Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Börülcede Bazı Fiziksel ve Teknolojik Özelliklerin Belirlenmesi

Yıl 2021, Cilt: 12 Sayı: Ek (Suppl.) 1, 477 - 485, 31.12.2021
https://doi.org/10.29048/makufebed.1004466

Öz

Çalışmada, ülkemizin farklı bölgelerinden temin edilen börülce genotip ve çeşitlerinin fiziksel ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, Türkiye’nin farklı bölgelerinden temin edilen 5 genotip [Adana (B1), İzmir (B2), Mersin (B3), Mersin/Mut (B4) ve Isparta (B5)] ve 2 adet tescilli çeşit (Amazon ve Sırma) kullanılmıştır. Çalışmada yıllar x genotip interaksiyonu baklada tane sayısı, tohum uzunluğu ve hacim özelliklerinde istatistiki ola-rak önemli bulunmuştur. Çalışmada baklada tane sayısı 6.37-8.77 adet, bakla uzunluğu 13.18-16.69 cm, bakla genişliği 7.30-9.31 mm, tohum uzunluğu 8.35-10.14 mm, tohum genişliği 6.28-7.50 mm, kuru ağırlığı 13.24-22.35 g, yaş ağırlığı 25.04-46.02 g, şişme indeksi 2.09-2.70, geometrik ortalama çapları 6.51-7.54 mm, küresellik değeri 0.73-0.79, tohum hacmi 155.12-233.67 mm3 yüzey alanı değerleri 120.58-172.23 mm2 arasında değişim göstermiştir. Genotip ve çeşitlerin iki yıl ortalaması değerlendirildiğinde genel olarak incelenen özelliklerde B1 genotipi ile Sırma çeşidi ön plana çıkmaktadır. Sonuç olarak incelenen özellikler mekanizasyon ve tüketicilerin satın almada tercihinde önem arz etmesi sebebiyle B1 genotipinin (Adana) ıslah işlemlerinde ön plana çıkacağı öngörülmektedir.

