Yıl 2020, Cilt 12 , Sayı 1, Sayfalar 11 - 15 2020-04-30

MALİGN MELANOM OLGULARINDA PROGNOSTİK PARAMETRELER İLE İNTRATÜMÖRAL MAST HÜCRE VARLIĞI VE EPİDERMAL DEĞİŞİKLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Özben YALÇIN [1] , Zeynep Betül ERDEM [2]


Amaç: Malign melanom(MM), insidansı giderek artan, melanositlerden köken alan bir neoplazidir. Mast hücrelerinin alerjik olaylardaki rolü iyi bilinmektedir fakat solid tümörlerde mikroçevre ve prognoz ile ilişkileri kesinlik kazanmamıştır. MM’da epidermal değişikliklerin önemli bir prognostik parametre olan ülser gelişimi ve tümör hücre büyümesi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada prognostik önemi kanıtlanmış parametreler ile mast hücreleri ve epidermal değişiklikler arasındaki ilişkiyi göstermek amaçlandı. Materyal-Metod: Çalışmamıza Ocak 2015-Şubat 2019 tarihleri arasında eksizyonel biyopsi ile MM tanısı alan 40 olgu dahil edilmiştir. Olguların H&E boyalı preparatlarından epidermal değişiklikler (bazoskuamoz dejenerasyon varlığı, incelme, rete oluşumu, epidermis-dermis arası kleft oluşumu), plazma hücre sayısı ve ek olarak yapılan Giemsa histokimyasal boyası ile intratümöral mast hücre sayısı değerlendirilmiştir. Bu bulgular prognostik parametreler ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: Olguların %32’si (n=13) kadın, %67.5’u (n=27) erkekti. Bazoskuamoz dejenerasyon varlığına göre clark seviyesi, ülserasyon, lenfositik infiltrasyon arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Mast hücre sayısı ile breslow kalınlığı, ülserasyon, lenfositik infiltrasyon, mitoz sayısı ile anlamlı ilişki saptanmadı. Plazma hücre varlığına göre prognostik faktörler ile anlamlı farklılık saptanmış olup zeminde nevüs görülen olgularda plazma hücreleri sayıca daha düşüktür. Sonuç: Olguların çoğunda epidermal değişikliklerin gözlenmesi, bu bulgunun malign melanomun histopatolojik karakteristik bulgularından biri olabileceğini düşündürmektedir. Bazı çalışmalarda epidermal değişikliklerin ülser gelişiminin öncüsü olabileceği öne sürülmektedir, bu da prognostik öneminin olabileceğini gösterir. Çalışmamızda intratümöral mast hücreleri ile prognostik parametreler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki görülmedi. Mast hücrelerinin hem pro-tümor hem anti-tümör etki göstermesi ve tümörün evresine göre bu etkinin değişebileceğinin bildiren çalışmalar olması nedeniyle bu sonucun çıkmış olabileceği düşünülmektedir.
Malign melanom, Mast hücreleri, Epidermal değişiklikler
 • 1. Melanoma of Skin. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/16-Melanoma-of-skin-fact-sheet.pdf.
 • 2. Wang J, Li D, Cang H, Guo B. Crosstalk between cancer and immune cells: Role of tumor‐associated macrophages in the tumor microenvironment. Cancer Med. 2019;8(10):4709-4721.
 • 3. Tóth-Jakatics R, Jimi S, Takebayashi S, Kawamoto N. Cutaneous malignant melanoma: correlation between neovascularization and peritumor accumulation of mast cells overexpressing vascular endothelial growth factor. Hum Pathol. 2000;31(8):955-960.
 • 4. Cawley E, Hoch-Ligeti C. Association of tissue mast cells and skin tumors. Arch Dermatol. 1961;83:146-150.
 • 5. Conti P, Castellani ML, Kempuraj D, Salini V, Vecchiet J, Teté S, et al. Role of Mast Cells in Tumor Growth. Ann Clin Lab Sci. 2007;34(4):315-322.
 • 6. Rajabi P, Bagheri A, Hani M. Intratumoral and Peritumoral Mast Cells in Malignant Melanoma: An Immunohistochemical Study. Adv Biomed Res. 2017;6(39).
 • 7. Theoharides T, Conti P. Mast cells: the Jekyll and Hyde of tumor growth. Trends Immunol. 2004;25(5):235-241.
 • 8. Varricchi G, Galdiero MR, Marone G, Granata F, Borriello F, Marone G. Controversial role of mast cells in skin cancers. 2017;26(1):11-17.
 • 9. Ch’ng S, Wallis RA, Yuan L, Davis PF, Tan ST. Mast cells and cutaneous malignancies. Mod Pathol. 2006;19:149-159.
 • 10. Komi DEA, Redegeld FA. Role of Mast Cells in Shaping the Tumor Microenvironment. Clin Rev Allergy&Immunology. 2019.
 • 11. Glajcar A, Szpor J, Pacek A, Tyrak KE, Chan F, Streb J, et al. The relationship between breast cancer molecular subtypes and mast cell populations in tumor microenvironment. Virchows Arch. 2017;470(5):505-515.
 • 12. Hantschke M, Bastian BC, LeBoit PE. Consumption of the Epidermis A Diagnostic Criterion for the Differential Diagnosis of Melanoma and Spitz Nevus. Am J Surg Pathol. 2004;28(12):1621-1625.
 • 13. Walters RF, Groben PA, Busam K, Millikan RC, Rabinovitz H, Cognetta A, et al. Consumption of the Epidermis: A Criterion in the Differential Diagnosis of Melanoma and Dysplastic Nevi That is Associated With Increasing Breslow Depth and Ulceration. Am J Dermatopathol. 2007;29(6):527-532.
 • 14. Seckin S, Ozgun E. The importance of Consumption of the epidermis in Malignant Melanoma and Correlation with Clinicopathological Prognostic Parameters. Turkish J Pathol. 2011;27(15-56).
 • 15. Coussens LM, Werb Z. Inflammatory cells and cancer: think different! J Exp Med. 2001;193(6):23-26.
 • 16. Cohen M, Rogers G. The significance of mast cells in basal cell carcinoma. J Am Acad Dermatol. 1995;33(3):515-517.
 • 17. Humphreys T, Monteiro M, Murphy G. Mast cells and dendritic cells in basal cell carcinoma stroma. Dermatologic Surg. 2000;26:200-204.
 • 18. Erkilic S, Erbagci Z. The significance of mast cells associated with basal cell carcinoma. J Dermatol. 2001;28(6):312-315.
 • 19. Aoki M, Pawankar R, Niimi Y, Kawana S. Mast cells in basal cell carcinoma express VEGF, IL-8 and RANTES. Int Arch Allergy Immunol. 2003;130:216-223.
 • 20. Folkman J. What is the evidence that tumors are angiogenesis dependent? J Natl Cancer Inst. 1990;82:4-6.
 • 21. Duncan LM, Richards LA, Mihm MCJ. Increased mast cell density in invasive melanoma. J Cutan Pathol. 1998;25(1):11-15.
 • 22. Srivastava A, Laidler P, Davies RP, Horgan K, Hughes LE. The prognostic significance of tumor vascularity in intermediate- thickness (0.76–4.0 mm thick) skin melanoma. Am J Pathol. 1988;133(2):419-423.
 • 23. Coussens LM, Raymond WW, Bergers G, Laig-Webster M, Behrendtsen O, Werb Z, et al. Inflammatory mast cells upregulate angiogenesis during squamous epithelial carcinogenesis. Genes Dev. 1999;13:1382-1397.
 • 24. Schittek A, Issa HA, Stafford JH, Young D, Zwilling B, James AG. Growth of pulmonary metastases of B16 melanoma in mast cell-free mice. J Surg Res. 1985;38(1):24-28.
 • 25. Aris M, Barrio MM, Mordoh J. Lessons from Cancer Immunoediting in Cutaneous Melanoma. Clin Dev Immunol. 2012.
 • 26. Oldford SA, Haidl ID, Howatt MA, Leiva CA, Johnston B, Marshall JS. A critical role for mast cells and mast cell-derived IL-6 in TLR2-mediated inhibition of tumor growth. J Immunol. 2010;185(11):7067-7076.
 • 27. Singh RK, Varney ML, Bucana CD, Johansson SL. Expression of interleukin-8 in primary and metastatic malignant melanoma of the skin. Melanoma Res. 1999;9(4):383-387.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Özben YALÇIN
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL OKMEYDANI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Yazar: Zeynep Betül ERDEM (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL OKMEYDANI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 12 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 12 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2020

Vancouver Yalçın Ö , Erdem Z . MALİGN MELANOM OLGULARINDA PROGNOSTİK PARAMETRELER İLE İNTRATÜMÖRAL MAST HÜCRE VARLIĞI VE EPİDERMAL DEĞİŞİKLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI. Maltepe Tıp Dergisi. 2020; 12(1): 11-15.