PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları Standardının İrdelenmesi-An Examination of IFRS 14- Regulatory Deferral Accounts

Yıl 2016, Cilt 8, Sayı 14, 148 - 165, 05.04.2016

Öz

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 2008 yılından itibaren üzerinde çalıştığı  taslakları IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts adıyla 1 Ocak 2016’ dan itibaren uygulanmasına başlanacak bir standart olarak yayımlamıştır. Türkiye’ de de eşzamanlı olarak uygulamaya başlanacak TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları Standardının tam metni 29 Temmuz 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmada, TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları standardı irdelenmiş ve mali tabloların sunumuyla ilgili bir örneğe yer verilmiştir. 

Kaynakça

  • TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları Standart Metni, Kamu Gözetim Kurumu Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları Seti
  • TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standart Metni, Kamu Gözetim Kurumu Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları Seti
  • IFRS Project Summary and Feedback Statement, IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts, January 2014, www.ifrs.org, Erişim tarihi: Kasım 2015.
  • IFRS Exposure Draft, IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts, Comments to be received by 4 September 2013, ED/2013/5, April 2013, http://www.bdointernational.com/Services/Audit/IFRS/Comment-Letters on-IFRS-Standard-Setting/SiteAssets/Pages/IASB---ED-2013--Regulatory-Deferral-Accounts/ED-201305%20Regulatory%20Deferral%20Accounts.pdf, Erişim tarihi: Aralık 2015.
  • Deloitte FASB Accounting Standards Codification: IFRS 14 Overview, http://www.iasplus.com/en us/standards/international/ifrs-en-us/ifrs14 Erişim tarihi:Aralık 2015.
  • Applying IFRS for IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts Guide, November 2014 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Applying_IFRS_for_IFRS_14_Regulatory_Deferral_Accou nts/$File/Apply-RegDefAcc-Nov2014.pdf, Erişim Tarihi: Ekim 2015.
  • First Impressions: IFRS 14 RegulatoryDeferral Accounts Guide, March 2014, http://www.kpmg.com/CN/ en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/First-Impressions/Documents/First-Impressions O-201403-Regulatory-deferral-accounts.pdf Erişim Tarihi: Kasım 2015.
  • Deloitte IFRS in Focus- IASB Publishes IFRS 14 RegulatoryDeferral Accounts, January 2014, http://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2014/ifrs-14, Erişim Tarihi: Ocak 2016.
  • IFRS Taxonomy 2014- Illustrative Examples, IFRS 14 RegulatoryDeferral Accounts Illustrative Examples- 17a, www.ifrs.org, Erişim tarihi: Kasım 2015.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Burcu ASLANTAŞ ATEŞ

Yayımlanma Tarihi 5 Nisan 2016
Başvuru Tarihi 2 Şubat 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 8, Sayı 14

Kaynak Göster

APA Aslantaş Ateş, B. (2016). TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları Standardının İrdelenmesi-An Examination of IFRS 14- Regulatory Deferral Accounts . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (14) , 148-165 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/makusobed/issue/19446/206922