BibTex RIS Kaynak Göster

An Overviwe To Phenomenon of Migration in the Turkish Epics

Yıl 2012, Cilt: 5 Sayı: 10, 215 - 226, 01.12.2012

Öz

In this article, epics of the ancient Turkish as “Göç”, “Şu”, “Oğuz Kağan”, “Dede Korkut” and new Turkish epics, such as the so-called “Mendirman”, “Er Tabıldı”, “Kula Mergen-Joya Mergen, “Erke-Koo” etc… Central and North Asia, migration in the Turkish epics of are discussed. The phenomenon of migration, as when tackling some of the extraordinary Turkish epics, and in others it is considered as fair. However, the phenomenon of migration for all Turkish epics were found to occur as a result of the same reasons.

TÜRK DESTANLARINA YANSIYAN “GÖÇ OLGUSU”NA GENEL BİR BAKIŞ

Yıl 2012, Cilt: 5 Sayı: 10, 215 - 226, 01.12.2012

Öz

Bu makalede, “Göç”, “Şu”, “Oğuz Kağan” ve “Dede Korkut” gibi eski Türk destanları ile 1990’lı yıllardan sonra Türkiye Türkçesine aktarılan ve “Yeni Destanlar” olarak da adlandırılan “Mendirman”, “Er Tabıldı”, “Kula Mergen-Joya Mergen, “Erke-Koo” vs. Orta ve Kuzey Asya Türk destanları incelenmek suretiyle göç olgusu ele alınmıştır. Bazı Türk destanlarında (Kuzey Asya) göç olgusu olağanüstülüklerle süslenirken bazılarında (Orta Asya) ise realiteye uygun işlendiği görülmüştür. Ancak tüm Türk destanlarındaki göç olgusunun benzer sebeplerle ortaya çıktığı tespit edilmiştir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA35EY48VP
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdulselam Arvas Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 5 Sayı: 10

Kaynak Göster

APA Arvas, A. (2012). TÜRK DESTANLARINA YANSIYAN “GÖÇ OLGUSU”NA GENEL BİR BAKIŞ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 5(10), 215-226.