BibTex RIS Kaynak Göster

THE CONCEPT OF LEARNING FOREIGN LANGUAGE IN THE WORLDVIEW OF ABAY

Yıl 2012, Cilt: 5 Sayı: 10, 210 - 214, 01.12.2012

Öz

The purpose of this essay to evaluate the great thinker of Kazak Abai’s thougts about learning of foreign languages e.t.c. Russian. For this reason Abai’s life briefly is taken consideration and a special attention is given to his thougts about learning of foreign language.

Yıl 2012, Cilt: 5 Sayı: 10, 210 - 214, 01.12.2012

Öz

Bu çalışmada, büyük Kazak düşünürü Abay’ın Kazakların başta Rusça olmak üzere yabancı dil öğrenmesiyle ilgili düşünceleri ele alınmaktadır. Abay’ın hayatı ve öğrenimi bağlamında yabancı dille ilgili düşüncelerine ve özellikle de bunların onun dünya görüşündeki yeri üzerinde durulmaktadır.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA63GJ62DN
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Madina Kozhkanova Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 5 Sayı: 10

Kaynak Göster

APA Kozhkanova, M. (2012). THE CONCEPT OF LEARNING FOREIGN LANGUAGE IN THE WORLDVIEW OF ABAY. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 5(10), 210-214.