatice Selen Tekin Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 5 Sayı: 10

Kaynak Göster

APA Tekin, H. S. (2012). POPÜLER KÜLTÜR VE TÜRKÜLERİMİZ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 5(10), 153-178.