Destekleyen Kurum

-

Proje Numarası

-

Teşekkür

Çalışmada kullanılan tescilli çeşitlerin teminde yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Hatice BOZOĞLU ve Prof. Dr. Erkut PEKŞEN'e teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • Alayande, L. B., Mustapha, K.B., Dabak, J. D., Ubom, G.A. (2012). Comparison of nutritionalvalues of brown and white beans in Jos North Local Government markets. African Journal of Biotechnology, 11: 10135–10140.
 • Alayande, L. B., Mustapha, K.B., Dabak, J. D., Ubom, G.A. (2012). Comparison of nutritionalvalues of brown and white beans in Jos North Local Government markets. African Journal of Biotechnology, 11: 10135–10140.
 • Altuntas, E., Demirtola, H. (2007). Effect of moisturecontent on physical properties of some grain legume seeds. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 35(4): 423-433.
 • Altuntas, E., Demirtola, H. (2007). Effect of moisturecontent on physical properties of some grain legume seeds. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 35(4): 423-433.
 • TTSM (2001). Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı. Ankara, 46 p.
 • TTSM (2001). Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı. Ankara, 46 p.
 • Avanza, M., Acevedo, B., Chaves, M., Añón, M. (2013). Nutritionaland anti-nutritional components of four cowpea varieties under thermal treatments: Principal component analysis. Food Science and Technology, 51: 148–157.
 • Avanza, M., Acevedo, B., Chaves, M., Añón, M. (2013). Nutritionaland anti-nutritional components of four cowpea varieties under thermal treatments: Principal component analysis. Food Science and Technology, 51: 148–157.
 • Aydoğan, S., Şahin, M., Akçacık, A. G., Hamzaoğlu, S., Demir, B., Güçbilmez, Ç. M., Keleş, R. (2020). Konya koşullarında bazı kuru fasulye genotiplerinin kalite özelliklerinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 9(2): 259-270.
 • Aydoğan, S., Şahin, M., Akçacık, A. G., Hamzaoğlu, S., Demir, B., Güçbilmez, Ç. M., Keleş, R. (2020). Konya koşullarında bazı kuru fasulye genotiplerinin kalite özelliklerinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 9(2): 259-270.
 • Bart-Plange, A., Dzisi, K. A., Ampah, J. (2012). Effect of drying on selected physical properties of “Asontem” cowpea variety. International Scholarly Research Notices, 496026; DOI 10.5402/2012/496026
 • Bart-Plange, A., Dzisi, K. A., Ampah, J. (2012). Effect of drying on selected physical properties of “Asontem” cowpea variety. International Scholarly Research Notices, 496026; DOI 10.5402/2012/496026
 • Başaran, U., Ayan, I., Acar, Z., Mut, H.,Asci, O. O. (2011). Seed yield and agronomic parameters of cowpea (Vigna unguiculata L.) genotypes grown in the Black Sea region of Turkey. African Journal of Biotechnology, 10(62): 13461-13464.
 • Başaran, U., Ayan, I., Acar, Z., Mut, H.,Asci, O. O. (2011). Seed yield and agronomic parameters of cowpea (Vigna unguiculata L.) genotypes grown in the Black Sea region of Turkey. African Journal of Biotechnology, 10(62): 13461-13464.
 • Binici, A.B., Bozokalfa, M.K. 2020. Yerel Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) populasyonlarının bakla ve danelerinin agronomik özelliklerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Özel Sayı: 51-60.
 • Binici, A.B., Bozokalfa, M.K. 2020. Yerel Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) populasyonlarının bakla ve danelerinin agronomik özelliklerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Özel Sayı: 51-60.
 • Bozokalfa, M. K., Sürmeli, F. (2019). Teksel seleksiyon yoluyla elde edilen börülce (Vigna unguiculata L. Walp) genotiplerininagronomik özelliklerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 56(4): 497-504.
 • Bozokalfa, M. K., Sürmeli, F. (2019). Teksel seleksiyon yoluyla elde edilen börülce (Vigna unguiculata L. Walp) genotiplerininagronomik özelliklerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 56(4): 497-504.
 • Çalışkan, S., Aytekin, R. İ., Yağız, A. K., Yavuz, C. (2018). Effect of full and limited irrigation treatments on seed quality of some common bean cultivars (Phaseolus vulgaris L.). Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 6(12): 1853-1859.
 • Çalışkan, S., Aytekin, R. İ., Yağız, A. K., Yavuz, C. (2018). Effect of full and limited irrigation treatments on seed quality of some common bean cultivars (Phaseolus vulgaris L.). Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 6(12): 1853-1859.
 • Dahiya, P. K., Linnemann, A. R., Van Boekel, M. A. J. S., Khetarpaul, N., Grewal, R. B.,Nout, M. J. R. (2015). Mung bean: technological and nutritional potential. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 55(5): 670-688.
 • Dahiya, P. K., Linnemann, A. R., Van Boekel, M. A. J. S., Khetarpaul, N., Grewal, R. B.,Nout, M. J. R. (2015). Mung bean: technological and nutritional potential. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 55(5): 670-688.
 • Davies R.M. (2010). Some physical properties of Arigo seed. International Agrophysics, 24:89-92.
 • Davies R.M. (2010). Some physical properties of Arigo seed. International Agrophysics, 24:89-92.
 • Dumanoğlu, Z., Özkan, Ş. S., Topçu, G. D. (2019). İtalyan çimi (Lolium multiflorum L.) çeşitlerine ait tohumların bazı fiziksel özelliklerinin belirlenmesi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 5(2): 292-298.
 • Dumanoğlu, Z., Özkan, Ş. S., Topçu, G. D. (2019). İtalyan çimi (Lolium multiflorum L.) çeşitlerine ait tohumların bazı fiziksel özelliklerinin belirlenmesi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 5(2): 292-298.
 • Elkoca, E., Çınar, T. (2015). Bazı kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.) çeşit ve hatlarının Erzurum ekolojik koşullarına adaptasyonu, tarımsal ve kalite özellikleri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 30(2): 141-153.
 • Elkoca, E., Çınar, T. (2015). Bazı kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.) çeşit ve hatlarının Erzurum ekolojik koşullarına adaptasyonu, tarımsal ve kalite özellikleri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 30(2): 141-153.
 • Faleye, T., Atere, O. A., Oladipo, O. N., Agaja, M. O. (2013). Determination of some physical and mechanical properties of some cowpea varieties. African Journal of Agricultural Research, 8(49): 6485-6487.
 • Faleye, T., Atere, O. A., Oladipo, O. N., Agaja, M. O. (2013). Determination of some physical and mechanical properties of some cowpea varieties. African Journal of Agricultural Research, 8(49): 6485-6487.
 • FAO (2019). Plant production statistics..http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (Erişim Tarihi: 01.09.2021)
 • FAO (2019). Plant production statistics..http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (Erişim Tarihi: 01.09.2021)
 • Fatahi, E., Mobasser, H. R., Akbarian, M. M. (2014). Effect of organic fertilizer on wet weight, dry weight and number of leaves in cowpea. Journal of Applied Sciences, 3(4): 440-443.
 • Fatahi, E., Mobasser, H. R., Akbarian, M. M. (2014). Effect of organic fertilizer on wet weight, dry weight and number of leaves in cowpea. Journal of Applied Sciences, 3(4): 440-443.
 • Futuless, K. N., Bake, I. D., Tizhe, W. (2010). Effect of Sowing date on yield and yield components of cowpea (Vigna unguiculata (l.) walp) in Mubi North local government area, Adamawa State, Nigeria. New York Science Journal, 3(11): 98-102.
