Baş Editör

  •  Prof. Dr. Bekir Cihad BAL, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Editör Kurulu / Yayın kurulu

  • Doç. Dr. Murat ÖZALP,  Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  • Doç. Dr. Alperen KAYMAKÇI Kastamonu Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Nasır NARLIOĞLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi