Yasa İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Proje Müdürlerine İş Yönetme Belgesi Düzenlemesi ve Uygulamada Yaşanan Mevzuat Problemleri

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, 69 - 83, 30.03.2018
https://doi.org/10.31200/makuubd.354877

Öz

Kamu Kurumları, kaynaklarının kullanılmasında ve kamu yatırımlarında rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Kamu kurum ve kuruluşları her türlü (kanunda belirtilen istisnalar hariç) mal, hizmet alımı ve yapım işleri tedarikçilerini ihale yöntemi ile belirlemekte ve bu tedarikçilerini ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerine göre seçmektedir.  İhalelerde istenen yeterlilik kriterleri içerisinde en önemli ölçüt iş deneyim belgesi gelmekte olup, iş deneyim belgeleri; iş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme belgesi olmak üzere dörde ayrılmaktadır. İş denetleme ve iş yönetme belgeleri sözleşme konusu iş kapsamında görev yapan mimar veya mühendis olan kişiler için düzenlenmektedir. Yapım işlerinin bütün ihalelerinde iş deneyim belgesi istenilmesi zorunlu olup, iş deneyim belgesi ile ilgili esas ve usuller 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve alt mevzuatlarında düzenlenmiştir.

Kaynakça

  • 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU (KİK), (2002)
  • ARAPGİRLİ, M., (2015). Hizmet Alımı İhaleleri, İlksan Matbaası, Ankara. ss. 439
  • BAYRAKTAR, D., & BAYRAKTAR, E.A., (2016). “Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi” SDU Teknik Bilimler Dergisi, (12-17)
  • DEMİRCİOĞLU, M.Y., (2014/2). “Kamu İhale Hukukunda “Benzer İş” Kavramı Ve İş Deneyim Belgeleri” Ankara Barosu Dergisi, (157-209)
  • HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ, (2002)
  • TÜRK BORÇLAR KANUNU 11/1/2011
  • YAPIM GENEL ŞARTNAMESİ
  • YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME
  • YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (YİİUY), (2002)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gökhan GELİŞEN>
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2711-6658
Türkiye


Hakkı YILDIRIM>
Üsküdar Belediyesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Gelişen, G. & Yıldırım, H. (2018). Proje Müdürlerine İş Yönetme Belgesi Düzenlemesi ve Uygulamada Yaşanan Mevzuat Problemleri . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi , 2 (1) , 69-83 . DOI: 10.31200/makuubd.354877