 • Futuless, K. N., Bake, I. D., Tizhe, W. (2010). Effect of Sowing date on yield and yield components of cowpea (Vigna unguiculata (l.) walp) in Mubi North local government area, Adamawa State, Nigeria. New York Science Journal, 3(11): 98-102.
 • Goenaga, R., Ayala, T., Quiles, A. (2013). Yield Performance of Cowpea Plant Introductions Grown in Calcareous Soils. Hort Technology, 23(2): 247-251.
 • Goenaga, R., Ayala, T., Quiles, A. (2013). Yield Performance of Cowpea Plant Introductions Grown in Calcareous Soils. Hort Technology, 23(2): 247-251.
 • Hamid, S., Muzaffar, S., Wani, I. A., Masoodi, F. A., Bhat, M. M. (2016). Physical and cooking characteristics of two cowpea cultivars grown in temperate Indian climate. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 15(2): 127-134.
 • Hamid, S., Muzaffar, S., Wani, I. A., Masoodi, F. A., Bhat, M. M. (2016). Physical and cooking characteristics of two cowpea cultivars grown in temperate Indian climate. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 15(2): 127-134.
 • Henshaw, F. O. (2008). Varietal differences in physical characteristics and proximate composition of cowpea (Vigna unguiculata). World Journal of Agricultural Sciences, 4(3): 302-306.
 • Henshaw, F. O. (2008). Varietal differences in physical characteristics and proximate composition of cowpea (Vigna unguiculata). World Journal of Agricultural Sciences, 4(3): 302-306.
 • Kabaş, O., Yilmaz, E., Ozmerzi, A., Akinci, İ. (2007). Some physical and nutritional properties of cowpea seed (Vigna sinensis L.). Journal of Food Engineering, 79(4): 1405-1409.
 • Kabaş, O., Yilmaz, E., Ozmerzi, A., Akinci, İ. (2007). Some physical and nutritional properties of cowpea seed (Vigna sinensis L.). Journal of Food Engineering, 79(4): 1405-1409.
 • Kaptso, K. G., Njintang, Y. N., Komnek, A. E., Hounhouigan, J., Scher, J., Mbofung, C. M. F. (2008). Physical properties and rehydration kinetics of two varieties of cowpea (Vigna unguiculata) and bambara groundnuts (Voandzeia subterranea) seeds. Journal of Food Engineering, 86(1): 91-99.
 • Kaptso, K. G., Njintang, Y. N., Komnek, A. E., Hounhouigan, J., Scher, J., Mbofung, C. M. F. (2008). Physical properties and rehydration kinetics of two varieties of cowpea (Vigna unguiculata) and bambara groundnuts (Voandzeia subterranea) seeds. Journal of Food Engineering, 86(1): 91-99.
 • Karaman, R. (2019). Maş fasulyesi (Vigna radiata Wilczek) genotiplerinin/yerel popülasyonlarının Isparta koşullarında fenolojik, morfolojik, agronomik ve bazı teknolojik özellikler yönünden karakterizasyonu. Doktora tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Karaman, R. (2019). Maş fasulyesi (Vigna radiata Wilczek) genotiplerinin/yerel popülasyonlarının Isparta koşullarında fenolojik, morfolojik, agronomik ve bazı teknolojik özellikler yönünden karakterizasyonu. Doktora tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Khan, A., Barı, A., Khan, S., Shah, N. H., Zada, I. (2010). Performance of cowpea genotypes at higher altitude of NWFP. Pakistan Journal of Botany,42(4): 2291-2296.
 • Khan, A., Barı, A., Khan, S., Shah, N. H., Zada, I. (2010). Performance of cowpea genotypes at higher altitude of NWFP. Pakistan Journal of Botany,42(4): 2291-2296.
 • Kınacı, G., Akın, R., Kınacı, E. (2008) Farklı sulama rejimlerinin kuru fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) fiziksel kalite özellikleri üzerine etkileri. Celal Bayar University Journal of Science, 4(2): 179-186.
 • Kınacı, G., Akın, R., Kınacı, E. (2008) Farklı sulama rejimlerinin kuru fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) fiziksel kalite özellikleri üzerine etkileri. Celal Bayar University Journal of Science, 4(2): 179-186.
 • Kır, A., Tan, A., Ay, N., Korkmaz, N., Gündüz, M. (2015). Ege ve Akdeniz Bölgesi (Vigna unguiculata (L.) Walp) yerel çeşitlerinin agro- morfolojik karakterizasyonu. Anadolu Journal of AARI, 25(2): 1-3.
 • Kır, A., Tan, A., Ay, N., Korkmaz, N., Gündüz, M. (2015). Ege ve Akdeniz Bölgesi (Vigna unguiculata (L.) Walp) yerel çeşitlerinin agro- morfolojik karakterizasyonu. Anadolu Journal of AARI, 25(2): 1-3.
 • Kiani Deh Kiani, M., Minaei, S., Maghsoudi, H., Ghasemi Varnamkhasti, M. (2008). Moisture dependent physical properties of redbean (Phaseolus vulgaris L) grains. International Agrophysics, 22: 231-237.
 • Kiani Deh Kiani, M., Minaei, S., Maghsoudi, H., Ghasemi Varnamkhasti, M. (2008). Moisture dependent physical properties of redbean (Phaseolus vulgaris L) grains. International Agrophysics, 22: 231-237.
 • Mendonça, M. S. D., Beber, P. M., Nascimento, F. S. S. D., Santos, V. B. D.,Marinho, J. T. (2018). Importance and correlations of characters for cowpea diversity in traditional varieties 1. Revista Ciência Agronômica, 49: 267-274.
 • Mendonça, M. S. D., Beber, P. M., Nascimento, F. S. S. D., Santos, V. B. D.,Marinho, J. T. (2018). Importance and correlations of characters for cowpea diversity in traditional varieties 1. Revista Ciência Agronômica, 49: 267-274.
 • Molosiwa, O. O., Gwafila, C., Makore, J., Chite, S. M. (2016). Phenotypic variation in cowpea (Vigna unguiculata [L.] Walp.) germplasm collection from Botswana. International Journal of Biodiversity and Conservation, 8(7): 153-163.
 • Molosiwa, O. O., Gwafila, C., Makore, J., Chite, S. M. (2016). Phenotypic variation in cowpea (Vigna unguiculata [L.] Walp.) germplasm collection from Botswana. International Journal of Biodiversity and Conservation, 8(7): 153-163.
 • Moses, D. R., Zibokere, D. S. (2011). Effect of moisture content on some physical and mechanical properties of three varieties of cowpea (Vigna unguiculata (L) Walp). Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 13(1):1-8.
 • Moses, D. R., Zibokere, D. S. (2011). Effect of moisture content on some physical and mechanical properties of three varieties of cowpea (Vigna unguiculata (L) Walp). Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 13(1):1-8.
 • Olukunle, O. J., Atere, A.O. (2001). Mechanical properties of (Tubers) Cocoyam and Potato. J. Advan. Agric. Eng., 1:34-40.
 • Olukunle, O. J., Atere, A.O. (2001). Mechanical properties of (Tubers) Cocoyam and Potato. J. Advan. Agric. Eng., 1:34-40.
 • Ombakho, G. A., Tyagi, A. P., Pathak, R. S. (1987). Inheritance of resistance to the cowpea aphid in cowpea. Theoretical and Applied Genetics, 74(6): 817-819.
 • Ombakho, G. A., Tyagi, A. P., Pathak, R. S. (1987). Inheritance of resistance to the cowpea aphid in cowpea. Theoretical and Applied Genetics, 74(6): 817-819.
 • Omobuwajo, O. T., Akande, A. E., Sanni, A. L. (1999). Selected physical, mechanical and aerodynamic properties African Breadfruit (Treculia africana) seeds. Journal of Food Engineering, 40: 241–244.
 • Omobuwajo, O. T., Akande, A. E., Sanni, A. L. (1999). Selected physical, mechanical and aerodynamic properties African Breadfruit (Treculia africana) seeds. Journal of Food Engineering, 40: 241–244.
 • Özlü, R.R., Güner, M. (2016). Determination of the physical properties of the canola seeds in different moisture content levels. Gaziosmanpașa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(Ek Sayı): 10-24.
 • Özlü, R.R., Güner, M. (2016). Determination of the physical properties of the canola seeds in different moisture content levels. Gaziosmanpașa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(Ek Sayı): 10-24.
