Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Some Information About Karachay's Dance And Games Which Remained Till Today From Caucasus Researcher G.F. Chursin's Handwritten Works

Yıl 2017, Cilt: 10 Sayı: 20, 291 - 302, 30.12.2017

Öz

The researches about Karachay-Balkars, one of the ancient people of Caucasus, attracted Russian and western researchers attention from 15th century till the beginnibg of 20th century. Caucasus researcher G.F. Çursin is one of these researchers. His handwritten work"Karachays" was found by philologist Dr. A. İ. Aliyeva in the archives of Russia Science Academy, Sankt Petersburg Institute. Çurçin in the " Folklore-Ethnography" titled section of his work, also covered dances and games of Karachay's. Contents of some researches made till today and the information on this handwritten work about Karachay-Balkar dance and games in Caucasus and Caucasus Diaspora takes place in this work, in a comparative manner. 

Kaynakça

 • ALİYEVA, Allа İ. ve HACİYEVA, Tanzilya M. (2016) Çursin G.F. Karaçayevsı, Folklor karaçayevsev i balkarsev v zapisâh i publikasiyah XIX, seredinı XX vv. Sostaviteli, avtorı vst.stati i kommentariyev. Nalçik, ss.449-451.
 • ÇURSİN, Grigoriy F. (1901) Muzıka i tansı karaçayevsev, Kavkaz, № 270.
 • ÇURSİN, Grigoriy F. (1915) Karaçayevsı (Rukopis), Arhiv İnstituta vostoçnıh rukopisey RAN. F-74 112, Sankt Petersburg
 • HOTKO, S. H. (2011), Karaçay Strana verşinı na Kavkaza, Oçerki İstorii i Kulturı Karaçaya, OAO Poligraf, Maykop.
 • KOÇKAR, M. Tekin ve KOÇKAR, Roza (2015) Türkiye’de Yaşayan Karaçay-Malkarlıların Halk Dansları ve Müzik Gelenekleri, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / Cilt:8, Sayı:16 / 2015 (Temmuz – Aralık), s.397-424. İstanbul.
 • KUDAEV, Muhtar Ç. (1984) Karaçaevo-Balkarskie Narodnıe Tantsı, İzdatelstvo Elbrus, Nalçik.

KAFKASYA ARAŞTIRMACISI G. F. ÇURSİN’İN EL YAZMASI ESERLERİNDE BULUNAN KARAÇAYLILARIN DANS VE OYUNLARI İLE İLGİLİ BİLGİLERDEN GÜNÜMÜZE KALANLAR

Yıl 2017, Cilt: 10 Sayı: 20, 291 - 302, 30.12.2017

Öz

Kafkasya’nın en eski halklarından birisi olan Karaçay-Balkarlılar ile ilgili araştırmalar 15. yy’dan 20. yüzyılın başlarına kadar Rus ve batılı araştırmacıların oldukça ilgisini çekmiştir. Bu araştırmacılardan birisi olan Kafkasya araştırmacısı G. F. Çursin’e ait “Karaçaylılar” adlı el yazması eser Filoloji Bilimleri Doktoru A. İ. Aliyeva tarafından, Rusya Bilimler Akademisi, Sankt Petersburg Enstitüsü arşivlerinde bulundu. Çursin, eserin “Folklor-Etnografi” başlıklı bölümünde Karaçaylılara ait dans ve oyunları da ele almıştır. Günümüze kadar Karaçay-Balkar dans ve oyunları ile ilgili yapılan birkaç çalışmanın içeriği ile söz konusu eserde yer alan bilgiler Kafkasya ve diaspora ile karşılaştırmalı olarak öz bilgiler biçiminde bu çalışmada yer almaktadır. 

Kaynakça

 • ALİYEVA, Allа İ. ve HACİYEVA, Tanzilya M. (2016) Çursin G.F. Karaçayevsı, Folklor karaçayevsev i balkarsev v zapisâh i publikasiyah XIX, seredinı XX vv. Sostaviteli, avtorı vst.stati i kommentariyev. Nalçik, ss.449-451.
 • ÇURSİN, Grigoriy F. (1901) Muzıka i tansı karaçayevsev, Kavkaz, № 270.
 • ÇURSİN, Grigoriy F. (1915) Karaçayevsı (Rukopis), Arhiv İnstituta vostoçnıh rukopisey RAN. F-74 112, Sankt Petersburg
 • HOTKO, S. H. (2011), Karaçay Strana verşinı na Kavkaza, Oçerki İstorii i Kulturı Karaçaya, OAO Poligraf, Maykop.
 • KOÇKAR, M. Tekin ve KOÇKAR, Roza (2015) Türkiye’de Yaşayan Karaçay-Malkarlıların Halk Dansları ve Müzik Gelenekleri, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / Cilt:8, Sayı:16 / 2015 (Temmuz – Aralık), s.397-424. İstanbul.
 • KUDAEV, Muhtar Ç. (1984) Karaçaevo-Balkarskie Narodnıe Tantsı, İzdatelstvo Elbrus, Nalçik.
Toplam 6 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

M. Tekin Koçkar

Tanzilya M. Haciyeva Bu kişi benim

Roza İjaeva Koçkar

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2017
Gönderilme Tarihi 24 Kasım 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 10 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Koçkar, M. T., Haciyeva, T. M., & Koçkar, R. İ. (2017). KAFKASYA ARAŞTIRMACISI G. F. ÇURSİN’İN EL YAZMASI ESERLERİNDE BULUNAN KARAÇAYLILARIN DANS VE OYUNLARI İLE İLGİLİ BİLGİLERDEN GÜNÜMÜZE KALANLAR. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 10(20), 291-302.