 • Öztürk, D. (2010). Ordu ekolojik koşullarında yetiştirilecek börülce (Vigna sinensis L.) ekotiplerinin bazı fizyolojik ve morfolojik özellikleri ile verim ve verim öğelerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.
 • Öztürk, D. (2010). Ordu ekolojik koşullarında yetiştirilecek börülce (Vigna sinensis L.) ekotiplerinin bazı fizyolojik ve morfolojik özellikleri ile verim ve verim öğelerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.
 • Öztokat, C., Demir, İ. (2010). The comparison of some cowpea populations according to their growth, yield and seed quality. In 2nd International Symposium on Sustainable Development, 8-9.
 • Öztokat, C., Demir, İ. (2010). The comparison of some cowpea populations according to their growth, yield and seed quality. In 2nd International Symposium on Sustainable Development, 8-9.
 • Pekşen, E., Pekşen, A., Bozoglu, H., Gulumser, A. (2000). Değişik börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) genotiplerinde bazi tohum özelliklerinin belirlenmesi. Journal of the Faculty of Agriculture, 15(2): 65-72.
 • Pekşen, E., Pekşen, A., Bozoglu, H., Gulumser, A. (2000). Değişik börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) genotiplerinde bazi tohum özelliklerinin belirlenmesi. Journal of the Faculty of Agriculture, 15(2): 65-72.
 • Pekşen E, Artık C. (2004). Comparison of some cowpea (Vigna unguiculata L. Walp) genotypes from Turkey for seed yield and yield related characters. Journal of Agronomy, 3(2):137-140.
 • Pekşen E, Artık C. (2004). Comparison of some cowpea (Vigna unguiculata L. Walp) genotypes from Turkey for seed yield and yield related characters. Journal of Agronomy, 3(2):137-140.
 • Rivas, R., Falcão, H.M., Ribeiro, R.V., Machado, E.C., Pimentel, C., Santos, M.G. (2016). Drought tolerance in cowpea species is driven by less sensitivity of leaf gas Exchange to water deficit and rapid recovery of photosynthesis after rehydration. South African Journal of Botany, 103: 101–107.
 • Rivas, R., Falcão, H.M., Ribeiro, R.V., Machado, E.C., Pimentel, C., Santos, M.G. (2016). Drought tolerance in cowpea species is driven by less sensitivity of leaf gas Exchange to water deficit and rapid recovery of photosynthesis after rehydration. South African Journal of Botany, 103: 101–107.
 • Sert, H., Ceylan, E. (2012). Hatay ili ekolojik şartlarında börülce (Vigna unguicalata (l.) savi) çeşitlerinin tane verimi ve bazı tarımsal özellikleri üzerine farklı bitki sıklıklarının etkileri. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 26(1): 34-43.
 • Sert, H., Ceylan, E. (2012). Hatay ili ekolojik şartlarında börülce (Vigna unguicalata (l.) savi) çeşitlerinin tane verimi ve bazı tarımsal özellikleri üzerine farklı bitki sıklıklarının etkileri. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 26(1): 34-43.
 • Salisbury, F. B., Ross, C. W. (1992). Plant Physiology. Wadsworth Pub. Com., California. Soyoye, B. O., Ademosun, O. C., Agbetoye, L. A. (2018). Determination of some physical and mechanical properties of soybean and maize in relation to planter design. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 20(1): 81-89.
 • Salisbury, F. B., Ross, C. W. (1992). Plant Physiology. Wadsworth Pub. Com., California. Soyoye, B. O., Ademosun, O. C., Agbetoye, L. A. (2018). Determination of some physical and mechanical properties of soybean and maize in relation to planter design. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 20(1): 81-89.
 • Sözen, Ö., Karadavut, U. (2020). Farklı lokasyonlarda yetiştirilen kuru fasulye genotiplerinin (Phaseolus vulgaris L.) bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 7(4): 1205-1217.
 • Sözen, Ö., Karadavut, U. (2020). Farklı lokasyonlarda yetiştirilen kuru fasulye genotiplerinin (Phaseolus vulgaris L.) bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 7(4): 1205-1217.
 • Sürmeli, F. (2017). Teksel seleksiyon yoluyla elde edilen börülce genotiplerinin agronomik özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Sürmeli, F. (2017). Teksel seleksiyon yoluyla elde edilen börülce genotiplerinin agronomik özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Şehirali, S., Özçelik, H., Yorgancılar, Ö. (1994). Kuru tane olarak tüketilen bodur fasulye gen kaynaklarının karakterizasyonu üzerinde araştırma. 1. Tarla Bitkileri Kongresi, Bitki Islahı Bildirileri 2, 25-29 Nisan, Bornova-İzmir, 134-140.
 • Şehirali, S., Özçelik, H., Yorgancılar, Ö. (1994). Kuru tane olarak tüketilen bodur fasulye gen kaynaklarının karakterizasyonu üzerinde araştırma. 1. Tarla Bitkileri Kongresi, Bitki Islahı Bildirileri 2, 25-29 Nisan, Bornova-İzmir, 134-140.
 • Şenol, H., Alaboz, P., Demir, S., Dengiz, O. (2020). Computational intelligence applied to soil quality index using GIS and geostatistical approaches in semiarid ecosystem. Arabian Journal of Geosciences, 13(23):1-20.
 • Şenol, H., Alaboz, P., Demir, S., Dengiz, O. (2020). Computational intelligence applied to soil quality index using GIS and geostatistical approaches in semiarid ecosystem. Arabian Journal of Geosciences, 13(23):1-20.
 • Tigga, K., Dhanwani, R. K., Solanki, A., Pandey, R. (2014). Geneticvariability in cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) at Chhattisgarh Plains. Biosciences, 7(1): 983-985.
 • Tigga, K., Dhanwani, R. K., Solanki, A., Pandey, R. (2014). Geneticvariability in cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) at Chhattisgarh Plains. Biosciences, 7(1): 983-985.
 • Twumasi-Ankra, O. (2015). Effect of moisture on selected physical properties of “Padi-Tuya” and “Songotra” cowpe avarieties, Doctoral dissertation, A Thesis Department of Agricultural Engineering, Kwame Nkrumah University of Science and Technology.
 • Twumasi-Ankra, O. (2015). Effect of moisture on selected physical properties of “Padi-Tuya” and “Songotra” cowpe avarieties, Doctoral dissertation, A Thesis Department of Agricultural Engineering, Kwame Nkrumah University of Science and Technology.
 • TUİK (2019). Türkiye İstatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr/itkiselapp/bitkisel.zul (Erişim Tarihi: 04.09.2021) Ünlü, H., Padem, H. (2005). Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının sulu ve kurak koşullarda verim ve kalite özelliklerine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(3): 110-119.
 • TUİK (2019). Türkiye İstatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr/itkiselapp/bitkisel.zul (Erişim Tarihi: 04.09.2021) Ünlü, H., Padem, H. (2005). Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının sulu ve kurak koşullarda verim ve kalite özelliklerine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(3): 110-119.
 • Verma, A., Kushwaha, A., Kumar, A., Baghel, S. S. (2019). Physico-chemical properties and nutritional composition of improved varieties of grain cowpea grown in Pantnagar. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 334-338.
 • Verma, A., Kushwaha, A., Kumar, A., Baghel, S. S. (2019). Physico-chemical properties and nutritional composition of improved varieties of grain cowpea grown in Pantnagar. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 334-338.
 • Vural, H., Eşiyok, D., Duman, İ. (2000). Kültür sebzeleri (sebze yetiştirme). Ege Üniversitesi Basım Evi, Bornova, Izmir.
 • Vural, H., Eşiyok, D., Duman, İ. (2000). Kültür sebzeleri (sebze yetiştirme). Ege Üniversitesi Basım Evi, Bornova, Izmir.

Determination of Some Physical and Technological Characteristics on Cowpea

Yıl 2021, Cilt: 12 Sayı: Ek (Suppl.) 1, 477 - 485, 31.12.2021
https://doi.org/10.29048/makufebed.1004466

Öz

In the study, it was aimed to determine the physical and technological characteristics of cowpea genotypes and varieties obtained from different regions of our country. In the research, 5 genotypes obtained from different regions of Turkey [Adana (B1), İzmir (B2), Mersin (B3), Mersin/Mut (B4) and Isparta (B5)] and 2 registered cultivars (Amazon and Sırma) were used. The study was carried out in a randomized block design with 3 replications in the experimental fields of Faculty of Agriculture, Isparta University of Applied Sciences in 2019 and 2020. In the study, years x genotype interaction was found to be statistically significant in the number of seeds per pod, seed length and volume characteristics. In the study, it is varyed between that number of seeds per pod was 6.37-8.77, pod length 13.18-16.69 cm, pod width 7.30-9.31 mm, seed length 8.35-10.14 mm, seed width 6.28-7.50 mm, dry weight 13.24-22.35 g, wet weight 25.04-46.02 g, swelling index 2.09-2.70, geometric mean diameter 6.51-7.54 mm, sphericity value 0.73-0.79, seed volume 155.12-233.67 mm3 surface area values 120.58-172.23 mm2. When the two-year average of genotypes and cultivars is evaluated, B1 genotype and Sırma cultivar come to the fore in the generally examined characteristics. As a result, it is predicted that the B1 genotype (Adana) will come to the forefront in breeding processes due to the importance of mechanization and consumers' choice in purchasing.

Proje Numarası

-

Kaynakça

 • Alayande, L. B., Mustapha, K.B., Dabak, J. D., Ubom, G.A. (2012). Comparison of nutritionalvalues of brown and white beans in Jos North Local Government markets. African Journal of Biotechnology, 11: 10135–10140.
 • Alayande, L. B., Mustapha, K.B., Dabak, J. D., Ubom, G.A. (2012). Comparison of nutritionalvalues of brown and white beans in Jos North Local Government markets. African Journal of Biotechnology, 11: 10135–10140.
 • Altuntas, E., Demirtola, H. (2007). Effect of moisturecontent on physical properties of some grain legume seeds. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 35(4): 423-433.
 • Altuntas, E., Demirtola, H. (2007). Effect of moisturecontent on physical properties of some grain legume seeds. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 35(4): 423-433.
 • TTSM (2001). Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı. Ankara, 46 p.
 • TTSM (2001). Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı. Ankara, 46 p.
 • Avanza, M., Acevedo, B., Chaves, M., Añón, M. (2013). Nutritionaland anti-nutritional components of four cowpea varieties under thermal treatments: Principal component analysis. Food Science and Technology, 51: 148–157.
 • Avanza, M., Acevedo, B., Chaves, M., Añón, M. (2013). Nutritionaland anti-nutritional components of four cowpea varieties under thermal treatments: Principal component analysis. Food Science and Technology, 51: 148–157.
 • Aydoğan, S., Şahin, M., Akçacık, A. G., Hamzaoğlu, S., Demir, B., Güçbilmez, Ç. M., Keleş, R. (2020). Konya koşullarında bazı kuru fasulye genotiplerinin kalite özelliklerinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 9(2): 259-270.
 • Aydoğan, S., Şahin, M., Akçacık, A. G., Hamzaoğlu, S., Demir, B., Güçbilmez, Ç. M., Keleş, R. (2020). Konya koşullarında bazı kuru fasulye genotiplerinin kalite özelliklerinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 9(2): 259-270.
 • Bart-Plange, A., Dzisi, K. A., Ampah, J. (2012). Effect of drying on selected physical properties of “Asontem” cowpea variety. International Scholarly Research Notices, 496026; DOI 10.5402/2012/496026
 • Bart-Plange, A., Dzisi, K. A., Ampah, J. (2012). Effect of drying on selected physical properties of “Asontem” cowpea variety. International Scholarly Research Notices, 496026; DOI 10.5402/2012/496026
 • Başaran, U., Ayan, I., Acar, Z., Mut, H.,Asci, O. O. (2011). Seed yield and agronomic parameters of cowpea (Vigna unguiculata L.) genotypes grown in the Black Sea region of Turkey. African Journal of Biotechnology, 10(62): 13461-13464.
 • Başaran, U., Ayan, I., Acar, Z., Mut, H.,Asci, O. O. (2011). Seed yield and agronomic parameters of cowpea (Vigna unguiculata L.) genotypes grown in the Black Sea region of Turkey. African Journal of Biotechnology, 10(62): 13461-13464.
 • Binici, A.B., Bozokalfa, M.K. 2020. Yerel Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) populasyonlarının bakla ve danelerinin agronomik özelliklerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Özel Sayı: 51-60.
 • Binici, A.B., Bozokalfa, M.K. 2020. Yerel Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) populasyonlarının bakla ve danelerinin agronomik özelliklerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Özel Sayı: 51-60.
 • Bozokalfa, M. K., Sürmeli, F. (2019). Teksel seleksiyon yoluyla elde edilen börülce (Vigna unguiculata L. Walp) genotiplerininagronomik özelliklerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 56(4): 497-504.
 • Bozokalfa, M. K., Sürmeli, F. (2019). Teksel seleksiyon yoluyla elde edilen börülce (Vigna unguiculata L. Walp) genotiplerininagronomik özelliklerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 56(4): 497-504.
 • Çalışkan, S., Aytekin, R. İ., Yağız, A. K., Yavuz, C. (2018). Effect of full and limited irrigation treatments on seed quality of some common bean cultivars (Phaseolus vulgaris L.). Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 6(12): 1853-1859.
 • Çalışkan, S., Aytekin, R. İ., Yağız, A. K., Yavuz, C. (2018). Effect of full and limited irrigation treatments on seed quality of some common bean cultivars (Phaseolus vulgaris L.). Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 6(12): 1853-1859.
 • Dahiya, P. K., Linnemann, A. R., Van Boekel, M. A. J. S., Khetarpaul, N., Grewal, R. B.,Nout, M. J. R. (2015). Mung bean: technological and nutritional potential. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 55(5): 670-688.
 • Dahiya, P. K., Linnemann, A. R., Van Boekel, M. A. J. S., Khetarpaul, N., Grewal, R. B.,Nout, M. J. R. (2015). Mung bean: technological and nutritional potential. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 55(5): 670-688.
 • Davies R.M. (2010). Some physical properties of Arigo seed. International Agrophysics, 24:89-92.
 • Davies R.M. (2010). Some physical properties of Arigo seed. International Agrophysics, 24:89-92.
 • Dumanoğlu, Z., Özkan, Ş. S., Topçu, G. D. (2019). İtalyan çimi (Lolium multiflorum L.) çeşitlerine ait tohumların bazı fiziksel özelliklerinin belirlenmesi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 5(2): 292-298.
 • Dumanoğlu, Z., Özkan, Ş. S., Topçu, G. D. (2019). İtalyan çimi (Lolium multiflorum L.) çeşitlerine ait tohumların bazı fiziksel özelliklerinin belirlenmesi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 5(2): 292-298.
 • Elkoca, E., Çınar, T. (2015). Bazı kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.) çeşit ve hatlarının Erzurum ekolojik koşullarına adaptasyonu, tarımsal ve kalite özellikleri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 30(2): 141-153.
 • Elkoca, E., Çınar, T. (2015). Bazı kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.) çeşit ve hatlarının Erzurum ekolojik koşullarına adaptasyonu, tarımsal ve kalite özellikleri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 30(2): 141-153.
 • Faleye, T., Atere, O. A., Oladipo, O. N., Agaja, M. O. (2013). Determination of some physical and mechanical properties of some cowpea varieties. African Journal of Agricultural Research, 8(49): 6485-6487.
 • Faleye, T., Atere, O. A., Oladipo, O. N., Agaja, M. O. (2013). Determination of some physical and mechanical properties of some cowpea varieties. African Journal of Agricultural Research, 8(49): 6485-6487.
 • FAO (2019). Plant production statistics..http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (Erişim Tarihi: 01.09.2021)
 • FAO (2019). Plant production statistics..http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (Erişim Tarihi: 01.09.2021)
 • Fatahi, E., Mobasser, H. R., Akbarian, M. M. (2014). Effect of organic fertilizer on wet weight, dry weight and number of leaves in cowpea. Journal of Applied Sciences, 3(4): 440-443.
 • Fatahi, E., Mobasser, H. R., Akbarian, M. M. (2014). Effect of organic fertilizer on wet weight, dry weight and number of leaves in cowpea. Journal of Applied Sciences, 3(4): 440-443.
 • Futuless, K. N., Bake, I. D., Tizhe, W. (2010). Effect of Sowing date on yield and yield components of cowpea (Vigna unguiculata (l.) walp) in Mubi North local government area, Adamawa State, Nigeria. New York Science Journal, 3(11): 98-102.
 • Futuless, K. N., Bake, I. D., Tizhe, W. (2010). Effect of Sowing date on yield and yield components of cowpea (Vigna unguiculata (l.) walp) in Mubi North local government area, Adamawa State, Nigeria. New York Science Journal, 3(11): 98-102.
 • Goenaga, R., Ayala, T., Quiles, A. (2013). Yield Performance of Cowpea Plant Introductions Grown in Calcareous Soils. Hort Technology, 23(2): 247-251.
 • Goenaga, R., Ayala, T., Quiles, A. (2013). Yield Performance of Cowpea Plant Introductions Grown in Calcareous Soils. Hort Technology, 23(2): 247-251.
 • Hamid, S., Muzaffar, S., Wani, I. A., Masoodi, F. A., Bhat, M. M. (2016). Physical and cooking characteristics of two cowpea cultivars grown in temperate Indian climate. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 15(2): 127-134.
 • Hamid, S., Muzaffar, S., Wani, I. A., Masoodi, F. A., Bhat, M. M. (2016). Physical and cooking characteristics of two cowpea cultivars grown in temperate Indian climate. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 15(2): 127-134.
 • Henshaw, F. O. (2008). Varietal differences in physical characteristics and proximate composition of cowpea (Vigna unguiculata). World Journal of Agricultural Sciences, 4(3): 302-306.
 • Henshaw, F. O. (2008). Varietal differences in physical characteristics and proximate composition of cowpea (Vigna unguiculata). World Journal of Agricultural Sciences, 4(3): 302-306.
 • Kabaş, O., Yilmaz, E., Ozmerzi, A., Akinci, İ. (2007). Some physical and nutritional properties of cowpea seed (Vigna sinensis L.). Journal of Food Engineering, 79(4): 1405-1409.
 • Kabaş, O., Yilmaz, E., Ozmerzi, A., Akinci, İ. (2007). Some physical and nutritional properties of cowpea seed (Vigna sinensis L.). Journal of Food Engineering, 79(4): 1405-1409.
 • Kaptso, K. G., Njintang, Y. N., Komnek, A. E., Hounhouigan, J., Scher, J., Mbofung, C. M. F. (2008). Physical properties and rehydration kinetics of two varieties of cowpea (Vigna unguiculata) and bambara groundnuts (Voandzeia subterranea) seeds. Journal of Food Engineering, 86(1): 91-99.
 • Kaptso, K. G., Njintang, Y. N., Komnek, A. E., Hounhouigan, J., Scher, J., Mbofung, C. M. F. (2008). Physical properties and rehydration kinetics of two varieties of cowpea (Vigna unguiculata) and bambara groundnuts (Voandzeia subterranea) seeds. Journal of Food Engineering, 86(1): 91-99.
 • Karaman, R. (2019). Maş fasulyesi (Vigna radiata Wilczek) genotiplerinin/yerel popülasyonlarının Isparta koşullarında fenolojik, morfolojik, agronomik ve bazı teknolojik özellikler yönünden karakterizasyonu. Doktora tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Karaman, R. (2019). Maş fasulyesi (Vigna radiata Wilczek) genotiplerinin/yerel popülasyonlarının Isparta koşullarında fenolojik, morfolojik, agronomik ve bazı teknolojik özellikler yönünden karakterizasyonu. Doktora tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Khan, A., Barı, A., Khan, S., Shah, N. H., Zada, I. (2010). Performance of cowpea genotypes at higher altitude of NWFP. Pakistan Journal of Botany,42(4): 2291-2296.
 • Khan, A., Barı, A., Khan, S., Shah, N. H., Zada, I. (2010). Performance of cowpea genotypes at higher altitude of NWFP. Pakistan Journal of Botany,42(4): 2291-2296.
 • Kınacı, G., Akın, R., Kınacı, E. (2008) Farklı sulama rejimlerinin kuru fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) fiziksel kalite özellikleri üzerine etkileri. Celal Bayar University Journal of Science, 4(2): 179-186.
 • Kınacı, G., Akın, R., Kınacı, E. (2008) Farklı sulama rejimlerinin kuru fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) fiziksel kalite özellikleri üzerine etkileri. Celal Bayar University Journal of Science, 4(2): 179-186.
 • Kır, A., Tan, A., Ay, N., Korkmaz, N., Gündüz, M. (2015). Ege ve Akdeniz Bölgesi (Vigna unguiculata (L.) Walp) yerel çeşitlerinin agro- morfolojik karakterizasyonu. Anadolu Journal of AARI, 25(2): 1-3.
 • Kır, A., Tan, A., Ay, N., Korkmaz, N., Gündüz, M. (2015). Ege ve Akdeniz Bölgesi (Vigna unguiculata (L.) Walp) yerel çeşitlerinin agro- morfolojik karakterizasyonu. Anadolu Journal of AARI, 25(2): 1-3.
 • Kiani Deh Kiani, M., Minaei, S., Maghsoudi, H., Ghasemi Varnamkhasti, M. (2008). Moisture dependent physical properties of redbean (Phaseolus vulgaris L) grains. International Agrophysics, 22: 231-237.
 • Kiani Deh Kiani, M., Minaei, S., Maghsoudi, H., Ghasemi Varnamkhasti, M. (2008). Moisture dependent physical properties of redbean (Phaseolus vulgaris L) grains. International Agrophysics, 22: 231-237.
 • Mendonça, M. S. D., Beber, P. M., Nascimento, F. S. S. D., Santos, V. B. D.,Marinho, J. T. (2018). Importance and correlations of characters for cowpea diversity in traditional varieties 1. Revista Ciência Agronômica, 49: 267-274.
 • Mendonça, M. S. D., Beber, P. M., Nascimento, F. S. S. D., Santos, V. B. D.,Marinho, J. T. (2018). Importance and correlations of characters for cowpea diversity in traditional varieties 1. Revista Ciência Agronômica, 49: 267-274.
 • Molosiwa, O. O., Gwafila, C., Makore, J., Chite, S. M. (2016). Phenotypic variation in cowpea (Vigna unguiculata [L.] Walp.) germplasm collection from Botswana. International Journal of Biodiversity and Conservation, 8(7): 153-163.
 • Molosiwa, O. O., Gwafila, C., Makore, J., Chite, S. M. (2016). Phenotypic variation in cowpea (Vigna unguiculata [L.] Walp.) germplasm collection from Botswana. International Journal of Biodiversity and Conservation, 8(7): 153-163.
 • Moses, D. R., Zibokere, D. S. (2011). Effect of moisture content on some physical and mechanical properties of three varieties of cowpea (Vigna unguiculata (L) Walp). Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 13(1):1-8.
 • Moses, D. R., Zibokere, D. S. (2011). Effect of moisture content on some physical and mechanical properties of three varieties of cowpea (Vigna unguiculata (L) Walp). Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 13(1):1-8.
 • Olukunle, O. J., Atere, A.O. (2001). Mechanical properties of (Tubers) Cocoyam and Potato. J. Advan. Agric. Eng., 1:34-40.
 • Olukunle, O. J., Atere, A.O. (2001). Mechanical properties of (Tubers) Cocoyam and Potato. J. Advan. Agric. Eng., 1:34-40.
 • Ombakho, G. A., Tyagi, A. P., Pathak, R. S. (1987). Inheritance of resistance to the cowpea aphid in cowpea. Theoretical and Applied Genetics, 74(6): 817-819.
 • Ombakho, G. A., Tyagi, A. P., Pathak, R. S. (1987). Inheritance of resistance to the cowpea aphid in cowpea. Theoretical and Applied Genetics, 74(6): 817-819.
 • Omobuwajo, O. T., Akande, A. E., Sanni, A. L. (1999). Selected physical, mechanical and aerodynamic properties African Breadfruit (Treculia africana) seeds. Journal of Food Engineering, 40: 241–244.
 • Omobuwajo, O. T., Akande, A. E., Sanni, A. L. (1999). Selected physical, mechanical and aerodynamic properties African Breadfruit (Treculia africana) seeds. Journal of Food Engineering, 40: 241–244.
 • Özlü, R.R., Güner, M. (2016). Determination of the physical properties of the canola seeds in different moisture content levels. Gaziosmanpașa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(Ek Sayı): 10-24.
 • Özlü, R.R., Güner, M. (2016). Determination of the physical properties of the canola seeds in different moisture content levels. Gaziosmanpașa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(Ek Sayı): 10-24.
 • Öztürk, D. (2010). Ordu ekolojik koşullarında yetiştirilecek börülce (Vigna sinensis L.) ekotiplerinin bazı fizyolojik ve morfolojik özellikleri ile verim ve verim öğelerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.
 • Öztürk, D. (2010). Ordu ekolojik koşullarında yetiştirilecek börülce (Vigna sinensis L.) ekotiplerinin bazı fizyolojik ve morfolojik özellikleri ile verim ve verim öğelerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.
 • Öztokat, C., Demir, İ. (2010). The comparison of some cowpea populations according to their growth, yield and seed quality. In 2nd International Symposium on Sustainable Development, 8-9.
 • Öztokat, C., Demir, İ. (2010). The comparison of some cowpea populations according to their growth, yield and seed quality. In 2nd International Symposium on Sustainable Development, 8-9.
 • Pekşen, E., Pekşen, A., Bozoglu, H., Gulumser, A. (2000). Değişik börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) genotiplerinde bazi tohum özelliklerinin belirlenmesi. Journal of the Faculty of Agriculture, 15(2): 65-72.
 • Pekşen, E., Pekşen, A., Bozoglu, H., Gulumser, A. (2000). Değişik börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) genotiplerinde bazi tohum özelliklerinin belirlenmesi. Journal of the Faculty of Agriculture, 15(2): 65-72.
 • Pekşen E, Artık C. (2004). Comparison of some cowpea (Vigna unguiculata L. Walp) genotypes from Turkey for seed yield and yield related characters. Journal of Agronomy, 3(2):137-140.
 • Pekşen E, Artık C. (2004). Comparison of some cowpea (Vigna unguiculata L. Walp) genotypes from Turkey for seed yield and yield related characters. Journal of Agronomy, 3(2):137-140.
 • Rivas, R., Falcão, H.M., Ribeiro, R.V., Machado, E.C., Pimentel, C., Santos, M.G. (2016). Drought tolerance in cowpea species is driven by less sensitivity of leaf gas Exchange to water deficit and rapid recovery of photosynthesis after rehydration. South African Journal of Botany, 103: 101–107.
 • Rivas, R., Falcão, H.M., Ribeiro, R.V., Machado, E.C., Pimentel, C., Santos, M.G. (2016). Drought tolerance in cowpea species is driven by less sensitivity of leaf gas Exchange to water deficit and rapid recovery of photosynthesis after rehydration. South African Journal of Botany, 103: 101–107.
 • Sert, H., Ceylan, E. (2012). Hatay ili ekolojik şartlarında börülce (Vigna unguicalata (l.) savi) çeşitlerinin tane verimi ve bazı tarımsal özellikleri üzerine farklı bitki sıklıklarının etkileri. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 26(1): 34-43.
 • Sert, H., Ceylan, E. (2012). Hatay ili ekolojik şartlarında börülce (Vigna unguicalata (l.) savi) çeşitlerinin tane verimi ve bazı tarımsal özellikleri üzerine farklı bitki sıklıklarının etkileri. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 26(1): 34-43.
 • Salisbury, F. B., Ross, C. W. (1992). Plant Physiology. Wadsworth Pub. Com., California. Soyoye, B. O., Ademosun, O. C., Agbetoye, L. A. (2018). Determination of some physical and mechanical properties of soybean and maize in relation to planter design. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 20(1): 81-89.
 • Salisbury, F. B., Ross, C. W. (1992). Plant Physiology. Wadsworth Pub. Com., California. Soyoye, B. O., Ademosun, O. C., Agbetoye, L. A. (2018). Determination of some physical and mechanical properties of soybean and maize in relation to planter design. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 20(1): 81-89.
 • Sözen, Ö., Karadavut, U. (2020). Farklı lokasyonlarda yetiştirilen kuru fasulye genotiplerinin (Phaseolus vulgaris L.) bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 7(4): 1205-1217.
 • Sözen, Ö., Karadavut, U. (2020). Farklı lokasyonlarda yetiştirilen kuru fasulye genotiplerinin (Phaseolus vulgaris L.) bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 7(4): 1205-1217.
 • Sürmeli, F. (2017). Teksel seleksiyon yoluyla elde edilen börülce genotiplerinin agronomik özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Sürmeli, F. (2017). Teksel seleksiyon yoluyla elde edilen börülce genotiplerinin agronomik özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Şehirali, S., Özçelik, H., Yorgancılar, Ö. (1994). Kuru tane olarak tüketilen bodur fasulye gen kaynaklarının karakterizasyonu üzerinde araştırma. 1. Tarla Bitkileri Kongresi, Bitki Islahı Bildirileri 2, 25-29 Nisan, Bornova-İzmir, 134-140.
 • Şehirali, S., Özçelik, H., Yorgancılar, Ö. (1994). Kuru tane olarak tüketilen bodur fasulye gen kaynaklarının karakterizasyonu üzerinde araştırma. 1. Tarla Bitkileri Kongresi, Bitki Islahı Bildirileri 2, 25-29 Nisan, Bornova-İzmir, 134-140.
 • Şenol, H., Alaboz, P., Demir, S., Dengiz, O. (2020). Computational intelligence applied to soil quality index using GIS and geostatistical approaches in semiarid ecosystem. Arabian Journal of Geosciences, 13(23):1-20.
 • Şenol, H., Alaboz, P., Demir, S., Dengiz, O. (2020). Computational intelligence applied to soil quality index using GIS and geostatistical approaches in semiarid ecosystem. Arabian Journal of Geosciences, 13(23):1-20.
 • Tigga, K., Dhanwani, R. K., Solanki, A., Pandey, R. (2014). Geneticvariability in cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) at Chhattisgarh Plains. Biosciences, 7(1): 983-985.
 • Tigga, K., Dhanwani, R. K., Solanki, A., Pandey, R. (2014). Geneticvariability in cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) at Chhattisgarh Plains. Biosciences, 7(1): 983-985.
 • Twumasi-Ankra, O. (2015). Effect of moisture on selected physical properties of “Padi-Tuya” and “Songotra” cowpe avarieties, Doctoral dissertation, A Thesis Department of Agricultural Engineering, Kwame Nkrumah University of Science and Technology.
 • Twumasi-Ankra, O. (2015). Effect of moisture on selected physical properties of “Padi-Tuya” and “Songotra” cowpe avarieties, Doctoral dissertation, A Thesis Department of Agricultural Engineering, Kwame Nkrumah University of Science and Technology.
 • TUİK (2019). Türkiye İstatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr/itkiselapp/bitkisel.zul (Erişim Tarihi: 04.09.2021) Ünlü, H., Padem, H. (2005). Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının sulu ve kurak koşullarda verim ve kalite özelliklerine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(3): 110-119.
 • TUİK (2019). Türkiye İstatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr/itkiselapp/bitkisel.zul (Erişim Tarihi: 04.09.2021) Ünlü, H., Padem, H. (2005). Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının sulu ve kurak koşullarda verim ve kalite özelliklerine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(3): 110-119.
 • Verma, A., Kushwaha, A., Kumar, A., Baghel, S. S. (2019). Physico-chemical properties and nutritional composition of improved varieties of grain cowpea grown in Pantnagar. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 334-338.
 • Verma, A., Kushwaha, A., Kumar, A., Baghel, S. S. (2019). Physico-chemical properties and nutritional composition of improved varieties of grain cowpea grown in Pantnagar. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 334-338.
 • Vural, H., Eşiyok, D., Duman, İ. (2000). Kültür sebzeleri (sebze yetiştirme). Ege Üniversitesi Basım Evi, Bornova, Izmir.
 • Vural, H., Eşiyok, D., Duman, İ. (2000). Kültür sebzeleri (sebze yetiştirme). Ege Üniversitesi Basım Evi, Bornova, Izmir.
Toplam 102 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ruziye Karaman 0000-0001-5088-8253

Cengiz Türkay 0000-0003-3857-0140

Proje Numarası -
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Kabul Tarihi 22 Kasım 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 12 Sayı: Ek (Suppl.) 1

Kaynak Göster

APA Karaman, R., & Türkay, C. (2021). Börülcede Bazı Fiziksel ve Teknolojik Özelliklerin Belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(Ek (Suppl.) 1), 477-485. https://doi.org/10.29048/makufebed.1004466